Credit News Inkasso

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

6 grunner til å slippe gebyrer ved inkasso

- har inkassoselskapet vært for aggressivt, eller brutt loven, blir det langt billigere å være seint ute
Betaler du ikke regningene dine, kan de sendes videre til et inkassobyrå. Deres jobb er å skaffe pengene, og det er du som betaler for mye av jobben, gjennom gebyrer, renter og salærer.
Men inkassoselskaper må forholde seg til reglene. Gjør de ikke det, kan du klage saken til Finansklagenemnda. Og får du medhold, kan du slippe å betale de ekstra utgiftene – altså det som kommer i tillegg til selve kravet. Kilde: dinside.no
Les mer
19.02.18
 
Foto: Trond Myhre, Key Account Manager i Conecto

Når skal du selge fordringene dine?

Tør du vente til de går til inkasso eller selger du med en gang de forfaller? En fordring er ferskvare og taper seg i verdi etterhvert som tiden går
Er du avhengig av jevn kontantstrøm inn til ditt firma bør du selge fordringene tidlig. Opplever du det som tidkrevende og kostbart å bruke store deler av arbeidsdagen på å kreve inn utestående fordringer?
Sliter du med gjengangere som ikke gjør opp for seg eller er det kun en gang iblant at du må avskrive en fordring som tapt i ditt firma?
Uansett må du gjøre et bevisst valg av hensyn til når du kan selge dine fordringer videre til en samarbeidspartner. Det blir et viktig strategivalg som påvirker selskapets likviditet. Er ditt selskap i en vekstposisjon er det avgjørende å ha en kontinuerlig kontantstrøm. Kilde: conecto.no
Les mer - Når skal du selge fordringene dine?
14.02.18
 

Livsoppholds-satser

Livsopphold er det beløpet du minimum skal sitte igjen med av inntekten, etter at:...
÷ dine faste boutgifter er betalt (pluss eventuelle utgifter til barnepass eller barnebidrag). ÷ vi har trukket deg i lønn/trygd/skattepenger til gode.
Hva skal livsoppholdet rekke til? I satsene er det beregnet inn utgiftene du har til mat og drikke, klær og sko, strøm og fyring, helse, hygiene, telefon, avis, TV-lisens, reiser, dagligvarer, møbler, og så videre. Kilde: sismo.no
Les mer
30.01.18
 

B2Holding med ny milepæl

- posisjonerer seg for videre vekst i Tsjekkia
B2Holding har gjennom sitt tsjekkiske datterselskap, B2 Kapital Tsjekkia, inngått avtale med Moneta Money Bank om å erverve en portefølje av ikke-sikrede utenlandske lån i Tsjekkia. Kilde: hegnar.no
Les mer
23.01.18
 

Legger 47 millioner på bordet for å bli topp ti i gjeldsselskap

Investor Tore Aksel Voldberg kjøper seg kraftig opp i John Fredriksen-kontrollerte Axactor
Tore Aksel Voldberg dukket for første gang opp på listen over de 30 største aksjonærene i gjeldsinvesteringsselskapet Axactor forrige uke med 10,5 millioner aksjer. Kilde: dn.no
Les mer
22.01.18
 

Nytt fra Statens innkrevings-sentral

- som foreløpig eneste namsmann i Norge åpnet Statens innkrevingssentral selvbetjening på nett for tvangsinnkreving
Sommeren 2016 mottok SI 3,5 millioner fra Difi for å bidra til å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor og gi reell gevinstrealisering. 22.januar 2018 åpnet selvbetjeningen for tvangsinnkreving formelt.
– Vi håper vi kan bidra til å gjøre en utfordrende situasjon noe lettere, forteller prosjektleder Bjørn Sverre Gåsland hos SI. SI har aktivt rekruttert testere med ulike utfordringer for å gjøre utformingen mest mulig brukervennlig.
Vi erstatter her papirskjemaer med en nettdialog. I tillegg får brukeren en åpen innsikt i hvilke opplysninger SI baserer trekk i lønn eller trygd på. Tjenesten er kun tilgjengelig for brukere som enten har fått varsel om tvangsinnkreving eller allerede har for eksempel løpende lønnstrekk.
Les mer
22.01.18
 

Krever tvangssalg av luksus­eiendom

- på Nesøya
Kreditorene har mistet tålmodigheten og begjært investor Frode Larsens villa på Nesøya tvangssolgt.
Kunder hos Pioner Kapital krever Frode Larsens s trandeiendom på 3,5 mål på Nesøya tvangssolgt, skriver DN. Prisen for boligen er på rundt 28 millioner kroner. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
22.01.18
 

Stikker fra inkasso ved å flykte til utlandet

- flere stikker til utlandet med gjeld
Inkassoselskapet Lindorff har aldri hatt flere saker mot privatpersoner som oppholder seg i utlandet.
Ved utgangen av oktober i fjor hadde inkassoselskapet Lindorff 2,2 milliarder kroner til inkasso, fordelt på 32.000 saker. Fra 2007 og til i dag har antall saker i utlandet mer enn doblet seg, skriver Dagbladet. Kilde: msn.com
Les mer
17.01.18
 
Foto: (f.v.) Åse Linda Hillestad, Lyse Dialog AS og Marianne Marsli, Kredinor Stavanger

Kredinors Kredittpris 2017

- tildelt Åse Linda Hillestad, Lyse Dialog AS
Kredinor har gjenoppfrisket sin tradisjon med å utdele en kredittpris til en av sine kunder.
Vinner 2017 (den tredje i rekken) ble Åse Linda Hillestad fra Lyse Dialog AS. Prisen ble utdelt på høstens Proffseminar.
Juryens begrunnelse: Lyse Dialog AS ved Åse Linda Hillestad har vært svært viktig for det gode samarbeidet og utviklingen av Kredinor etter fusjonen med Kreditorforeningen Vest. Lyse-teamet med Åse Linda Hillestad i spissen har vært en profesjonell partner som har gitt oss spennende utfordringer, vist oss tillit og fokusert på løsninger hele veien.
Åse Linda Hillestad er en suveren lagspiller, og langt «fremme i skoen» på sin jakt etter å finne nye - og smartere løsninger innenfor vårt fagområde. Hun er opptatt av dialog og relasjoner i arbeidet med å finne løsninger, og spiller alle rundt seg gode gjennom sin samarbeidsform.
Åse Linda Hillestad fortjener utmerkelsen fordi hun utgjør en forskjell - for oss alle - og for vårt fagområde.
15.01.18
 

En inkassolov for fremtiden

- sammendrag av ny rapport
Virke inkasso har sammenstilt funnene i medlemsundersøkelsen til en rapport med tittelen «En inkassolov for fremtiden».
Rapporten danner et godt grunnlag for Virke inkassos videre arbeid med en moderne inkassolovgivning. Se sammendrag av den her. Kilde: virke.no
Les mer
15.01.18
 
 
Foto: Luis Brunet, ansvarlig for kundeservice hos Webhuset

Webhuset valgte Kredinor

Fordi Kredinor tilbyr fakturaløsninger som gjør at de slipper jobben og kostnaden med å utvikle egne løsninger
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Gjennom Kredinors løsninger får de pengene raskere inn - og slipper samtidig kostnader til oppfølging hvis kundene ikke betaler i tide. Webhuset leder an i den digitale utviklingen.
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Les mer på side 8 - Tilbyr flere faktura-alternativer enn før! - i seneste utgave av KredinorNytt.
 
 
Foto: adm.direktør Tove Giske, BAHS Kapital AS

BAHS Kapital – Først ute med mobilbetaling på inkassostadiet

- Administrerende direktør Tove Giske i inkassoselskapet BAHS Kapital er stolt over å kunne tilby en mobil betalingsløsning for privatpersoner som har mottatt inkassokrav fra BAHS Kapital. Dette er første steg på en spennende utvikling innenfor inkassobransjen og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Giske.
Inkassobransjen har vært preget av gamle tradisjonelle løsninger og trenger nå ett mye sterkere fokus på bruk av ny og tilrettelagt teknologi. Mye av den teknologiske utviklingen innenfor inkassobransjen er begrenset av svært gamle lover og regler som bransjen må forholde seg til, men inntil disse lover endres så må vi benytte de muligheter som finnes. Ett eksempel på en gammel lov er at inkassovarsel fortsatt i 2015 må sendes skriftlig på papir. Det er lite fornuft i dette i 2015, bortsett fra at inkassobransjen er en god bidragsyter i å holde papirproduksjonen i gang, sier Giske med et smil.
Løsningen vi har utviklet sammen med LinkMobility er en fullverdig betalingsløsning på mobilen integrert i våre systemer, hvor skyldner med få tastetrykk kan betale kravet fra mobilen. Når vi nå sender skyldner en SMS med anmodning om å betale ett skyldig krav til en kunde, så inneholder også SMSen en URL link som rutes direkte til vår betalingsløsning på mobil. Her kan skyldner velge å betale med bankkort og skyldner vil motta kvittering på SMS kort tid etter at betalingen er utført.
Løsningen erstatter på ingen måte de tradisjonelle lovpålagte kravene for inndrivelse av ubetalte krav, men vil være ett ekstra supplement og med stor sannsynlighet være med på å øke løsningsgraden på kravene til våre kunder, sier Giske.
Om noen få år så er jeg rimelig sikker på at det meste av kommunikasjon som i dag er i form av papirfakturaer vil være gjennom mobile plattformer, slik som BAHS Kapital nå har startet å ta i bruk. Vi skal være i forkant for denne utviklingen avslutter Giske.
Ønsker du nærmere informasjon om løsningen, ta kontakt med Tove Giske på mobil 930 63 099 eller send mail til tove.giske@bahs.no
Har du lest? - Tove Giske, i spissen for en ny, spennende aktør i inkasso-markedet
 
 
Foto: Fra venstre Trond Myhre (Conecto), Kari Laudani, Trude Christiansen, Jørgen Knap og Lill Iren Solberg (SiO).

Conecto: Oppdragende purreløp gir resultater

- Etter å ha satt ut og strømlinjeformet purreog inkassorutinene sine, opplevde Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus en enorm nedgang i antall førstegangspurringer.
– Vi pleide å ha 16-1700 førstegangspurringer hver eneste måned. Nå sender vi over i underkant av 500 saker til Conecto månedlig, forteller Trude Christiansen, Regnskapskonsulent ved SiO. SiO har vært kunde hos Conecto siden 2006, men har i de siste årene utvidet samarbeidet etter forhandlinger og i konkurranse med andre inkassobyråer. Det er hovedsakelig inndriving av krav relatert til 8000 studentboliger Conecto jobber med på oppdrag fra SiO. – Vi har hatt en grundig og profesjonell gjennomgang av purrerutiner med Conecto og har sammen lagd en ny purreløype tilpasset både organisasjonen vår og studentene, kommenterer Regnskapssjef Jørgen Knap.
Bratt læringskurve. - Nå kommer Conecto inn på banen mye tidligere i prosessen – fra første varsel om inkasso. Før det får studentene en sms og en e-post fra SiO som varsler om forfalt husleie. – Overgangen fra å håndtere dette internt til å la Conecto håndtere hele livsløpet til fordringen har gått smertefritt både for oss og studentene. Det har nok vært en bratt læringskurve for studentene, men det har vært overraskende positivt mottatt, forteller Kari Laudani, Utleiekonsulent hos SiO. Det er også en stor fordel at studentene nå forholder seg til én kontaktperson hos Conecto istedenfor en stor organisasjon som SiO. – Vi opplevde at studentene ringte rundt til flere avdelinger for å finne en person som var villig til å gi utsettelse eller tillatelse til gjeninnflytting etter utkastelse, kommenterer Laudani.
Antall utkastelser har også gått drastisk ned etter at Conecto overtok. – Det er gått ned med 70 prosent. Vi er ikke lenger den største kunden til namsfogden, smiler Christiansen. Elektronisk samarbeid Dette betyr at mye papirarbeid er spart, noe som frigjør viktig arbeidskapasitet i organisasjonen. En annen arbeidsbesparende faktor i samarbeidet er integrasjonen mellom datasystemene hos Conecto og SiO. Dette krevde hyppige samarbeidsmøter i starten, men gjør at det daglige samarbeidet går knirkefritt.
– Det var viktig for alle parter i starten at behov og rutiner ble grundig gjennomgått og diskutert før prosedyrer ble satt i drift. På den måten avdekket vi de behov som var viktig for SiO – og for studentene, sier Trond Myhre som har vært ansvarlig KAM for SiO siden 2009. – Studentene har tilgang til informasjon om inkassosaken sin via «Min side» på SiO sine hjemmesider. Her finner de beløp og status på saken sin, forteller regnskapskonsulent Lill Iren Solberg som har daglig kontakt med Conecto via kundeweb-løsningen, telefon eller e-post. – Vi har klart å kutte ned tidslinjen til pengekravet ganske kraftig. Før Conecto kom inn på hele prosessen kunne det ta 170 dager før Conecto tok over, legger hun til.
Dette innebærer at SiO har færre uønskede leietagere med den nye og tiltrengte innstrammingen av kredittpolicy og rutiner. – En stor studentmasse krever en viss firkantethet. Hvis noen «slipper unna» med betaling for sent går jungeltelegrafen fort. Det å forholde seg til en tredjepart som Conecto gjør nok at studentene tar saken mer alvorlig, avslutter Knap.
 
 
Foto: Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge.

Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling

SERGEL link lanserer en ny digital betalingsløsning for mail og sms, som gjør det enda enklere for skyldnere å betale sine inkassokrav. 3 tastetrykk er alt som skal til for å gjøre opp for seg.
Et robust og gjennomtestet betalingssystem. - Vi har jobbet med løsningen i lang tid, og har hatt stort fokus på å lage et system vi vet er gjennomtestet og robust, sier Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge. Det som er unikt med dette systemet, er at det har en stor fleksibilitet, noe vi vet er viktig for å kunne tilfredsstille våre kunders behov. Ingen kunder er like, og derfor har det vært viktig for oss at løsningen tar hensyn til dette. I tillegg er Sergel link et online-system, det betyr at betalingen synliggjøres straks den er betalt.
Nordmenn blir stadig latere. - At det i dagens samfunn blir stadig større krav til enkle prosesser, er et faktum. Vi er vant til at det meste kan ordnes fra sofaen, med noen få tastetrykk på mobilen. Er ting enkelt, er det større sannsynlighet for at det blir gjort, dette gjelder også ubetalte regninger. – Vi må følge med i tiden, det er helt klart, sier markedssjefen. - Kundene har forventninger til oss og våre løsninger, det betyr at vi hele tiden må fornye oss. Bøien røper at i tillegg til Sergel link, har de flere andre spennende løsninger på gang.
Optimalt for begge parter. - Sergel link er betalingssystem som øker sannsynligheten for at begge parter blir fornøyde, sier Bøien. - Skylderne får en vennlig betalingspåminnelse, og kan raskt og enkelt få saken ut av verden. Bedriften på sin side, får pengene sine raskere, og løsningsgraden øker.
I Sergel har det alltid vært et mål å tilby uslåelig kundeservice. - Vår kundeservice, fleksibilitet og tilgjengelighet er selvfølgelig som før. Vi ønsker til enhver å tilby kundene våre det aller beste, innen både rådgivning og tekniske løsninger. Sergel link er et nytt ledd i vår kundeservice. Vi er stolte av å kunne tilby en løsning hvor folk raskt og enkelt kan gjøre opp for seg, og samtidig sitte igjen med en følelse av god kundeservice.
Vil du vite mer? Ta kontakt med KEN H. BØIEN, MARKEDSSJEF, SERGEL NORGE AS. Mob: + 47 907 50 400 Dir: +47 33 45 60 08 E-mail: kenb@sergel.no
Les mer - Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News