Credit News Inkasso

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Foto: (t.v.) Nikolai Hansen, Forretningsanalytiker og Tore Bye, Kommersiell Direktør/CCO, Sergel Norge

Sergel BI

Først ut med interaktive rapporter
Sergel BI (business intelligence) er en felles, nordisk plattform for innsikt og rapportering, til våre kunder. Der vil man få tilgang til interaktive dashboard, som raskt oppdateres ved brukerens input. Rapporteringen er basert på Microsoft Power BI, og så vidt vi er bekjent med, er vi først ute med dette i vårt marked. Dataene blir oppdatert hver dag, og hentes ut fra vårt felles nordiske datavarehus.
Våre kunder ønsker og har behov for å hente ut informasjon, gjerne fra avdelinger i flere land. Med Sergel BI får du tilgang til dette på ett og samme sted. Tjenesten gir et godt overblikk, samtidig som man kan dykke dypere ned i dataene med «drill-down», og gruppere på perioder og kundesegmenter.
Informasjon som tidligere er blitt levert i ulike rapporter med begrensninger (pdf- eller excelrapporter), er nå samlet og leveres enkelt på ett og samme sted. Sergel BI gir en innsikt som kundene våre bruker til oppfølging av kredittpolicyer, markedsstrategier, avskrivning og budsjettering, i tillegg til å følge med på Sergels resultater.
Vi har nå fullført en pilotperiode med et utvalg av kunder, og tilbakemeldingene er nå under vurdering og implementering. Den endelige løsningen ruller vi ut til kundene våre fortløpende i Q3.
20.09.17
 
Foto: Iman Winkelman leder for Virke inkasso

Fagdag med fokus på kompetanse

Virke inkasso inviterer til høstens fagsamling for bransjen fredag 13.oktober.
Gjennom arrangementet inviterer man både til faglig påfyll og diskusjon om kompetanse. Virke inkasso er Hovedorganisasjonen Virkes bransjeenhet for inkassonæringen. Tradisjonen tro inviterer foreningen til høstsamling for bransjen. I år finner denne sted 13.oktober på Thon Hotell Opera i Oslo. Programmet er to-delt:
I del 1 rettes det søkelys mot hva man kan lære av inkassoklagenemndens arbeid og Finanstilsynets tilsyn med inkassobyråene. Finanstilsynet vil bygge sin innledning på praktiske eksempler og synliggjøre hvordan regelverket på ulike områder der de ofte identifiserer feil og avvik skal forstås.
I del 2 inviterer Virke inkasso til diskusjon om hvilke kompetansekrav som skal prege bransjen fremover. Som del av programmet legges det opp til en innledning om foreningens krav til kompetanse blant autoriserte inkassobevillingshavere, samt en paneldebatt om temaet der blant annet representanter for andre bransjer med autorisasjonskrav er invitert for å diskutere kompetansekrav – og hvilke fordeler og ulemper ulike krav til kompetanse har for bransjer og enkeltselskapene i næringen.
Konstituert leder av Virke inkasso Iman Winkelman gleder seg til høstens fagdag: - Min erfaring er at disse samlingene både fungerer som en viktig arena for påfyll av kompetanse og som en arena for bransjedialog på kryss og tvers av selskapene. Vi gleder oss over at mange har meldt seg på arrangementet allerede, og ser frem til å være vertskap for en bransje som spiller en viktig rolle på vegne av norsk næringsliv for øvrig, sier Winkelman.
Winkelman minner om at alle deltakere må melde seg på via Virkes hjemmesider. Mer informasjon og link til påmelding finner du her:
18.09.17
 

Lindorff/Intrum Justitia

- eyes Italian debt collection business
Lindorff/Intrum Justitia would be interested in buying an Italian bank’s debt collection business to expand in the country, the head of the Scandinavian group’s Italian unit said.
Swedish debt collection firm Intrum Justitia this year bought Norwegian rival Lindorff to create a firm with more than 8,000 employees and operations in 23 European states. Kilde: reuters.com
Les mer
18.09.17
 
Foto: Ansvarlig for utreder-virksomheten i Conecto, Lars Helge Eide

Innfordring når det haster

Det var flere interessante foredrag på årets Connecting. Blant disse var «Innfordring når det haster»
Foredraget ble holdt av både utreder og juridisk avdeling. Juridisk avdeling stod for presentasjonen av reglene om innfordring uten varsling (hurtig innfordring) og reglene om midlertidig sikring. Utreder belyste dette med mange gode eksempler fra praksis og hvor dette har gitt gode løsninger for kundene.
Temaer i forbindelse med dette var først en innføring i regelverket i hurtig innfordring. Herunder i hvilke tilfeller varslingsreglene i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven kan fravikes (og kreditor allikevel kan beholde retten til erstatning for inkassoomkostninger). Videre reglene om midlertidig sikring (midlertidig forføyning som gjelder sikring av panteobjekter og arrest som gjelder sikring av selve pengekravet).
Samspillet mellom utreder-funksjonen (innhenting av faktum) og juridisk avdeling (anvendelsen av juss på faktum) ble tatt opp, samt en rekke praktiske eksempler hentet fra Conectos hverdag. Vi har en rekke saker av denne art hvor disse virkemidler har blitt brukt med stor suksess og hvor vi har oppnådd svært gode løsninger for våre oppdragsgivere.
Utreder-virksomheten har blitt mer aktuell og nødvendig. Vi jobber proaktivt, løser saker raskt og effektivt til det beste både for oppdragsgiver og skyldner, fortalte Lars Helge Eide som har ansvaret for utreder-virksomheten i Conecto. Utreder jobber svært ofte i tett samarbeid med juridisk avdeling. Utreder avdekker faktum, og juridisk avdelingen bistår med utarbeidelse av begjæring om «arrest» og «midlertidig forføyning» til Tingretten, samt anmeldelse til politiet.
For mer informasjon rundt dette temaet, kontakt gjerne Advokat - leder av juridisk avdeling, Bjørn Ove Myhrsveen, e-post: bjorn.ove.myhrsveen@conecto.no eller ansvarlig for utreder-virksomheten i Conecto, Lars Helge Eide, e-post: lars.helge.eide@conecto.no
Les mer fra Connecting Bank/Finans 2017 - Sentrale juridiske temaer ved mislighold
06.09.17
 
Foto: Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor (Foto: Bård Gudim)

Kredinor innfører utbetaling av utbytte i 2018

Kredinor er et samvirke som eies av sine medlemmer og norsk næringsliv
Kredinor har nå besluttet å betale utbytte av overskuddet til kunder som også er medlemmer og oppdragsgivere. Utbytte innføres for å skape mer aktivt eierskap – og tydeliggjøre en viktig kundefordel for de 2712 medlemmene og eierne av Kredinor, sier adm. direktør Tor Berntsen i Kredinor. Blant inkassoselskapene er det bare kunder av Kredinor som får utbytte. Bakgrunnen er vår organisasjonsform. Samvirkeloven § 27 gir en rett til å kunne tilby etterbetaling til medlemmene. Medlemmer av Kredinor får utbytte fra 2017 til utbetaling i 2018.
DELING AV OVERSKUDD - Kredinor har opparbeidet seg en solid økonomi. Tidligere ble overskudd fra virksomheten pløyd inn i den løpende driften og brukt til utvikling av nye løsninger, kurs og inkassofaglige seminarer – og spart gjennom bankinnskudd. I tillegg til dette vil noe av overskuddet deles gjennom utbytte.
HVA GIR RETT TIL UTBETALING AV UTBYTTE? - At medlemskontingent på p.t. kr 2 000,-, er betalt. - At medlemmene har hatt oppdrag som gir omsetning. - At omsetningen har vært høyere enn en halv inkassosats, p.t. kr 350,-. - At skatt på 3 % på utbytte betales. Priseksempel: Kr 10 000,- i utbytte, gir kr 72,- i skatt. - At kundeforholdet ikke er sagt opp på utbetalingstidspunktet. Kort fortalt innebærer dette at om medlemmene omsetter for mer enn en halv inkassosats vil de ha rett på utbytte, som med dagens inkassosatser utgjør kr 350,-.
SAMVIRKE ER KOLLEKTIV FORNUFT - Kredinor er et velfungerende samvirke som driver kommersiell virksomhet innenfor fakturering, purringer, reskontroadministrasjon, inkasso, kjøp av fordringer. Vi fremmer medlemmenes økonomiske interesser og vektlegger medbestemmelse, langsiktig eierskap og bærekraftig verdiskapning. Det er ingen risiko for oppkjøp av utenlandske investorer og ingen risiko for at eierskapet til virksomheten forsvinner ut av landet. Fordelen er veldig tydelig. Jo mer vår oppdragsgiver omsetter for hos oss desto høyere blir utbytte.
HVA ER ET SAMVIRKE? - Et selskap som eies av medlemmer som betaler medlemskontingent Likeverdig eierskap – alle medlemmer har en stemme som teller likt. - Medlemmer er eiere, oftest også kunder som drives kommersielt. - Ledelse: Styre valgt av andelseierne av og blant sine medlemmer. - Øverste organ: Årsmøte, neste vil være 26. april 2018. - Juridisk: Lov av 2008 som regulerer samvirkeforetak.
30.08.17
 

Forliksrådet

- en gjeldsfelle
Useriøse inkassoselskaper og Forliksrådet kan være en farlig kombinasjon. I kjølvannet ligger et hav av gjeldsofre, hvorav mange uskyldige. Kilde: hegnar.no
Les mer
29.08.17
 

Gjelds-investerings-selskapet B2Holding slår rekord på rekord

- nær dobler resultatet
Inkassokameratene Olav Dalen Zahl og Jon H. Nordbrekken økte driftsresultatet i B2Holding med 92 prosent i andre kvartal. Kilde: dn.no
Les mer
29.08.17
 

Arbeidsgiver - trekk i lønn hos ansatt

Statens innkrevingssentral
Statens innkrevingssentral kan dekke opp utestående krav ved å ta utlegg, enten i formuesgoder som eiendom, eiendeler, kontoer eller i lønn/trygd (gjelder også feriepenger). Kilde: sismo.no
Les mer
28.08.17
 

Early Warning Signs for your Customers

- having a customer who is unable to pay can have a serious impact on your business
Knowing how to spot if any of your existing or potential customers are in financial trouble is imperative to protecting your position.
Being vigilant is important and you need to know what signs to look out for. Kilde: creditman.co.uk
Les mer
28.08.17
 
Foto: Bente Riskild Borgersen, salgsansvarlig og Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel

Ansvar også utenfor kontoret

Ansatte skal møtes med omtanke
Hva skjer når en ansatt blir livstruende syk? I Sergel var valget enkelt da Bente Riskild Borgersen ble diagnostisert med uhelbredelig kreft, etter kun ett år i ny jobb.
Hver eneste dag møter Sergels kunderådgivere mennesker som av ukjente årsaker har utfordringer med å håndtere krav og regninger. Alle jobber under mottoet ”We care”. Sergels grunnleggende verdi er at vi kommer lengst ved å hjelpe når det trengs. Også blant egne. Våren 2014 begynte Bente Riskild Borgersen som salgsansvarlig i Sergel. Ett år senere ble hun diagnostiert med utenkelige to kreftdiagnoser. I dag er hun uføretrygdet fordi kreftbehandlingen herjer med arbeidskapasiteten hennes, men hverken trygden eller kreften stopper Bente. Sergel heier henne videre.
KOLLEGER ER VIKTIG – Jeg merket på kroppen at noe var galt allerede kort tid i ny jobb hos Sergel, forteller Bente. – Jeg ga alt i arbeidstiden, men var fullstendig utmattet når jeg kom hjem. Det er ikke min stil å gi opp, og i ny jobb var det enda viktigere å bevise hva jeg sto for. Men de alvorlige kreftdiagnosene myelomatose og amyloidose bremser selv et energisk arbeidsjern, og Bente innså til slutt at fokuset måtte flyttes fra krevende jobbing i Sergel til daglig arbeid for egen helse. Og i den situasjonen er gode kolleger viktige støttespillere. – Vi jobber under mottoet ”We care”. Vi vet at mange sliter med betalingsevnen når de havner i systemene våre, og målet er alltid å finne en god løsning for partene, sier Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel. – Selvfølgelig gjør vi det samme overfor ansatte. Bentes største og viktigste jobb er å holde kvaliteten på hverdagen oppe. Hun er en person som misliker å være til belastning, og da må vi støtte henne i ønsket og viljen til å bidra til samfunnet på den måten hun kan akkurat nå.
VIL IKKE TRYGDES - Løsningen på et tilnærmet arbeidsliv under gjentatte krevende kreftbehandlinger, har blitt foredrag til inntekt for Kreftforeningen. Bente forteller den ærlige, realistiske sannheten om seg selv som uhelbredelig syk. Om hva som skjer når inntekten din forsvinner. Om å tro på at hun kan nå nærmest utenkelige mål, og om å overvinne fordommer. – Min vei til best mulig helse har vært overraskende for mange, også innen helsesystemet. Diagnosen min tilsier ikke lange treningsøkter og maratonløp, men jeg tror på at det gir meg økt styrke og motstandskraft. Det samme gjør tilfredsstillelsen ved å bidra, og derfor er rollen som foredragsholder så viktig, sier Bente. Sergels ansatte har møtt kollega Bente i hennes nye rolle som foredragsholder. Hun forteller en brutal historie om å leve med uhelbredelig kreft, men like usminket om hvordan økonomien kan rakne.
WE CARE – Gode forsikringsordninger er avgjørende når det uforutsette rammer oss. Det, og en arbeidsgiver som er tilstede for de ansatte. Kollegaene i Sergel bryr seg, og for meg betyr det ekstra motivasjon til å bidra med det jeg kan akkurat nå; formidle erfaring og kunnskap om det alle møter – utfordringene i livet, avslutter Bente.
23.08.17
 
 
Foto: Luis Brunet, ansvarlig for kundeservice hos Webhuset

Webhuset valgte Kredinor

Fordi Kredinor tilbyr fakturaløsninger som gjør at de slipper jobben og kostnaden med å utvikle egne løsninger
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Gjennom Kredinors løsninger får de pengene raskere inn - og slipper samtidig kostnader til oppfølging hvis kundene ikke betaler i tide. Webhuset leder an i den digitale utviklingen.
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Les mer på side 8 - Tilbyr flere faktura-alternativer enn før! - i seneste utgave av KredinorNytt.
 
 
Foto: adm.direktør Tove Giske, BAHS Kapital AS

BAHS Kapital – Først ute med mobilbetaling på inkassostadiet

- Administrerende direktør Tove Giske i inkassoselskapet BAHS Kapital er stolt over å kunne tilby en mobil betalingsløsning for privatpersoner som har mottatt inkassokrav fra BAHS Kapital. Dette er første steg på en spennende utvikling innenfor inkassobransjen og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Giske.
Inkassobransjen har vært preget av gamle tradisjonelle løsninger og trenger nå ett mye sterkere fokus på bruk av ny og tilrettelagt teknologi. Mye av den teknologiske utviklingen innenfor inkassobransjen er begrenset av svært gamle lover og regler som bransjen må forholde seg til, men inntil disse lover endres så må vi benytte de muligheter som finnes. Ett eksempel på en gammel lov er at inkassovarsel fortsatt i 2015 må sendes skriftlig på papir. Det er lite fornuft i dette i 2015, bortsett fra at inkassobransjen er en god bidragsyter i å holde papirproduksjonen i gang, sier Giske med et smil.
Løsningen vi har utviklet sammen med LinkMobility er en fullverdig betalingsløsning på mobilen integrert i våre systemer, hvor skyldner med få tastetrykk kan betale kravet fra mobilen. Når vi nå sender skyldner en SMS med anmodning om å betale ett skyldig krav til en kunde, så inneholder også SMSen en URL link som rutes direkte til vår betalingsløsning på mobil. Her kan skyldner velge å betale med bankkort og skyldner vil motta kvittering på SMS kort tid etter at betalingen er utført.
Løsningen erstatter på ingen måte de tradisjonelle lovpålagte kravene for inndrivelse av ubetalte krav, men vil være ett ekstra supplement og med stor sannsynlighet være med på å øke løsningsgraden på kravene til våre kunder, sier Giske.
Om noen få år så er jeg rimelig sikker på at det meste av kommunikasjon som i dag er i form av papirfakturaer vil være gjennom mobile plattformer, slik som BAHS Kapital nå har startet å ta i bruk. Vi skal være i forkant for denne utviklingen avslutter Giske.
Ønsker du nærmere informasjon om løsningen, ta kontakt med Tove Giske på mobil 930 63 099 eller send mail til tove.giske@bahs.no
Har du lest? - Tove Giske, i spissen for en ny, spennende aktør i inkasso-markedet
 
 
Foto: Fra venstre Trond Myhre (Conecto), Kari Laudani, Trude Christiansen, Jørgen Knap og Lill Iren Solberg (SiO).

Conecto: Oppdragende purreløp gir resultater

- Etter å ha satt ut og strømlinjeformet purreog inkassorutinene sine, opplevde Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus en enorm nedgang i antall førstegangspurringer.
– Vi pleide å ha 16-1700 førstegangspurringer hver eneste måned. Nå sender vi over i underkant av 500 saker til Conecto månedlig, forteller Trude Christiansen, Regnskapskonsulent ved SiO. SiO har vært kunde hos Conecto siden 2006, men har i de siste årene utvidet samarbeidet etter forhandlinger og i konkurranse med andre inkassobyråer. Det er hovedsakelig inndriving av krav relatert til 8000 studentboliger Conecto jobber med på oppdrag fra SiO. – Vi har hatt en grundig og profesjonell gjennomgang av purrerutiner med Conecto og har sammen lagd en ny purreløype tilpasset både organisasjonen vår og studentene, kommenterer Regnskapssjef Jørgen Knap.
Bratt læringskurve. - Nå kommer Conecto inn på banen mye tidligere i prosessen – fra første varsel om inkasso. Før det får studentene en sms og en e-post fra SiO som varsler om forfalt husleie. – Overgangen fra å håndtere dette internt til å la Conecto håndtere hele livsløpet til fordringen har gått smertefritt både for oss og studentene. Det har nok vært en bratt læringskurve for studentene, men det har vært overraskende positivt mottatt, forteller Kari Laudani, Utleiekonsulent hos SiO. Det er også en stor fordel at studentene nå forholder seg til én kontaktperson hos Conecto istedenfor en stor organisasjon som SiO. – Vi opplevde at studentene ringte rundt til flere avdelinger for å finne en person som var villig til å gi utsettelse eller tillatelse til gjeninnflytting etter utkastelse, kommenterer Laudani.
Antall utkastelser har også gått drastisk ned etter at Conecto overtok. – Det er gått ned med 70 prosent. Vi er ikke lenger den største kunden til namsfogden, smiler Christiansen. Elektronisk samarbeid Dette betyr at mye papirarbeid er spart, noe som frigjør viktig arbeidskapasitet i organisasjonen. En annen arbeidsbesparende faktor i samarbeidet er integrasjonen mellom datasystemene hos Conecto og SiO. Dette krevde hyppige samarbeidsmøter i starten, men gjør at det daglige samarbeidet går knirkefritt.
– Det var viktig for alle parter i starten at behov og rutiner ble grundig gjennomgått og diskutert før prosedyrer ble satt i drift. På den måten avdekket vi de behov som var viktig for SiO – og for studentene, sier Trond Myhre som har vært ansvarlig KAM for SiO siden 2009. – Studentene har tilgang til informasjon om inkassosaken sin via «Min side» på SiO sine hjemmesider. Her finner de beløp og status på saken sin, forteller regnskapskonsulent Lill Iren Solberg som har daglig kontakt med Conecto via kundeweb-løsningen, telefon eller e-post. – Vi har klart å kutte ned tidslinjen til pengekravet ganske kraftig. Før Conecto kom inn på hele prosessen kunne det ta 170 dager før Conecto tok over, legger hun til.
Dette innebærer at SiO har færre uønskede leietagere med den nye og tiltrengte innstrammingen av kredittpolicy og rutiner. – En stor studentmasse krever en viss firkantethet. Hvis noen «slipper unna» med betaling for sent går jungeltelegrafen fort. Det å forholde seg til en tredjepart som Conecto gjør nok at studentene tar saken mer alvorlig, avslutter Knap.
 
 
Foto: Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge.

Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling

SERGEL link lanserer en ny digital betalingsløsning for mail og sms, som gjør det enda enklere for skyldnere å betale sine inkassokrav. 3 tastetrykk er alt som skal til for å gjøre opp for seg.
Et robust og gjennomtestet betalingssystem. - Vi har jobbet med løsningen i lang tid, og har hatt stort fokus på å lage et system vi vet er gjennomtestet og robust, sier Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge. Det som er unikt med dette systemet, er at det har en stor fleksibilitet, noe vi vet er viktig for å kunne tilfredsstille våre kunders behov. Ingen kunder er like, og derfor har det vært viktig for oss at løsningen tar hensyn til dette. I tillegg er Sergel link et online-system, det betyr at betalingen synliggjøres straks den er betalt.
Nordmenn blir stadig latere. - At det i dagens samfunn blir stadig større krav til enkle prosesser, er et faktum. Vi er vant til at det meste kan ordnes fra sofaen, med noen få tastetrykk på mobilen. Er ting enkelt, er det større sannsynlighet for at det blir gjort, dette gjelder også ubetalte regninger. – Vi må følge med i tiden, det er helt klart, sier markedssjefen. - Kundene har forventninger til oss og våre løsninger, det betyr at vi hele tiden må fornye oss. Bøien røper at i tillegg til Sergel link, har de flere andre spennende løsninger på gang.
Optimalt for begge parter. - Sergel link er betalingssystem som øker sannsynligheten for at begge parter blir fornøyde, sier Bøien. - Skylderne får en vennlig betalingspåminnelse, og kan raskt og enkelt få saken ut av verden. Bedriften på sin side, får pengene sine raskere, og løsningsgraden øker.
I Sergel har det alltid vært et mål å tilby uslåelig kundeservice. - Vår kundeservice, fleksibilitet og tilgjengelighet er selvfølgelig som før. Vi ønsker til enhver å tilby kundene våre det aller beste, innen både rådgivning og tekniske løsninger. Sergel link er et nytt ledd i vår kundeservice. Vi er stolte av å kunne tilby en løsning hvor folk raskt og enkelt kan gjøre opp for seg, og samtidig sitte igjen med en følelse av god kundeservice.
Vil du vite mer? Ta kontakt med KEN H. BØIEN, MARKEDSSJEF, SERGEL NORGE AS. Mob: + 47 907 50 400 Dir: +47 33 45 60 08 E-mail: kenb@sergel.no
Les mer - Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News