Credit News Inkasso

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Foto: Eric Sandtrø og Sven Ingebretsen er enige om rask og digitalisert håndtering av utestående fordringer for Fjellsports norske og svenske kunder.

Fjellsport velger Sergel

Effektiv kundebehandling i fokus
Fjellsport når stadig nye høyder innen netthandel, og dermed har behovet for en profesjonell håndtering av utestående fordringer meldt seg. Valget av leverandør falt på Sergel Norge, de to virksomhetene møter hverandre på effektiv og personlig kundebehandling.
– Helt fra oppstart har vi hatt fokus på personlig og rask kundebehandling. Fjellsport skal gi kundene akkurat det de trenger, og de skal få det raskt, sier Eric Sandtrø, daglig leder i Fjellsport AS. I 2016 passerte Fjellsport AS en omsetning på 200 millioner, og salgstallene er sterkt økende. – Frem til nå har vi håndtert utestående fordringer selv, men med den omsetningsveksten vi opplever er det helt nødvendig å overlate kundenes betalingsutfordringer til Sergel, forklarer Sandtrø. Avtalen mellom Fjellsport og Sergel omfatter nettbutikkens tre etableringer i Norge og Sverige; Fjellsport.no, Tindeberg.se og Supersport.no. Som betydelig nordisk aktør innen inkasso er Sergel godt rustet til å håndtere nettbutikkenes fordringer.
– Vi opplever at Fjellsports fokusområder samsvarer godt med våre, sier Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge. – Rask og personlig kundebehandling er viktig for gode resultater. Sergels team søker alltid å løse betalingsutfordringene for skyldnere, og det innebærer blant annet at vi skal være best på digitale betalingsløsninger. Nå kan for eksempel krav gjøres opp med Vipps døgnet rundt.
Fjellsport.no og Tindberg.se tilbyr produkter for friluftsentusiaster, mens Supersport.no selger utstyr til utholdenhetstrening innen langrenn, løp og triatlon. Eric Sandtrø mener den gode veksten i stor grad skyldes rask og enkel netthandel, i tillegg til dedikerte medarbeidere. De ansatte i Fjellsport er selv ivrige friluftsfolk som kjenner produktenes egenskaper, og raske leveringer ivaretas fra Fjellsports fullautomatiserte logistikk- og lagersenter i Sandefjord, der 50 000 varer til enhver tid er i sirkulasjon for det svenske og norske markedet.
– Heldigvis har vi lite utestående fordringer, og det skyldes nok både enkle returordninger og at vi henvender oss til kunder med en spesiell interesse for den bestilte varen, sier Sandtrø. Nettgründeren har tidligere hatt suksess med å etablere Komplett.no, men solgte seg ut i 2007. Komplett og Sergel inngikk samarbeidsavtale tidligere i år. – Netthandel er et spennende område for oss, og vi er derfor veldig tilfredse med å ha disse betydelige aktørene på kundesiden. Det stiller krav til enda bedre digitale betalingsløsninger, som er vårt store satsningsområde, avslutter Sven Ingebretsen.
15.11.17
 

Axactor sikrer seg flere porteføljer

- har inngått en avtale om å kjøpe porteføljer fra en internasjonal finansinstitusjon
Axactor har ifølge en børsmelding inngått en avtale om å kjøpe porteføljer fra en internasjonal finansinstitusjon på månedlig basis. Kilde: hegnar.no
Les mer
15.11.17
 

Noen gode råd til deg som jobber med inkasso

- Marco Elsafadi med foredrag på Kreditorforeningens høstseminar
Marco Elsafadi har i en årrekke hjulpet unge mennesker som blant annet sliter med å betale regningene sine. Han har noen gode råd til alle som jobber med inkasso.
Elsafadi har også bakgrunn som basketballspiller på elitenivå. Men han er også en ettertraktet foredragsholder. Kilde: kred.no
Les mer
14.11.17
 

B2Holding kjøper portefølje

- B2Holdings datterselskap i Bulgaria har sikret seg portefølje med misligholdte lån i Bulgaria
B2Holdings datterselskap i Bulgaria kjøper en portefølje med misligholdte lån, opplyser selskapet tirsdag. Lånene er fra UniCredit Bulbank med pålydende verdi på 84 millioner euro. Kilde: hegnar.no
Les mer
07.11.17
 
Foto: Utviklingsdirektør Barbro Hagen i Kredinor

De første elektroniske inkasso-brevene fra Kredinor

Dette er en løsning som gjør det raskere å sende og enklere å motta og oppbevare inkassobrev
Kredinor, som er landets største inkassoselskap målt i antall saker, vil fra i dag av sende inkassovarsel og betalingsoppfordring elektronisk til de som har digipost. Dette er en løsning som gjør det raskere å sende og enklere å motta og oppbevare inkassobrev. Tidligere var det lovpålagt å sende disse brevene per post. - Mottakerne av inkassobrevene får beskjed umiddelbart på e-post eller sms om at de har mottatt digipost fra Kredinor, og kan logge seg på for å lese innholdet. Tidkrevende postforsendelse blir med andre ord helt borte, sier utviklingsdirektør Barbro Hagen i Kredinor.
NORGES STØRSTE INKASSOSELSKAP MÅLT I ANTALL SAKER - Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall inkassosaker og sender rundt 4-5 millioner inkassobrev hvert år knyttet til om lag 2,1 millioner saker. I første omgang sendes inkassovarsel og betalingsoppfordring til de som har digipost. Senere vil også varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven sendes elektronisk. De som ikke har digipost vil fortsatt få inkassobrevene per post. - Det er for tidlig å anslå hvor mange inkassobrev som vil digitaliseres, men en forsiktig antagelse er at rundt 65 % av alle inkassobrev vil sendes via en elektronisk kanal innen to år, sier Barbro Hagen.
LOVENDRING GJØR DET ENKLERE Å SENDE OG MOTTA INKASSOBREV - Frem til lovendringen 18. april 2017 var det lovpålagt å sende inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven per post. Lovendringen innebærer at papir og postforsendelse av disse inkassobrevene kan erstattes med en “betryggende” elektronisk kanal. Digipost og innboksen på Min side med bankId pålogging, er eksempler på kanaler som tilfredsstiller kravet om betryggende forsendelse. - Kredinor har valgt å starte med digipost fordi den kanalen allerede er tilrettelagt for «betryggende» forsendelse og mottak, understreker Barbro Hagen.
DIGITALISERING - EN DEL AV UTVIKLINGEN - Endringen skjer som en naturlig følge av digitaliseringen innenfor alle områder i samfunnet i dag. Den nye loven om Teknologinøytralitet åpnet opp for denne omleggingen, som også er en ønsket utvikling for de som mottar brev. – Det er mange som har etterspurt elektroniske løsninger fordi det er en rask og enkel måte å motta inkassobrev på. Vi vil være i front med nye kundevennlige løsninger og er bare i startgropen på en større omlegging som kommer fra Kredinor, sier Barbro Hagen.
FORDELER VED DIGIPOST - Barbro Hagen understreker at det er en rekke fordeler knyttet til elektroniske inkassobrev. Det blir enklere å motta brev for sluttkunden. Samtidig er brevene tilgjengelig uansett hvor mottaker befinner seg. For mange kan det også være mer ryddig og lett å finne, fordi et brev i posten kan forsvinne sammen med andre ting man har liggende. Et elektronisk inkassobrev kan også hentes opp uansett hvor mottaker befinner seg når de skal betale, enten via mobil, iPad eller pc. - Dette vil gi en god kundeopplevelse for de aller fleste mottakere av brev fra Kredinor, avslutter Barbro Hagen.
07.11.17
 

Lowell Group buys Intrum Justitia Norway

Today Intrum announced the sale of the business units (the Divested Group) that are being sold to fully honour the commitments made to the European Commission
..... in relation to the approval of the combination of Intrum Justitia and Lindorff on June 12, 2017.
The Divested Group consists of the Lindorff businesses in Denmark, Estonia, Finland, Sweden and the Intrum Justitia business in Norway.
This is the media statement from the Divested Group: Kilde: Intrum.com
Les mer
03.11.17
 
Foto: Olaf J. Næss Aadalen, innfordringssjef (head of collection) i Bank Norwegian og Nina C. Gjølberg Nordli, som er Key Account Manager i Kredinor

Kredinor – ti år for Bank Norwegian

Kredinor har vært leverandør av inkassotjenester for Bank Norwegian i Norge siden bankens oppstart i 2007
Samarbeidet er nå også utvidet til porteføljekjøp. Bank Norwegian tilbyr usikrede lån og kredittkort, og har etablert seg som en av de største leverandører av finansieringsprodukter på privatmarkedet i Norge. Kredinor styrer inkassoløpet i Bank Norwegian i Norge. – Inkassovirksomhet er svært viktig for en bedrift av vår størrelse og fordi vi operer i det markedet vi gjør, sier innfordringssjef Olaf J. Næss Aadalen i Bank Norwegian. – I Kredinor er det korte linjer, og vi er alltid trygge på at våre interesser blir godt ivaretatt, sier Aadalen.
Bank Norwegian og Kredinor har jevnlig, tverrfaglige møter for å gjennomgå porteføljen med fokus på optimalisering og kvalitetskontroll tilknyttet kundeforholdet. – Bank Norwegian er en profesjonell aktør og har stor kompetanse knyttet til fagområdet innfordring. Det er en innovativ, krevende og spennende kunde å samarbeide med, sier Nina C. Gjølberg Nordli.
Les mer - Kredinor – ti år for Bank Norwegian
01.11.17
 
Foto: Advokat Eline Hvidsten i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Personvern-forordningen: De viktigste endringene den bringer med seg og hva gjør vi nå?

Advokat Eline Hvidsten med foredrag på Sergels frokostseminar, 14. september
ELINE HVIDSTEN HADDE FØLGENDE AGENDA FOR DENNE INTERESSANTE GJENNOMGANGEN: - Generelt om personvern - Personvernforordningen på 1-2-3. - De viktigste endringene - Utvalgte utfordringer o Dataportabilitet o Innebygd personvern o Strengere krav til samtykke - Anbefalinger- hva gjør vi nå?
DEN VIKTIGSTE ENDRINGEN: "FRIHET" UNDER ANSVAR. Det vil bli stilt strengere krav til dokumentasjon, noe som henger sammen med at Datatilsynet sin rolle vil endres og at man går bort fra melde- og konsesjonsplikten som gjelder idag. Det er opp til den enkelte bedrift å dokumentere at regelverket etterleves («Accountability»). Konsekvensene ved manglende etterlevelse er i verste fall ileggelse av høye bøter. Forordningen bringer nemlig med seg strengere sanksjoner for de som ikke overholder reglene. Etter 25. mai 2018 kan Datatilsynet ilegge bøter på 20 millioner euro eller 4 % av årlig global brutto omsetning, noe som har satt personvern på agendaen hos mange selskaper. Samtidig vil det bli stilt strengere krav til avviksrapportering, som er en potensiell konsekvens for selskapers omdømme.
UTVALGTE UTFORDRINGER - 1. Dataportabilitet Retten til dataportabilitet innebærer at den registrerte – for eksempel kunder eller brukere av en tjeneste – kan kreve å få utlevert personopplysningene som er lagret om seg selv. Dataene kan kreves utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og den registrerte kan også kreve at dataene sendes til en ny behandlingsansvarlig – typisk en konkurrent som kunden ønsker å bytte til. Dette er en rettighet som kan bli svært praktisk i tiden fremover, og en rettighet mange virksomheter vil måtte gjøre tekniske grep for å tilfredsstille. 2. Innebygd personvern En annen nyvinning som skaper hodebry for de fleste virksomheter er reglene for innebygd personvern. Etter 25. mai 2018 plikter alle å bygge personvern inn i nye løsninger. I tillegg stilles det krav til at den mest «personvernvennlige» innstillingen skal være standard i alle systemer. Selskaper må derfor legge til rette for dataminimering, pseudonymisering, tilgangsbegrensning mv i systemene sine. Forordningens krav på dette punkt er vage og generelle og det er ikke gitt noen konkrete retningslinjer om hvor langt man forventer at små og mellomstore bedrifter skal strekke seg for å etterleve dette.
ANBEFALINGER - HVA NÅ? • Sett personvern på dagsordenen • Skaff oversikt over kilder • Søk råd hos fagpersoner • …og/eller engasjer personvernombud • Start kartleggingsfasen • Ikke glem dokumentasjonskravene • …og at dette er et evighetsprosjekt.
OPPSUMMERING Dersom man følger dagens lov, er veien til etterlevelse av forordningen kort. Dersom man ikke følger dagens lov, har man en utfordring…
Advokat Eline Hvidsten bistår bedrifter med etterlevelse av personopplysningsregelverket og med tilpasning til GDPR. For mer informasjon rundt dette temaet, kontakt gjerne Advokat Eline Hvidsten i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA): https://www.sands.no/personvern E-post: eline.hvidsten@sands.no Tlf: 22 81 45 00.
01.11.17
 

Søke om å få slettet/ettergitt krav?

- hos Statens innkrevingssentral
For å søke om ettergivelse eller sletting av krav, kan du sende søknad med begrunnelse og dokumentasjon til oss. Kilde: sismo.no
Les mer
31.10.17
 
Foto: Iren Rutle, ansvarlig for forretningsutvikling og IT i Conecto

VIPPS ønsker inkassobransjen velkommen

Iren Rutle, ansvarlig for forretningsutvikling og IT, på Conectos fagdag, 20.oktober
Iren Rutle tok oss med på noe av det som skjer i inkassobransjen. Inkassobransjen står overfor paradigmeskifter. Dette vil påvirke både Conecto og Conecto sine kunder. 3 viktige drivere for digitalisering: - Gode kundeløsninger - Enkle og effektive skyldnerløsninger - Effektivitet i produksjon og interne prosesser
Markedet er i stor endring og vi i Conecto jobber hardt for å forstå hva som skjer, slik at vi kan levere morgendagens inkassoløsninger på en enklere og bedre måte. Inkassoloven åpnet i april 2017 for at inkassokrav skal kunne distribueres elektronisk til skyldner på en betryggende måte. Det er derfor svært gledelig at Vipps nå ønsker inkassobransjen velkommen. Vipps og Conecto har inngått intensjonsavtale og er i implementeringsfasen. Løsningen som lages vil gjøre det mulig å distribuere følgende meldinger gjennom Vipps: - Betalingspåminnelse - Inkassovarsel - Betalingsoppfordring - Rettslig varsel - Varsel
Det er forventet at Vipps med sine 2,6 millioner brukere, blir en preferert distribusjonskanal. Det anslås videre at mer enn 50% av inkassobransjens distribusjon på papir, i fremtiden vil gå gjennom Vipps. I tillegg har jo som kjent Vipps betalingsløsning, slik at vi som bransje får Norges første kanal med kombinasjonen distribusjon og betaling. Løsning vil også gi støtte for distribusjon som alternativ til SMS, enten enkeltvis eller som kampanje. Dette er en spennende utvikling, som kommer til å bli veldig bra for kundene og deres skyldnere, sier Rutle.
Hva betyr denne avtalen med Vipps for Conecto, og hvorfor ble dere og ikke et annet inkassoselskap valgt av Vipps?
For Conecto er det selvfølgelig gledelig at vi blir først i markedet med løsningen, men det blir en veldig begrenset tidsperiode. Vipps har hele veien vært tydelig på at de ønsker hele bransjen velkommen. Imidlertid ville det vært, rent administrativt, krevende for Vipps å håndtere alle inkassoselskapene direkte inn i prosjektet. At valget da falt på Conecto har den enkle forklaring at Conecto er eid av SpareBank1, som er nest største eier i Vipps. Videre er det nå under etablering en referansegruppe i prosjektet, hvor mange av inkassoselskapene har meldt sin interesse for å delta. På den måten vil vi sørge for å etablerer en god bransjestandard hvor alle inkassoselskapene som ønsker det, kan koble seg opp på løsningen så fort piloten er gjennomført. Det er forventet at løsning skal være klar til pilot senest innen utgangen av Q1-2018, avslutter Rutle.
26.10.17
 
 
Foto: Luis Brunet, ansvarlig for kundeservice hos Webhuset

Webhuset valgte Kredinor

Fordi Kredinor tilbyr fakturaløsninger som gjør at de slipper jobben og kostnaden med å utvikle egne løsninger
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Gjennom Kredinors løsninger får de pengene raskere inn - og slipper samtidig kostnader til oppfølging hvis kundene ikke betaler i tide. Webhuset leder an i den digitale utviklingen.
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Les mer på side 8 - Tilbyr flere faktura-alternativer enn før! - i seneste utgave av KredinorNytt.
 
 
Foto: adm.direktør Tove Giske, BAHS Kapital AS

BAHS Kapital – Først ute med mobilbetaling på inkassostadiet

- Administrerende direktør Tove Giske i inkassoselskapet BAHS Kapital er stolt over å kunne tilby en mobil betalingsløsning for privatpersoner som har mottatt inkassokrav fra BAHS Kapital. Dette er første steg på en spennende utvikling innenfor inkassobransjen og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Giske.
Inkassobransjen har vært preget av gamle tradisjonelle løsninger og trenger nå ett mye sterkere fokus på bruk av ny og tilrettelagt teknologi. Mye av den teknologiske utviklingen innenfor inkassobransjen er begrenset av svært gamle lover og regler som bransjen må forholde seg til, men inntil disse lover endres så må vi benytte de muligheter som finnes. Ett eksempel på en gammel lov er at inkassovarsel fortsatt i 2015 må sendes skriftlig på papir. Det er lite fornuft i dette i 2015, bortsett fra at inkassobransjen er en god bidragsyter i å holde papirproduksjonen i gang, sier Giske med et smil.
Løsningen vi har utviklet sammen med LinkMobility er en fullverdig betalingsløsning på mobilen integrert i våre systemer, hvor skyldner med få tastetrykk kan betale kravet fra mobilen. Når vi nå sender skyldner en SMS med anmodning om å betale ett skyldig krav til en kunde, så inneholder også SMSen en URL link som rutes direkte til vår betalingsløsning på mobil. Her kan skyldner velge å betale med bankkort og skyldner vil motta kvittering på SMS kort tid etter at betalingen er utført.
Løsningen erstatter på ingen måte de tradisjonelle lovpålagte kravene for inndrivelse av ubetalte krav, men vil være ett ekstra supplement og med stor sannsynlighet være med på å øke løsningsgraden på kravene til våre kunder, sier Giske.
Om noen få år så er jeg rimelig sikker på at det meste av kommunikasjon som i dag er i form av papirfakturaer vil være gjennom mobile plattformer, slik som BAHS Kapital nå har startet å ta i bruk. Vi skal være i forkant for denne utviklingen avslutter Giske.
Ønsker du nærmere informasjon om løsningen, ta kontakt med Tove Giske på mobil 930 63 099 eller send mail til tove.giske@bahs.no
Har du lest? - Tove Giske, i spissen for en ny, spennende aktør i inkasso-markedet
 
 
Foto: Fra venstre Trond Myhre (Conecto), Kari Laudani, Trude Christiansen, Jørgen Knap og Lill Iren Solberg (SiO).

Conecto: Oppdragende purreløp gir resultater

- Etter å ha satt ut og strømlinjeformet purreog inkassorutinene sine, opplevde Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus en enorm nedgang i antall førstegangspurringer.
– Vi pleide å ha 16-1700 førstegangspurringer hver eneste måned. Nå sender vi over i underkant av 500 saker til Conecto månedlig, forteller Trude Christiansen, Regnskapskonsulent ved SiO. SiO har vært kunde hos Conecto siden 2006, men har i de siste årene utvidet samarbeidet etter forhandlinger og i konkurranse med andre inkassobyråer. Det er hovedsakelig inndriving av krav relatert til 8000 studentboliger Conecto jobber med på oppdrag fra SiO. – Vi har hatt en grundig og profesjonell gjennomgang av purrerutiner med Conecto og har sammen lagd en ny purreløype tilpasset både organisasjonen vår og studentene, kommenterer Regnskapssjef Jørgen Knap.
Bratt læringskurve. - Nå kommer Conecto inn på banen mye tidligere i prosessen – fra første varsel om inkasso. Før det får studentene en sms og en e-post fra SiO som varsler om forfalt husleie. – Overgangen fra å håndtere dette internt til å la Conecto håndtere hele livsløpet til fordringen har gått smertefritt både for oss og studentene. Det har nok vært en bratt læringskurve for studentene, men det har vært overraskende positivt mottatt, forteller Kari Laudani, Utleiekonsulent hos SiO. Det er også en stor fordel at studentene nå forholder seg til én kontaktperson hos Conecto istedenfor en stor organisasjon som SiO. – Vi opplevde at studentene ringte rundt til flere avdelinger for å finne en person som var villig til å gi utsettelse eller tillatelse til gjeninnflytting etter utkastelse, kommenterer Laudani.
Antall utkastelser har også gått drastisk ned etter at Conecto overtok. – Det er gått ned med 70 prosent. Vi er ikke lenger den største kunden til namsfogden, smiler Christiansen. Elektronisk samarbeid Dette betyr at mye papirarbeid er spart, noe som frigjør viktig arbeidskapasitet i organisasjonen. En annen arbeidsbesparende faktor i samarbeidet er integrasjonen mellom datasystemene hos Conecto og SiO. Dette krevde hyppige samarbeidsmøter i starten, men gjør at det daglige samarbeidet går knirkefritt.
– Det var viktig for alle parter i starten at behov og rutiner ble grundig gjennomgått og diskutert før prosedyrer ble satt i drift. På den måten avdekket vi de behov som var viktig for SiO – og for studentene, sier Trond Myhre som har vært ansvarlig KAM for SiO siden 2009. – Studentene har tilgang til informasjon om inkassosaken sin via «Min side» på SiO sine hjemmesider. Her finner de beløp og status på saken sin, forteller regnskapskonsulent Lill Iren Solberg som har daglig kontakt med Conecto via kundeweb-løsningen, telefon eller e-post. – Vi har klart å kutte ned tidslinjen til pengekravet ganske kraftig. Før Conecto kom inn på hele prosessen kunne det ta 170 dager før Conecto tok over, legger hun til.
Dette innebærer at SiO har færre uønskede leietagere med den nye og tiltrengte innstrammingen av kredittpolicy og rutiner. – En stor studentmasse krever en viss firkantethet. Hvis noen «slipper unna» med betaling for sent går jungeltelegrafen fort. Det å forholde seg til en tredjepart som Conecto gjør nok at studentene tar saken mer alvorlig, avslutter Knap.
 
 
Foto: Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge.

Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling

SERGEL link lanserer en ny digital betalingsløsning for mail og sms, som gjør det enda enklere for skyldnere å betale sine inkassokrav. 3 tastetrykk er alt som skal til for å gjøre opp for seg.
Et robust og gjennomtestet betalingssystem. - Vi har jobbet med løsningen i lang tid, og har hatt stort fokus på å lage et system vi vet er gjennomtestet og robust, sier Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge. Det som er unikt med dette systemet, er at det har en stor fleksibilitet, noe vi vet er viktig for å kunne tilfredsstille våre kunders behov. Ingen kunder er like, og derfor har det vært viktig for oss at løsningen tar hensyn til dette. I tillegg er Sergel link et online-system, det betyr at betalingen synliggjøres straks den er betalt.
Nordmenn blir stadig latere. - At det i dagens samfunn blir stadig større krav til enkle prosesser, er et faktum. Vi er vant til at det meste kan ordnes fra sofaen, med noen få tastetrykk på mobilen. Er ting enkelt, er det større sannsynlighet for at det blir gjort, dette gjelder også ubetalte regninger. – Vi må følge med i tiden, det er helt klart, sier markedssjefen. - Kundene har forventninger til oss og våre løsninger, det betyr at vi hele tiden må fornye oss. Bøien røper at i tillegg til Sergel link, har de flere andre spennende løsninger på gang.
Optimalt for begge parter. - Sergel link er betalingssystem som øker sannsynligheten for at begge parter blir fornøyde, sier Bøien. - Skylderne får en vennlig betalingspåminnelse, og kan raskt og enkelt få saken ut av verden. Bedriften på sin side, får pengene sine raskere, og løsningsgraden øker.
I Sergel har det alltid vært et mål å tilby uslåelig kundeservice. - Vår kundeservice, fleksibilitet og tilgjengelighet er selvfølgelig som før. Vi ønsker til enhver å tilby kundene våre det aller beste, innen både rådgivning og tekniske løsninger. Sergel link er et nytt ledd i vår kundeservice. Vi er stolte av å kunne tilby en løsning hvor folk raskt og enkelt kan gjøre opp for seg, og samtidig sitte igjen med en følelse av god kundeservice.
Vil du vite mer? Ta kontakt med KEN H. BØIEN, MARKEDSSJEF, SERGEL NORGE AS. Mob: + 47 907 50 400 Dir: +47 33 45 60 08 E-mail: kenb@sergel.no
Les mer - Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News