Credit News Inkasso

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Forsinkelses-rente

Finansdept. har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. juli 2019
Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Kilde: regjeringen.no
Les mer
26.06.19
 
Foto: Inkassobransjens nestor, Baard Sig. Bratsberg, på Kredinors Energiseminar 2019

Nytt lovgivningsrace på kredittområdet - Hvordan store lovendringer påvirker oss

Kredinors Energiseminar 2019
Det er lov-boost i sektoren for tiden og Bratsberg tok for seg følgende temaer: • Ny Finansavtalelov (proposisjon ikke kommet pt). • Ny Personopplysningslov (GDPR) • Ny Kredittopplysningslov. • Ny Gjeldsinformasjonslov (Gjeldsregister). • Revidert Inkassolovgivning • Fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn.
Det er mange forhold å merke seg innenfor disse temaene, blant annet disse: Plikt til kredittvurdering: Før kredittavtale inngås skal kredittyteren vurdere kundens kredittevne på grunnlag av opplysninger om kundens inntekter, utgifter og andre relevante opplysninger. To viktige unntak fra opplysningsplikten: • Kredittavtale mellom næringsdrivende. • Ikke finansieringsvirksomhet eller boliglån. • «Vare»kreditt både til næring og forbruker. • Maks kredittid eller nedbetalingstid 90 dager.
Finavtl. § 47. Frarådingsplikt. Fraråding skal skje: • dersom forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold • tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kreditten. Frarådingsplikten har ikke fungert som forventet. Derfor kommer Gjeldsregisteret.
§ 80, (2) Kredittyteren skal avstå fra å yte kreditt dersom kredittvurderingen tilsier at kunden trolig ikke kan oppfylle de økonomiske forpliktelsene etter avtalen. Gjeldsopplysning, hva omfattes: • Nedbetalingslån uten sikkerhet. • Salgspantslån som ikke er «registrert». • Kredittkort, saldo og kredittramme. • Kontokreditter, saldo og ramme. • Kreditter sikret ved kausjon evt. realkausjon.
Hvem får tilgang til informasjon fra Gjeldsregisteret: ✓Gjeldsopplysninger kan bare utleveres fra gjeldsregisteret til ✓a) finansforetak og Husbanken, når disse skal foreta kredittvurdering i forbindelse med en konkret kredittsøknad eller søknad om endring av vilkår på en løpende kreditt, ✓b) kommunene i forbindelse med behandling av søknad om startlån, ✓c) kredittopplysningsforetak, ✓d) forskningsformål. Interessert i mer informasjon ? Kontakt gjerne Kredinor, tlf. 21609200.
Les også - Stor interesse for Kredinors fagseminar bank/finans
18.06.19
 
Foto: Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge

Hva gjør du hvis for eksempel mobil- eller strøm-abonnementet lukkes på grunn av en ubetalt regning?

I Sergel er løsningsorienterte ansatte og enkle betalingstjenester den beste kombinasjonen for både kunder og skyldnere
I en ny film forteller Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel, om de ansattes verdi for optimale resultater både internt og eksternt. Møt en bedrift som satser for fullt på sine egnes vekst – det er veien til suksess for kundene. - Sergel satser internt!
Se hele filmen om Sergel
17.06.19
 

Intrum: European Payment Report 2019

- most European countries have seen a period of economic growth, but clouds are appearing on the horizon
Companies all over Europe report signs of recession. Bad debt losses are increasing and companies are reporting longer average payment times, despite increasingly stricter payment terms.
The ability to predict cash flow is key to all businesses, as financial stability is the foundation for growth. For companies this means it is more important than ever to choose the right customers. Kilde: Intrum.com
11.06.19
 

Årsrapport 2018 – et godt år for Kredinor

Kredinor har god fart inn mot første halvår 2019. Under Årsmøte i Kredinor SA 30. april 2019 ble Årsrapport 2018 lagt frem
Kredinor er et velfungerende samvirke hvor våre rundt 2000 eiere er våre oppdragsgivere og kunder fra hele bredden av norsk næringsliv. Regnskapet på konsernnivå, som er en del av styrets beretning i årsrapporten er positivt, og forteller om et selskap med en sunn og stabil drift. Kilde: kredinor.no
Les mer
31.05.19
 
Foto: Salgsdirektør Terje Kvitrud i Conecto

Connecting bank/finans 2019

- Conecto med sin årlige konferanse for bank/finans, 22-23. mai, på det nye Wood Hotel (Mjøstårnet), i Brumunddal
Conecto AS er en av landets ledende aktører innen betalingsoppfølging og inkasso. De har i dag 150 ansatte fordelt på tre fysiske lokasjoner, og omsatte i 2017 for 199,5 MNOK. Conecto er et heleid datterselskap av Sparebank 1 Gruppen AS.
Credit News tok turen til Brumunddal på konferansens første dag og Conecto bød som alltid på et rikt faglig program, med flere av sine egne, dyktige foredragsholdere, på årets konferanse for bank og finans.
Ca. 70 deltakere fra ulike kunder innen bank/finans, var til stede. Salgsdirektør Terje Kvitrud ønsket velkommen, før Arthur Buchardt, forretningsmann, eiendomsutvikler og hotellmagnat (mannen bak Wood Hotel), tok over med foredraget «Fra idé til virkelighet» (se egen sak). Elisabeth Holvik, sjefsøkonom i Sparebank 1 Gruppen, snakket så om «Handelskonflikter og svak vekst globalt, hvordan vil det påvirke norsk økonomi?». Å forstå Kina er viktig; de utfordrer med egen vekstmodell.
Terje Kvitrud orienterte så om inkassoutviklingen i Norge, blant annet med vekt på hva som påvirker de økonomiske prioriteringene til skyldnerne. Etter lunch var det Conectos juridiske avdeling sin tur; ved advokat Glenn Lorentzen, med Nytt på nytt - nytt fra lovgiver, rettspraksis og Finansklagenemnda.
Credit News takket så for seg- og vil fremover publisere saker, med utgangspunkt i noen av de temaene som ble behandlet på konferansen. Følg med fremover!
28.05.19
 

Anders Engdahl appointed new CFO of Intrum

Engdahl is currently Chief Investment Officer and he takes on the new role today, 27 May 2019. Former CFO Danko Maras leaves the company.
“Anders Engdahl has since he joined Lindorff in 2014, gained deep understanding of our core business, both debt collection and portfolio investments. He has a broad and long experience from the international financial sector with focus on Financial Services,” says Mikael Ericson, President & CEO of Intrum.
“Intrum is in an exciting phase where we are consolidating our market leading position in Europe. Our financial goals for 2020 remain firm and we are accelerating the way we leverage our scale to deliver industry leading and truly cost efficient services to support our clients’ needs.” Kilde: cision.com
Les mer
27.05.19
 
Foto: Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad

Høy betalingsevne – økende antall saker og inkassogjeld

Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad, kommenterer tallene
Antall saker som sendes til inkassoselskapene endte på nær 10 millioner i 2018, en økning på 16 prosent sammenlignet med året før. Inkassogjelden økte til sammenligning med 12,5 prosent i samme periode til 93,8 milliarder kroner.
Samtidig viser tallene at andelen som klarer å betale før saken sendes til rettslig behandling er 93,1 prosent, et like høyt nivå som tidligere.
Tall fra Kredinor, som er Norges største inkassoselskap målt i antall inkassosaker, viser en tilsvarende utvikling. Kredinor mottok totalt 2,1 millioner saker til oppfølging i 2018, hvorav 1,4 millioner av disse var rene inkassosaker og 0,7 millioner var purresaker.
Fordelt på alder viser tallene fra Kredinor at både antall inkassosaker og inkassogjelden øker mest blant unge mellom 18 og 25 år og aldersgruppen 26 til 34 år. Kilde: kredinor.no
Les mer
13.05.19
 

SpareBank 1 Portefølje på egne bein

SpareBank 1 Portefølje styrker merkevaren og endrer fra 1. mai navn til Modhi Finance
Virksomheten satser i Norden, og endrer også navn på datterselskapet Confide, til Modhi Collect.
– Med et nytt navn får vi muligheten til å bygge vår egen felles identitet og profil for porteføljekjøp og drift av egne inkassoporteføljer. Dette er spesielt viktig nå som selskapet skal over i en nordisk vekststrategi, sier Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør for Modhi Finance AS – et datterselskap av SpareBank 1 Gruppen.
Navnet Modhi Finance AS trådte i kraft 1. mai, mens navnet Modhi Collect vil iverksettes innen 1. juni. Modhi Holding AB er under etablering i Sverige, og planen er at dette skal bli et svensk inkassoselskap som skal drifte svenske porteføljer. Etableringen av et inkassoselskap i Finland er også på trappene, og dette skjer sannsynligvis i løpet av 2020. Kilde: mynewsdesk.com
Les mer
06.05.19
 
Foto: Anette Romdahl, landsjef Norge i Alektum Group

Ny landsjef Norge i Alektum Group

Anette Romdahl, erfaren leder med lang bakgrunn fra bank/finans/forsikring, media og IT, har nylig begynt som landsjef Norge i Alektum Group
Credit News tok nylig en prat med Anette. Kan du fortelle oss litt om din yrkesaktive karriere? Ja, jeg startet min yrkeskarriere som konsulent innenfor strategi og organisasjonsutvikling i Cap Gemini. Der var jeg i nesten 7 år, og jobbet på prosjekter over hele verden og i en rekke ulike bransjer. Etter det jobbet jeg som markedssjef i Scandinavia Online i de hektiske dotcom-årene før jeg tok steget inn i bank/finans i 2003. I EnterCard ledet jeg forretningsområdet for re:member kredittkort og lån i mange år, og i Schibsted ledet jeg satsningen på sammenligningstjenesten Penger.no.
Min kjernekompetanse er innen forretningsutvikling, innovasjon, markedsstrategi, digitalisering og endringsledelse. Har også styreerfaring og Master of Management fra Handelshøyskolen BI (1992).
Anette, hva er det viktigste av dette du tar med deg inn i din nye jobb i inkassobransjen? Jeg er en kommersiell leder som har jobbet mye med virksomheter i vekst- og endringsfaser. Det kommer nok godt med i Alektum. Vi har en klar vekststrategi, og det er noe jeg har mye erfaring med. Videre er jo teknologi og digitalisering noe som ligger i ryggmargen for meg, og det blir jo bare viktigere og viktigere også i vår bransje.
Hva blir ditt hovedfokus fremover, i din nye jobb? Det er helt klart vekst. Vi er et internasjonalt konsern med store ambisjoner. Alektum finnes i 16 land i Europa, og ingen kan tilby bedre løsninger på tvers av flere land enn oss. Det gjør oss til det optimale valget for virksomheter som selv er i flere land eller som har skyldnere i flere land enn Norge. Hvordan ser du på Inkassobransjens «standing» i Norge i dag? Det har jo vært en del negativ omtale den siste tiden men Inkassobransjen er helt klart en viktig aktør i norsk næringsliv. Og en viktig samfunnsaktør. Det er jo vi som sørger for at resten av samfunnet kan stole på og regne med at avtaler blir overholdt. Blant oppdragsgiverne/fordringshaverne tror jeg bransjen generelt har god anseelse. For mange er vi en viktig bidragsyter til å sikre at den totale lønnsomheten blir god.
Uansett hva som skjer i bransjen fremover; vi i Alektum kommer til å holde full fart fremover. Vi skal utvikle oss i det norske markedet og har en svært god posisjon med et sterkt, internasjonalt konsern i ryggen , avslutter Anette Romdahl. Alektum Group har drevet virksomhet siden 1992, da de startet som et rendyrket inkassoselskap. Selskapet driver i dag virksomhet i 16 europeiske markeder, har ca. 500 ansatte og omsetter for over 1 milliard kroner.
30.04.19
 
 
Foto: Luis Brunet, ansvarlig for kundeservice hos Webhuset

Webhuset valgte Kredinor

Fordi Kredinor tilbyr fakturaløsninger som gjør at de slipper jobben og kostnaden med å utvikle egne løsninger
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Gjennom Kredinors løsninger får de pengene raskere inn - og slipper samtidig kostnader til oppfølging hvis kundene ikke betaler i tide. Webhuset leder an i den digitale utviklingen.
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Les mer på side 8 - Tilbyr flere faktura-alternativer enn før! - i seneste utgave av KredinorNytt.
 
 
Foto: adm.direktør Tove Giske, BAHS Kapital AS

BAHS Kapital – Først ute med mobilbetaling på inkassostadiet

- Administrerende direktør Tove Giske i inkassoselskapet BAHS Kapital er stolt over å kunne tilby en mobil betalingsløsning for privatpersoner som har mottatt inkassokrav fra BAHS Kapital. Dette er første steg på en spennende utvikling innenfor inkassobransjen og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Giske.
Inkassobransjen har vært preget av gamle tradisjonelle løsninger og trenger nå ett mye sterkere fokus på bruk av ny og tilrettelagt teknologi. Mye av den teknologiske utviklingen innenfor inkassobransjen er begrenset av svært gamle lover og regler som bransjen må forholde seg til, men inntil disse lover endres så må vi benytte de muligheter som finnes. Ett eksempel på en gammel lov er at inkassovarsel fortsatt i 2015 må sendes skriftlig på papir. Det er lite fornuft i dette i 2015, bortsett fra at inkassobransjen er en god bidragsyter i å holde papirproduksjonen i gang, sier Giske med et smil.
Løsningen vi har utviklet sammen med LinkMobility er en fullverdig betalingsløsning på mobilen integrert i våre systemer, hvor skyldner med få tastetrykk kan betale kravet fra mobilen. Når vi nå sender skyldner en SMS med anmodning om å betale ett skyldig krav til en kunde, så inneholder også SMSen en URL link som rutes direkte til vår betalingsløsning på mobil. Her kan skyldner velge å betale med bankkort og skyldner vil motta kvittering på SMS kort tid etter at betalingen er utført.
Løsningen erstatter på ingen måte de tradisjonelle lovpålagte kravene for inndrivelse av ubetalte krav, men vil være ett ekstra supplement og med stor sannsynlighet være med på å øke løsningsgraden på kravene til våre kunder, sier Giske.
Om noen få år så er jeg rimelig sikker på at det meste av kommunikasjon som i dag er i form av papirfakturaer vil være gjennom mobile plattformer, slik som BAHS Kapital nå har startet å ta i bruk. Vi skal være i forkant for denne utviklingen avslutter Giske.
Ønsker du nærmere informasjon om løsningen, ta kontakt med Tove Giske på mobil 930 63 099 eller send mail til tove.giske@bahs.no
Har du lest? - Tove Giske, i spissen for en ny, spennende aktør i inkasso-markedet
 
 
Foto: Fra venstre Trond Myhre (Conecto), Kari Laudani, Trude Christiansen, Jørgen Knap og Lill Iren Solberg (SiO).

Conecto: Oppdragende purreløp gir resultater

- Etter å ha satt ut og strømlinjeformet purreog inkassorutinene sine, opplevde Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus en enorm nedgang i antall førstegangspurringer.
– Vi pleide å ha 16-1700 førstegangspurringer hver eneste måned. Nå sender vi over i underkant av 500 saker til Conecto månedlig, forteller Trude Christiansen, Regnskapskonsulent ved SiO. SiO har vært kunde hos Conecto siden 2006, men har i de siste årene utvidet samarbeidet etter forhandlinger og i konkurranse med andre inkassobyråer. Det er hovedsakelig inndriving av krav relatert til 8000 studentboliger Conecto jobber med på oppdrag fra SiO. – Vi har hatt en grundig og profesjonell gjennomgang av purrerutiner med Conecto og har sammen lagd en ny purreløype tilpasset både organisasjonen vår og studentene, kommenterer Regnskapssjef Jørgen Knap.
Bratt læringskurve. - Nå kommer Conecto inn på banen mye tidligere i prosessen – fra første varsel om inkasso. Før det får studentene en sms og en e-post fra SiO som varsler om forfalt husleie. – Overgangen fra å håndtere dette internt til å la Conecto håndtere hele livsløpet til fordringen har gått smertefritt både for oss og studentene. Det har nok vært en bratt læringskurve for studentene, men det har vært overraskende positivt mottatt, forteller Kari Laudani, Utleiekonsulent hos SiO. Det er også en stor fordel at studentene nå forholder seg til én kontaktperson hos Conecto istedenfor en stor organisasjon som SiO. – Vi opplevde at studentene ringte rundt til flere avdelinger for å finne en person som var villig til å gi utsettelse eller tillatelse til gjeninnflytting etter utkastelse, kommenterer Laudani.
Antall utkastelser har også gått drastisk ned etter at Conecto overtok. – Det er gått ned med 70 prosent. Vi er ikke lenger den største kunden til namsfogden, smiler Christiansen. Elektronisk samarbeid Dette betyr at mye papirarbeid er spart, noe som frigjør viktig arbeidskapasitet i organisasjonen. En annen arbeidsbesparende faktor i samarbeidet er integrasjonen mellom datasystemene hos Conecto og SiO. Dette krevde hyppige samarbeidsmøter i starten, men gjør at det daglige samarbeidet går knirkefritt.
– Det var viktig for alle parter i starten at behov og rutiner ble grundig gjennomgått og diskutert før prosedyrer ble satt i drift. På den måten avdekket vi de behov som var viktig for SiO – og for studentene, sier Trond Myhre som har vært ansvarlig KAM for SiO siden 2009. – Studentene har tilgang til informasjon om inkassosaken sin via «Min side» på SiO sine hjemmesider. Her finner de beløp og status på saken sin, forteller regnskapskonsulent Lill Iren Solberg som har daglig kontakt med Conecto via kundeweb-løsningen, telefon eller e-post. – Vi har klart å kutte ned tidslinjen til pengekravet ganske kraftig. Før Conecto kom inn på hele prosessen kunne det ta 170 dager før Conecto tok over, legger hun til.
Dette innebærer at SiO har færre uønskede leietagere med den nye og tiltrengte innstrammingen av kredittpolicy og rutiner. – En stor studentmasse krever en viss firkantethet. Hvis noen «slipper unna» med betaling for sent går jungeltelegrafen fort. Det å forholde seg til en tredjepart som Conecto gjør nok at studentene tar saken mer alvorlig, avslutter Knap.
 
 
Foto: Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge.

Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling

SERGEL link lanserer en ny digital betalingsløsning for mail og sms, som gjør det enda enklere for skyldnere å betale sine inkassokrav. 3 tastetrykk er alt som skal til for å gjøre opp for seg.
Et robust og gjennomtestet betalingssystem. - Vi har jobbet med løsningen i lang tid, og har hatt stort fokus på å lage et system vi vet er gjennomtestet og robust, sier Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge. Det som er unikt med dette systemet, er at det har en stor fleksibilitet, noe vi vet er viktig for å kunne tilfredsstille våre kunders behov. Ingen kunder er like, og derfor har det vært viktig for oss at løsningen tar hensyn til dette. I tillegg er Sergel link et online-system, det betyr at betalingen synliggjøres straks den er betalt.
Nordmenn blir stadig latere. - At det i dagens samfunn blir stadig større krav til enkle prosesser, er et faktum. Vi er vant til at det meste kan ordnes fra sofaen, med noen få tastetrykk på mobilen. Er ting enkelt, er det større sannsynlighet for at det blir gjort, dette gjelder også ubetalte regninger. – Vi må følge med i tiden, det er helt klart, sier markedssjefen. - Kundene har forventninger til oss og våre løsninger, det betyr at vi hele tiden må fornye oss. Bøien røper at i tillegg til Sergel link, har de flere andre spennende løsninger på gang.
Optimalt for begge parter. - Sergel link er betalingssystem som øker sannsynligheten for at begge parter blir fornøyde, sier Bøien. - Skylderne får en vennlig betalingspåminnelse, og kan raskt og enkelt få saken ut av verden. Bedriften på sin side, får pengene sine raskere, og løsningsgraden øker.
I Sergel har det alltid vært et mål å tilby uslåelig kundeservice. - Vår kundeservice, fleksibilitet og tilgjengelighet er selvfølgelig som før. Vi ønsker til enhver å tilby kundene våre det aller beste, innen både rådgivning og tekniske løsninger. Sergel link er et nytt ledd i vår kundeservice. Vi er stolte av å kunne tilby en løsning hvor folk raskt og enkelt kan gjøre opp for seg, og samtidig sitte igjen med en følelse av god kundeservice.
Vil du vite mer? Ta kontakt med KEN H. BØIEN, MARKEDSSJEF, SERGEL NORGE AS. Mob: + 47 907 50 400 Dir: +47 33 45 60 08 E-mail: kenb@sergel.no
Les mer - Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News