Credit News Inkasso

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Foto: Ewa Glennow, konserndirektør i Marginalen

Svenske Marginalen overtar Sergel Group

Telia selger inkassoselskap
Inkassoselskapet Sergel får ny eier. Fra og med i dag er virksomhetens aktivitet i seks land overtatt av det svenske konsernet Marginalen. ”Sergel er en veldrevet virksomhet, med konkurransedyktige produkter og tjenester som vi ser frem til å videreutvikle”, sier Ewa Glennow, konserndirektør i Marginalen.
Svenske Marginalen kjøper Sergel Group av Telia Company AB, og overtar dermed virksomhetens aktiviteter og 360 ansatte i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Latvia og Litauen. Oppkjøpet ble første gang annonsert i 2016, og er nå godkjent av offentlige instanser. Formell overtakelse er i dag, 30. juni 2017. Sergel er en ledende aktør av inkassotjenester i Norden, og leverer innenfor hele verdikjeden av kreditthåndtering. Kundene er blant annet betydelige aktører innen bank og finans, e-handel, energi, offentlig sektor og telecom. Sergel er i dag den største leverandøren av inkassotjenester i Sverige. – Det er med stor glede at vi endelig kan meddele kunder, partnere og ansatte at oppkjøpet er godkjent og eierskiftet gjennomført. Med Marginalen som eier kan vi styrke våre tjenester ytterligere. Vi er stolte av å ha en spesielt høy servicegrad på tjenestene våre, og har stort fokus på å skape trygghet for alle involverte parter i en inkassoprosess. Sergel leverer etter budskapet ”We care”, som er helt essensielt i alt vi foretar oss. Det vet vi at kundene verdsetter, sier Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge.
Ewa Glennow, konserndirekektør i Marginalen, har store forventninger til oppkjøpet. – Sergel innehar en betydelig kompetanse og erfaring innenfor kredittadministrasjon. Denne unike kunnskapen er av stor verdi for Marginalen. Oppkjøpet har et stort potensiale for videre vekst, og jeg er overbevist om at vi kommer til å styrke våre virksomhetsområder og resultater med Sergel som en del av konsernet, sier Ewa Glennow. Sergel og Marginalen møter hverandre i felles fokus på kunden. Derfor er kvaliteten på produkter, tjenester og grensesnitt et viktig satsningsområde, der kontinuerlige investeringer og markedstilpasset utvikling vil være førende. Sergel Norge opplever god vekst i markedet, og alle ansatte skal være med videre ved hovedkontoret i Sandefjord og på salgskontoret i Oslo.
OM MARGINALEN - Marginalen AB ble grunnlagt tidlig på 90-tallet av Ewa Glennow. Konsernet har over 700 ansatte i Sverige, Latvia og Litauen, og tilbyr tjenester innenfor bank og finansiering, kredittjenester og inkasso, økonomiadministrasjon, juridisk og HR for både privatpersoner og bedrifter.
OM SERGEL GROUP - Sergel er opprinnelig en svensk inkassovirksomhet, som ble grunnlagt av Telia Company i 1988. I dag er Sergel en av de ledende leverandørene av kreditt- og inkassotjenester i Norden og Baltikum. Selskapets tjenesteområder inkluderer inkasso, kundefordringer, porteføljekjøp, fakturahåndtering og reskontro. For ytterligere spørsmål og informasjon, kontakt: Sven Ingebretsen, Administrerende direktør, Sergel Norge. Mobil:+47 975 28 893 - E-post: sven.ingebretsen@sergel.no
05.06.17
 
Foto: Adm. direktør Tor Berntsen, Kredinor.

Kredinor kjøper stor gjelds-portefølje i Norge

Kredinor befester sin posisjon som den ledende leverandøren av kredittadministrasjons-tjenester til bankmarkedet i Norge
.... ved kjøp av en gjeldsportefølje fra en stor internasjonal bank med et utestående på ca. NOK 800 millioner.
Dominerende aktør i et marked i vekst: -Kjøp av gjeldsporteføljer er strategisk nødvendig for å holde på posisjonen som en dominerende aktør innenfor området leveranse av inkassotjenester til bankmarkedet, uttaler administrerende direktør i Kredinor Tor Berntsen.
– Kjøpet er et signal om videre posisjonering i et marked i vekst, fortsetter Berntsen. Kilde: kredinor.no
Les mer
04.07.17
 
Foto: Håkon Olaussen, Bransjeansvarlig i Kredinor

Gjennom-fakturering – Gamechanger for inkassobransjen

I midten av mai avholdt Kredinor sitt tradisjonsrike Energiseminar
Årets seminar var gjenstand for stor oppmerksomhet knyttet til effektene av at kraftselskapene nå har startet opp med å fakturere på vegne av nettselskapene – såkalt «gjennomfakturering», samt ulike problemstillinger som kommer i kjølevannet av de mange endrede rammebetingelsene som nå implementeres mot bransjen.
Bransjeansvarlig i Kredinor – Håkon Olaussen, kunne i sitt foredrag fortelle at tidligere beregninger om at man må forvente økende tapsavsetning som følge av at kraftselskapene ikke kan utøve stengeretten, ser ut til å bli en realitet. Dog har mange selskaper gjort nødvendige grep i egen kredittpolitikk, slik at konsekvensene ikke er så store som vi kunne frykte for 1,5 år siden. «Det er også interessant at de gjennomfakturerte kravene har en høyere løsningsgrad i tidlig fase av innfordringsløpet, noe som dokumenterer at selskapene har tatt innover seg realiteten om at man ikke lenger kan støtte seg på stengeretten» – uttaler Olaussen i en kommentar.
Fokuset til Olaussen i foredraget gikk på å forklare hvordan gjennomfakturering kan ses på som en «gamechanger for inkassobransjen». Kravene til resultater som følge av økte tapsavsetninger, medfører at inkassobyråene i sterkere grad vil vurderes etter nye kriterier fremover. Stordrift, dokumentasjon, kontroll, profesjonalitet, kompetanse, IT løsninger, og ikke minst evnen til å nyttiggjøre seg Big Data og scoringmodeller for å sikre høyest mulig løsningsgrad, ble nevnt som suksesskriterier for fremtiden. «Dette oppleves direkte i kundehenvendelser fra dag til dag, men er også merkbart hva gjelder hvordan anbudene er utformet, og hva som generelt fokuseres», avslutter Håkon Olaussen.
Baard Bratsberg holdt i kjent stil et engasjerende foredrag knyttet til problemstillinger og anbefalinger om de nye rammebetingelsene energibransjen står oppe i. Han fortalte blant annet at Kredinor i 2016 har bidratt overfor NVE hva gjelder innspill til utforming av «ny markedsmodell» i kraftbransjen. Han kom med noen interessante vinklinger på problemstillinger som dukker opp ift de ulike alternativene, men var også tydelig på hva han mente kom til å bli en realitet i Norge. «På sikt vil kraftselskapene få overdratt både stengeretten og pliktleveransen» konkluderte Bratsberg.
Mer enn 150 deltagere fra ulike kraft og nettselskaper i Norge var med under Energiseminaret 2017. Seminaret foregår hvert år og er skreddersydd for personer som arbeider i grensesnittet mellom strøm og innfordring og er en viktig arena for faglige oppdateringer og fremtidsutsikter.
Hele programmet fra seminaret kan leses her;
28.06.17
 
Foto: Iman Winkelman leder for Virke inkasso

Ny leder for Virke inkasso

Iman Winkelman har overtatt som konstituert leder av Virke inkasso
Virke inkasso er hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske inkassonæringen og organiserer majoriteten av norske inkassobyråer. Winkelman varsler økt innsats for å posisjonere inkassonæringen i møte med viktige prosesser av politisk og omdømmemessig karakter. Iman Winkelman (33) kommer fra stillingen som fagsjef i Hovedorganisasjonen Virke, og har tidligere vært ansatt i ulike stillinger innenfor politikk og kommunikasjon i ulike virksomheter. Av utdanning er Iman siviløkonom med fordypning i økonomisk styring og prosjektledelse.
VARSLER LØFT - Winkelman er opptatt av å posisjonere inkassonæringen i møte med viktige prosesser av politisk og omdømmemessig karakter. Spesielt er Iman opptatt av å få frem inkassobransjens viktige rolle når det gjelder å sørge for et velfungerende næringsliv der bedriftene gis trygghet for at de mottar oppgjør ved salg av varer og tjenester. Som siviløkonom kjenner Iman godt til utfordringene som er knyttet til stram likviditet, og mener det er avgjørende at man har tilgang på en velfungerende inkassonæring som sørger for at de som anskaffer varer og tjenester, gjør opp for seg innen fastsatt tid. Iman er også opptatt av at inkassobyråene spiller en stadig viktigere rolle i mange virksomheters kundereise, og at dette bidrar til å utvikle en stadig mer profesjonalisert inkassonæring som medvirker til å skape merverdi for næringslivet gjennom service og kompetanse om betalingsoppfølgning. I neste omgang vil dette også medvirke til at inkassobyråene forsterker virksomhetens konkurransekraft gjennom økt kundelojalitet sammenlignet med om dette hadde blitt fulgt opp i egenregi av virksomheter uten den kompetansen som inkassobyråene sitter på.
POLITISKE PROSESSER - Iman har selv bakgrunn fra politikk, og har vært både ansatt og tillitsvalgt i Unge Høyre og Høyre. Nå er han opptatt av å bidra til utvidet innsikt om inkassobransjen blant våre fremste folkevalgte. Dette som utgangspunkt for å oppnå endringer i viktige rammebetingelser som står i veien for å beholde og forsterke gode og robuste selskaper innen næringen. Iman tror nøkkelen til utvidet forståelse om inkassobyråenes nærings- og samfunnsbidrag går gjennom dialog der man hjelper politikerne til å lykkes med det tverrpolitiske ønsket om høy verdiskaping og full sysselsetting i Norge. Han ser også frem til å kunne ta politikere med på besøk til alle de flotte medlemmene av Virke inkasso for å avlive mytene enkelte fortsatt måtte ha om bransjen.
LYTTE OG LÆRE - Iman er opptatt av å være tilgjengelig for medlemmene, og ser frem til å lære inkassobransjen bedre å kjenne. Han har allerede rukket å besøke enkelte aktører i bransjen, men vil fremover prioritere å lytte og lære til alle de gode historiene om hvordan inkassonæringen hjelper norsk næringsliv. Det er også gjennom denne typen dialog og samarbeid man ofte identifiserer de relevante problemstillingene en bransjeforening som Virke inkasso må ta tak i. I Virke har Iman også jobbet tett med blant annet regnskapsbransjen, og han representerer også Hovedorganisasjonen Virke i det regjeringsoppnevnte revisorlov og regnskapsførerlovutvalget. Arbeidet knyttet til dette vil være nyttig også for å bistå inkassobransjen på en god måte.
FRITIDEN - Ved siden av jobb, befinner Iman seg midt i en travel tilværelse som småbarnsfar til to barn på 6 og 3 år. Mange stusser på hans navn, og her kan vi avsløre at Iman er født i Nord-Norge, men har nederlandske foreldre. Etter 19 år på Fauske flyttet Iman til Oslo, men er nå bosatt på Lørenskog like utenfor hovedstadens grenser.
28.06.17
 

Gjeld i oljefylkene

- gjeldsproblemene vokser i oljefylkene
Antall betalingsanmerkninger øker i oljefylkene på Sør- og Vestlandet, ifølge en analyse fra inkassobyrået Lindorff. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
28.06.17
 

Forsinkelses- rente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. juli 2017.
Les mer
23.06.17
 
Foto: Avd. direktør Terje Kvitrud i Conecto - åpner konferansen Connecting Bank/Finans 2017

Connecting bank/finans 2017

Conecto med sin årlige konferanse for bank og finans 7.- 8.juni på Scandic Hamar
Conecto AS er et av landets ledende aktører innen betalingsoppfølging og inkasso. De har i dag 150 ansatte fordelt på tre fysiske lokasjoner, og omsatte i 2016 for 186 MNOK. Conecto er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS.
Conecto bød på et rikt faglig program, med både interne og eksterne foredragsholdere, på årets konferanse for bank og finans. Ca 70 deltakere fra ca 40 ulike kunder var til stede. Avd. direktør Terje Kvitrud ønsket velkommen, før Iren Rutle, ansvarlig for forretningsutvikling og IT i Conecto, tok over. Se egen sak om hvordan Conecto digitaliserer dagens løsninger.
Conectos juridiske avdeling, ved Bjørn Ove Myhrsveen, Liv Marit Wold, Synnøve Selnes Schumann og Glenn Lauritzen, gjennomgikk sentrale, juridiske temaer ved mislighold, nytt fra lovgiver, mm.
Jan Ludvig Andreassen, Sjeføkonom i Eika Gruppen, og Magne Gundersen, Forbrukerøkonom i SpareBank 1 og ekspert i Luksusfellen på TV3, var profilerte, eksterne, foredragsholderne.
Credit News vil fremover følge opp med saker, med utgangspunkt i de temaene som ble behandlet på konferansen. Følg med !
Les mer fra konferanse - Inkassobransjen står overfor store endringer i fremtiden
13.06.17
 
Foto: Iren Rutle, ansvarlig for forretningsutvikling og IT i Conecto

Inkassobransjen står overfor store endringer i fremtiden

Iren Rutle, ansvarlig for forretningsutvikling og IT i Conecto, på Connecting Bank/Finans 2017
Hvordan digitaliserer Conecto dagens løsninger?
Som så mange andre i bank- og finansbransjen er også Conecto opptatt av å digitalisere sine løsninger mest mulig. Bare fra høsten 2016 og frem til nå har vi levert en rekke nye og forbedrede løsninger som våre kunder og deres skyldnere vil ha glede av. Vi kan nevne noen av de viktigste.
1. Ny kundeweb med mer moderne uttrykk og mange flere funksjoner ble levert høsten 2016 2. Nytt og profesjonelt kontaktsenter er i produksjon fra mai 2017, med helt nytt callsenter, ringerobot og chat. 3. Conecto har tatt i bruk ny SMS løsning, hvor betalingspåminnelser og andre meldinger sendes skyldner, enten enkeltvis eller ved masseutsendelse som for eksempel kampanjer. 4. Fra høsten 2017 vil det også være mulig for våre skyldnere å betale direkte fra mobil, enten med kort eller VIPPS. 5. Endring i Inkassoloven åpner for mulighet til å sende inkassovarsel på digital betryggende måte. Conecto vil ta i bruk nye løsninger og starte digital forsendelse fra og med høsten 2017. 6. For å redusere brev og manuell håndtering av utleggspant, så har vi inngått avtale med Statens Kartverk om digital sletting. 7. Våren 2017 startet vi også med digital toveis korrespondanse på begjæring om pant via namsmannen. 8. I Conecto har vi også startet et omfattende lean basert arbeid for kontinuerlig forbedring, og vi robotiserer de prosesser og funksjoner som er hensiktsmessig. 9. Helt ny reskontroløsning vil vi kunne tilby markedet i løpet av høsten 2017
Hva tror Conecto om fremtiden, vil det holde for oss å digitalisere inkasso løsningene?
Nei, vi tror det kommer til å utvikle seg bransjeglidning og økt konkurranse mellom bedrifter, Bank/Finans og inkassobransjen. Vi ser en rivende utviklingen både fra nye og kjente aktører, i kombinasjon med verdikjeder og løsninger som smelter mer og mer sammen. I dette landskapet vil det vokse frem nye samarbeidsmodeller, partnerskap og forretningsmodeller, som vi ikke kjenner i dagens marked. At inkasso nå som bransje jobber med digitalisering av sine kjerneløsninger, er nok bare krusninger på overflaten i forhold til hva vi har i vente de neste årene. Det vil kunne åpne seg noen fantastiske muligheter, for de aktørene som er strategiske nok og som strekker seg litt ut av «boksen». I Conecto jobber vi med mange spennende og helt nye konsepter, men det kan jeg ikke si så mye mer om ennå, uten at jeg da røper vår fremtidige strategi, avslutter Iren Rutle.
Les mer fra konferanse - Connecting bank/finans 2017
13.06.17
 
Foto: Adm. direktør Tor Berntsen, Kredinor.

Velkommen til KredinorNytt 1 – 2017

2017 har så langt vært mer enn begivenhetsrikt for Kredinor, og vi er ganske stolte av hva vi holder på med og får til om dagen.
Vi søker ikke ro og fred, men action og utvikling som skal komme alle kunder og medlemmer til gode. Vi er godt i gang med et omfattende moderniseringsprosjekt på IT-siden, hvor kunde- og oppdragsgiverportalene Min side og Kredinor Online blir topp moderne og innbyr til selvbetjening på en enkel og oversiktlig måte. Kort tid etter oppstart av den nye betalingsløsningen Betal nå har vi mottatt betalinger fra personer mellom 18 og 97 år. Det tolker vi dithen at den fungerer bra for alle. Nettstedet kredinor.no skal også bli nytt – ja, inkassobransjens beste og mest brukervennlige.
Vi er også godt i gang med å etablere oss i Sverige. Gjennom satsingen vår utenfor Norge ønsker vi å vise at vi vil være til stede for våre kunder der de er. Vi har avdelinger over hele Norge og med fotfeste i Sverige legger vi en ny alen til vår vekst. Om ikke dette er nok Jeg velger meg april I den det gamle faller I den det ny får feste; det volder litt rabalder dog fred er ei det beste men at man noe vil så har vi litt i det skjulte ført forhandlinger med eiere av et dansk inkassoselskap om kjøp. Nå er kjøpet i boks. Købmandstandens Inkassoservice A/S lokalisert i Ballerup rett utenfor København eies nå fullt og helt av Kredinor. Købmandstanden (KIS) skriver sin historie helt tilbake fra 1870, og er et inkassoselskap med ca. 40 medarbeidere og kunder innenfor alle segmenter. Målet med eierskapet er å vokse og bli Danmarks største og beste inkassoselskap. Kredinor i Danmark skal bli en aktør å regne med.
Kredinor konsern teller nå Kredinor SA, Kredinor Finans AS, Christiania Innfordring AS, Kredinor i Sverige (klart i løpet av 2017) og Kredinor i Danmark (Købmandstanden Inkassoservice AS.)
Vi skal alltid være nyskapende, nytenkende og fremtidsrettet og samtidig ta vare på vår seriøsitet, egenart og kultur. Humøret, stoltheten og gleden over å være i Kredinor skal alltid prege oss. Det vet vi at alle dere våre kunder setter pris på. Det at dere eier oss er viktig for oss. Glem aldri at vi er der for dere. I dagens nummer av dette KredinorNytt kan dere lese mer om flere av våre kunder lokalisert i Kristiansand. Vi presenterer også vårt nyeste medlem av Kredinorfamilien i Norge, datterselskapet Christiania Innfordring. Vi er sponsor til Vipers håndball, som faktisk nå nettopp påførte Larvik sitt første serietap på 18 år. Det er bare å sette seg ned å bli kjent med næringslivet på Sørlandet. Agder Energi, markedsselskapet LOS, Color Line, Næringsforeningen og Sparebanken Sør får alle fortjent plass. Vi møter Kredinors avdelingskontor i Kristiansand som gjør en strålende jobb for alle sine kunder.
Samtidig benytter vi anledningen til å presentere vinnerne av Årets Kredittpris 2016, Eva Kvakkestad og Lise Einarsen fra Fortum Markets.
Les mer - KredinorNytt 1 – 2017
31.05.17
 

B2Holding kjøper i Italia

- datterselskap er på farten
B2Holdings italienske datterselskap B2Kapital kjøper en portefølje av misligholdte lån til pålydende 125,5 millioner euro av Banca Sella, går det frem av en børsmelding. Kilde: hegnar.no
Les mer
30.05.17
 
 
Foto: Luis Brunet, ansvarlig for kundeservice hos Webhuset

Webhuset valgte Kredinor

Fordi Kredinor tilbyr fakturaløsninger som gjør at de slipper jobben og kostnaden med å utvikle egne løsninger
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Gjennom Kredinors løsninger får de pengene raskere inn - og slipper samtidig kostnader til oppfølging hvis kundene ikke betaler i tide. Webhuset leder an i den digitale utviklingen.
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Les mer på side 8 - Tilbyr flere faktura-alternativer enn før! - i seneste utgave av KredinorNytt.
 
 
Foto: adm.direktør Tove Giske, BAHS Kapital AS

BAHS Kapital – Først ute med mobilbetaling på inkassostadiet

- Administrerende direktør Tove Giske i inkassoselskapet BAHS Kapital er stolt over å kunne tilby en mobil betalingsløsning for privatpersoner som har mottatt inkassokrav fra BAHS Kapital. Dette er første steg på en spennende utvikling innenfor inkassobransjen og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Giske.
Inkassobransjen har vært preget av gamle tradisjonelle løsninger og trenger nå ett mye sterkere fokus på bruk av ny og tilrettelagt teknologi. Mye av den teknologiske utviklingen innenfor inkassobransjen er begrenset av svært gamle lover og regler som bransjen må forholde seg til, men inntil disse lover endres så må vi benytte de muligheter som finnes. Ett eksempel på en gammel lov er at inkassovarsel fortsatt i 2015 må sendes skriftlig på papir. Det er lite fornuft i dette i 2015, bortsett fra at inkassobransjen er en god bidragsyter i å holde papirproduksjonen i gang, sier Giske med et smil.
Løsningen vi har utviklet sammen med LinkMobility er en fullverdig betalingsløsning på mobilen integrert i våre systemer, hvor skyldner med få tastetrykk kan betale kravet fra mobilen. Når vi nå sender skyldner en SMS med anmodning om å betale ett skyldig krav til en kunde, så inneholder også SMSen en URL link som rutes direkte til vår betalingsløsning på mobil. Her kan skyldner velge å betale med bankkort og skyldner vil motta kvittering på SMS kort tid etter at betalingen er utført.
Løsningen erstatter på ingen måte de tradisjonelle lovpålagte kravene for inndrivelse av ubetalte krav, men vil være ett ekstra supplement og med stor sannsynlighet være med på å øke løsningsgraden på kravene til våre kunder, sier Giske.
Om noen få år så er jeg rimelig sikker på at det meste av kommunikasjon som i dag er i form av papirfakturaer vil være gjennom mobile plattformer, slik som BAHS Kapital nå har startet å ta i bruk. Vi skal være i forkant for denne utviklingen avslutter Giske.
Ønsker du nærmere informasjon om løsningen, ta kontakt med Tove Giske på mobil 930 63 099 eller send mail til tove.giske@bahs.no
Har du lest? - Tove Giske, i spissen for en ny, spennende aktør i inkasso-markedet
 
 
Foto: Fra venstre Trond Myhre (Conecto), Kari Laudani, Trude Christiansen, Jørgen Knap og Lill Iren Solberg (SiO).

Conecto: Oppdragende purreløp gir resultater

- Etter å ha satt ut og strømlinjeformet purreog inkassorutinene sine, opplevde Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus en enorm nedgang i antall førstegangspurringer.
– Vi pleide å ha 16-1700 førstegangspurringer hver eneste måned. Nå sender vi over i underkant av 500 saker til Conecto månedlig, forteller Trude Christiansen, Regnskapskonsulent ved SiO. SiO har vært kunde hos Conecto siden 2006, men har i de siste årene utvidet samarbeidet etter forhandlinger og i konkurranse med andre inkassobyråer. Det er hovedsakelig inndriving av krav relatert til 8000 studentboliger Conecto jobber med på oppdrag fra SiO. – Vi har hatt en grundig og profesjonell gjennomgang av purrerutiner med Conecto og har sammen lagd en ny purreløype tilpasset både organisasjonen vår og studentene, kommenterer Regnskapssjef Jørgen Knap.
Bratt læringskurve. - Nå kommer Conecto inn på banen mye tidligere i prosessen – fra første varsel om inkasso. Før det får studentene en sms og en e-post fra SiO som varsler om forfalt husleie. – Overgangen fra å håndtere dette internt til å la Conecto håndtere hele livsløpet til fordringen har gått smertefritt både for oss og studentene. Det har nok vært en bratt læringskurve for studentene, men det har vært overraskende positivt mottatt, forteller Kari Laudani, Utleiekonsulent hos SiO. Det er også en stor fordel at studentene nå forholder seg til én kontaktperson hos Conecto istedenfor en stor organisasjon som SiO. – Vi opplevde at studentene ringte rundt til flere avdelinger for å finne en person som var villig til å gi utsettelse eller tillatelse til gjeninnflytting etter utkastelse, kommenterer Laudani.
Antall utkastelser har også gått drastisk ned etter at Conecto overtok. – Det er gått ned med 70 prosent. Vi er ikke lenger den største kunden til namsfogden, smiler Christiansen. Elektronisk samarbeid Dette betyr at mye papirarbeid er spart, noe som frigjør viktig arbeidskapasitet i organisasjonen. En annen arbeidsbesparende faktor i samarbeidet er integrasjonen mellom datasystemene hos Conecto og SiO. Dette krevde hyppige samarbeidsmøter i starten, men gjør at det daglige samarbeidet går knirkefritt.
– Det var viktig for alle parter i starten at behov og rutiner ble grundig gjennomgått og diskutert før prosedyrer ble satt i drift. På den måten avdekket vi de behov som var viktig for SiO – og for studentene, sier Trond Myhre som har vært ansvarlig KAM for SiO siden 2009. – Studentene har tilgang til informasjon om inkassosaken sin via «Min side» på SiO sine hjemmesider. Her finner de beløp og status på saken sin, forteller regnskapskonsulent Lill Iren Solberg som har daglig kontakt med Conecto via kundeweb-løsningen, telefon eller e-post. – Vi har klart å kutte ned tidslinjen til pengekravet ganske kraftig. Før Conecto kom inn på hele prosessen kunne det ta 170 dager før Conecto tok over, legger hun til.
Dette innebærer at SiO har færre uønskede leietagere med den nye og tiltrengte innstrammingen av kredittpolicy og rutiner. – En stor studentmasse krever en viss firkantethet. Hvis noen «slipper unna» med betaling for sent går jungeltelegrafen fort. Det å forholde seg til en tredjepart som Conecto gjør nok at studentene tar saken mer alvorlig, avslutter Knap.
 
 
Foto: Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge.

Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling

SERGEL link lanserer en ny digital betalingsløsning for mail og sms, som gjør det enda enklere for skyldnere å betale sine inkassokrav. 3 tastetrykk er alt som skal til for å gjøre opp for seg.
Et robust og gjennomtestet betalingssystem. - Vi har jobbet med løsningen i lang tid, og har hatt stort fokus på å lage et system vi vet er gjennomtestet og robust, sier Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge. Det som er unikt med dette systemet, er at det har en stor fleksibilitet, noe vi vet er viktig for å kunne tilfredsstille våre kunders behov. Ingen kunder er like, og derfor har det vært viktig for oss at løsningen tar hensyn til dette. I tillegg er Sergel link et online-system, det betyr at betalingen synliggjøres straks den er betalt.
Nordmenn blir stadig latere. - At det i dagens samfunn blir stadig større krav til enkle prosesser, er et faktum. Vi er vant til at det meste kan ordnes fra sofaen, med noen få tastetrykk på mobilen. Er ting enkelt, er det større sannsynlighet for at det blir gjort, dette gjelder også ubetalte regninger. – Vi må følge med i tiden, det er helt klart, sier markedssjefen. - Kundene har forventninger til oss og våre løsninger, det betyr at vi hele tiden må fornye oss. Bøien røper at i tillegg til Sergel link, har de flere andre spennende løsninger på gang.
Optimalt for begge parter. - Sergel link er betalingssystem som øker sannsynligheten for at begge parter blir fornøyde, sier Bøien. - Skylderne får en vennlig betalingspåminnelse, og kan raskt og enkelt få saken ut av verden. Bedriften på sin side, får pengene sine raskere, og løsningsgraden øker.
I Sergel har det alltid vært et mål å tilby uslåelig kundeservice. - Vår kundeservice, fleksibilitet og tilgjengelighet er selvfølgelig som før. Vi ønsker til enhver å tilby kundene våre det aller beste, innen både rådgivning og tekniske løsninger. Sergel link er et nytt ledd i vår kundeservice. Vi er stolte av å kunne tilby en løsning hvor folk raskt og enkelt kan gjøre opp for seg, og samtidig sitte igjen med en følelse av god kundeservice.
Vil du vite mer? Ta kontakt med KEN H. BØIEN, MARKEDSSJEF, SERGEL NORGE AS. Mob: + 47 907 50 400 Dir: +47 33 45 60 08 E-mail: kenb@sergel.no
Les mer - Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News