Credit News Inkasso

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Arbeidsgruppe ny inkassolov er oppnevnt

Regjeringen har nå offentliggjort arbeidsgruppen som skal evaluere viktige sider ved dagens inkassolovgivning
Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. Kilde: virke.no
Les mer
17.10.18
 

Finansklage-nemnda - inkasso

Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister om forpliktelser mellom skyldnere og inkassoselskap
Konsekvensen av brudd på inkassolovens regler er at krav om inkassosalær kan falle bort. Nemnda kan ikke vurdere en tvist om pengekravet inkassosaken er knyttet til, men kan vurdere om kravet er korrekt varslet, og om inkassoselskapet har håndtert saken i samsvar med god inkassoskikk.
Det vil si at det er selve handlemåten til inkassoselskapet du kan klage på.
Innen inkasso kan vi kun behandle klager fra forbrukere, det vil si at vi ikke kan vurdere klager fra næringsdrivende. Vi kan kun behandle klager på inkassoselskap som driver inkassovirksomhet i medhold av inkassobevilling gitt av Finanstilsynet. Kilde: finkn.no
Les mer
16.10.18
 

B2Holding inngår nye avtaler

B2Holding kommer med flere ferske nyheter tirsdag
B2Holding kjøper en misligholdt kredittportefølje fra greske Eurobank, opplyses det i en melding. Kilde: hegnar.no
Les mer
16.10.18
 

Nordic Debt Collection Analysis 2018

- Intrum
In our new Nordic debt collection analysis we focus on giving an economic view of the Nordic countries, seen from the debt collection perspective.
The analysis is mainly based on Intrum’s vast debt collection data analysed in a macroeconomic context. Kilde: Intrum.com
Les mer
15.10.18
 
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor

Kredinor AutoFakt - sømløst fra parkering til betaling

Vi lanserer nå tjenesten Kredinor AutoFakt, en løsning som gjør parkering og betaling befriende enkelt for bileier – og for parkeringsselskapet. – Med Kredinor AutoFakt leses kjøretøyets registreringsnummer automatisk på vei inn og ut av parkeringen, og faktura sendes de som ønsker det fremfor å betale med kontanter, kort eller app. – Den nye faktureringsløsningen er utviklet for å gjøre det enklere for bileier å betale for parkeringen, og mindre ressurskrevende for parkeringsselskapet å kreve inn pengene, sier Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor. – Med Kredinor Autofakt skjer alt sømløst for parkeringsselskapet – tid og ressurser som tidligere ble brukt på fakturering og betalingsoppfølging kan nå brukes til andre ting, understreker han.
PARKERING BLIR ENKLERE OG MER KUNDEVENNLIG – Parkeringsbøter er snart historie for flere og flere parkeringsselskap som lar kunden betale for faktisk medgått tid for parkeringen, fremfor å ilegge dem bøter for å ha forhåndsbetalt for lite. Den nye teknologien reduserer også utgiftene til parkeringsvakter. I tillegg er automatisk skiltregistering ved inn og utkjøring en gevinst for forbrukeren som slipper å bekymre seg for bøter, sier Audun Rønningen Danielsen.
KUNDEN HAR VALGET - Når registreringsnummeret leses automatisk på vei inn og ut av parkeringshuset, muliggjør det flere betalingsmuligheter ved avsluttet parkering. Kunden kan betale kontant eller med kort i automat, i en app eller bare ved å kjøre ut av parkeringshuset og få faktura tilsendt i ettertid. Dersom faktura velges, kobles dataene med motorvognregisteret, og Kredinor AutoFakt sørger for en sømløs prosess fra kravet har oppstått, til faktura er betalt. –Dette gir gode kundeopplevelser og fornøyde kunder.
BETALINGSOPPFØLGING OG INKASSO - Hvis faktura ikke betales overføres kravet til oppfølging i Kredinor gjennom for eksempel purring, varsel om inkasso og rene inkassotiltak. Hvis kunden klager på faktura, stoppes videre prosess inntil vi får undersøkt saken. Kredinor følger tett inntil saken er avsluttet, og kan i tillegg til ren fordringsadministrasjon og inkasso også bistå med kundeservicetjenester. – Dette er vinn vinn. Vi gjør det enklere for både sluttkunde og parkeringsselskapet, avslutter Audun Rønningen Danielsen i Kredinor.
KREDINOR ER MARKEDSLEDER I PARKERINGSBRANSJEN - Kredinor er en viktig aktør i parkeringsbransjen og bistår med løsninger som håndterer alle ledd fra Ileggelse/parkeringsbot til pengene er på konto hos vår oppdragsgiver. Parkeringsservice i Kredinor håndterer rundt 250000 ileggelser i løpet av et år, og er tett på i hele inkassoløpet fra betaling uteblir til pengene er på konto. Parkeringsservice ivaretas via vårt erfarne spesialistteam i Kristiansund, som samarbeider tett med kundeservice, saksbehandlere og vår avdeling for overvåking i Oslo.
09.10.18
 

Hvordan bestrider jeg et inkassokrav?

- Datatilsynet
Får du et betalingskrav du mener er uriktig må du gjøre følgende: Send et brev til inkassobyrået med kopi til den som opprinnelig krevde inn beløpet.
Forklar hvorfor du mener kravet er feil (f.eks. «Beløpet ble betalt inn [DATO]», «fakturaen gjelder en vare jeg ikke har kjøpt»).
Selv om du ringer eller skriver e-post, bør du også sende henvendelsen som vanlig brev.
Dette er for å sikre at selskapet registrerer henvendelsen. Ta kopi av brevene du sender og svarene du får. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
09.10.18
 

Nordea selger milliardportefølje med misligholdte lån

- overfører rundt 12.000 kunder og seks ansatte til B2Holdings danske inkassoselskap
Nordea selger en gjeldsportefølje med nær 12.000 misligholdte kundesaker til B2Holdings inkassofirma Nordic Debt Collection i Danmark, ifølge en melding tirsdag. Kilde: dn.no
Les mer
09.10.18
 

Swedish Debt Collection Cases Jump

- as Intrum Sees Risks Ahead
Number of cases in Sweden gained some 30 percent last quarter. Intrum sees risk of rising numbers ahead as rates start rising. Kilde: Bloomberg.com
Les mer
08.10.18
 

Virke Inkasso: CONCENT eneste systemleverandør som gir inkassofaglig etterutdanning

sier leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman
CONCENT er eneste systemleverandør som gir inkassofaglig etterutdanning, sier leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman. Vårt inntrykk er at Concent tilbyr sine kunder relevant og oppdatert kunnskap på inkassoforum. I neste omgang hever dette det faglige nivået til våre medlemmers medarbeidere, noe som er til fordel for både inkassonæringen selv og bransjens oppdragsgivere. Vi er ikke kjent med at andre systemleverandører har et opplegg som medfører tellende timer i henhold til den inkassofaglige etterutdanningen foreningen administrerer, uttaler leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman.
Det er i forbindelse med gjennomgang av inkassofaglige timer i programmet for 2018-utgaven av Inkassoforum at han sier dette.
Regjeringen har varslet gjennomgang av inkassolovgivningen, der det blant annet vil settes fokus på akkurat etterutdanning. Dette fremgår i en melding som gikk ut fra NTB i midten av september.
– Dette er en bekreftelse på at det gir faglig trygghet i å være kunde hos CONCENT, sier Oddbjørn Bergem, CEO i selskapet. – Vi jobber kontinuerlig med compliance og har et godt faglig samarbeid med både Finanstilsynet og Virke Inkasso. Dessuten gir vår daglige kontakt med kunder og strategiske partnere oss verdifull innsikt i problemstillinger vi kan bruke når lover og regler skal reflekteres i våre løsninger. Våre to produktsjefer Thomas Johannessen og Knut Skofteland har for eksempel deltatt i arbeidet med å utarbeide nye retningslinjer for regnskapsføring, bokføring og avstemming av klientmidler i regi av Virke Inkasso, sier Bergem.
Fagtilbudet for inkasso på konferansen gir 8,5 timer. Inkassoforum arrangeres 19. og 20. november.
Les mer - Inkassoforum arrangeres 19. og 20. november
02.10.18
 
Foto: Endre Solvin-Witzø, administrerende direktør i Lowell Norge

Intrum Justitia Norge blir Lowell

- skal bli bransjens beste på kundeservice
1. Oktober 2018 endrer Intrum Justitia Norge navn til Lowell. Det britiske inkassoselskapet Lowell ble Europas nest største den 20. mars i år da det kjøpte opp Intrum Justitia i Norge, samt Lindorff i Danmark, Estland, Finland og Sverige. - Nytt navn gir nye muligheter, og vi kommer med flere endringer for å levere enda bedre service og kvalitet til alle våre kunder. Vårt mål er å bidra til at kreditt fungerer bedre for alle. For de som yter kreditt, for de som bruker kreditt, og for samfunnet som helhet, sier administrerende direktør i Lowell Norge, Endre Solvin-Witzø.
Når et av Norges største inkassoselskaper bytter navn til Lowell forsvinner samtidig Intrum Justitia-navnet fra markedet, etter over 40 år i Norge. - Det er en stolt historie vi bringer inn i Lowell. Mange forbinder oss fortsatt med Whitbread-seilasen og Volvo Ocean Race, og akkurat som konkurranseutøvere yter vi vårt beste hver dag. Vi har bidratt til en sunnere økonomi i hele samfunnet gjennom mange år, og det skal vi fortsette med i Lowell, forteller Solvin-Witzø.
Lowell har i dag over 4400 ansatte i Norden, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Sveits. Selskapet har ambisiøse vekstplaner i Norge, der det i dag er rundt 130 ansatte.
Lowell bistår bedrifter med å effektivisere sin kredittgivning og sikre god likviditet. Forbrukere som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon får hjelp gjennom gode, håndterbare løsninger. Dette skaper verdi og bidrar til vekst for samfunnet, noe som kommer alle til gode. - Alle som er i kontakt med oss skal bli behandlet på en hjelpsom, respektfull og rettferdig måte for å finne en god løsning. Vi har tatt mål av oss til å vinne kundeserviceprisen innen finansbransjen i løpet av de neste to årene, forteller Solvin-Witzø.
For å oppnå dette investerer Lowell i ny, avansert teknologi innen kunstig intelligens og verktøy for analyse av Big Data og forbrukeratferd. Samtidig innføres et omfattende internt opplæringsprogram for å levere enda bedre kundeservice. - Vi kombinerer de nyeste, digitale løsningene i markedet med vår lange erfaring fra å hjelpe mennesker i krevende økonomiske situasjoner. Slik skaper vi gode kundeopplevelser og finner gode løsninger for forbrukerne, avslutter Endre Solvin-Witzø.
Les mer - Lowell
02.10.18
 
 
Foto: Luis Brunet, ansvarlig for kundeservice hos Webhuset

Webhuset valgte Kredinor

Fordi Kredinor tilbyr fakturaløsninger som gjør at de slipper jobben og kostnaden med å utvikle egne løsninger
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Gjennom Kredinors løsninger får de pengene raskere inn - og slipper samtidig kostnader til oppfølging hvis kundene ikke betaler i tide. Webhuset leder an i den digitale utviklingen.
Webhuset er en ledende leverandør av serverløsninger, domener og nettsider til små og mellomstore bedrifter
Les mer på side 8 - Tilbyr flere faktura-alternativer enn før! - i seneste utgave av KredinorNytt.
 
 
Foto: adm.direktør Tove Giske, BAHS Kapital AS

BAHS Kapital – Først ute med mobilbetaling på inkassostadiet

- Administrerende direktør Tove Giske i inkassoselskapet BAHS Kapital er stolt over å kunne tilby en mobil betalingsløsning for privatpersoner som har mottatt inkassokrav fra BAHS Kapital. Dette er første steg på en spennende utvikling innenfor inkassobransjen og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Giske.
Inkassobransjen har vært preget av gamle tradisjonelle løsninger og trenger nå ett mye sterkere fokus på bruk av ny og tilrettelagt teknologi. Mye av den teknologiske utviklingen innenfor inkassobransjen er begrenset av svært gamle lover og regler som bransjen må forholde seg til, men inntil disse lover endres så må vi benytte de muligheter som finnes. Ett eksempel på en gammel lov er at inkassovarsel fortsatt i 2015 må sendes skriftlig på papir. Det er lite fornuft i dette i 2015, bortsett fra at inkassobransjen er en god bidragsyter i å holde papirproduksjonen i gang, sier Giske med et smil.
Løsningen vi har utviklet sammen med LinkMobility er en fullverdig betalingsløsning på mobilen integrert i våre systemer, hvor skyldner med få tastetrykk kan betale kravet fra mobilen. Når vi nå sender skyldner en SMS med anmodning om å betale ett skyldig krav til en kunde, så inneholder også SMSen en URL link som rutes direkte til vår betalingsløsning på mobil. Her kan skyldner velge å betale med bankkort og skyldner vil motta kvittering på SMS kort tid etter at betalingen er utført.
Løsningen erstatter på ingen måte de tradisjonelle lovpålagte kravene for inndrivelse av ubetalte krav, men vil være ett ekstra supplement og med stor sannsynlighet være med på å øke løsningsgraden på kravene til våre kunder, sier Giske.
Om noen få år så er jeg rimelig sikker på at det meste av kommunikasjon som i dag er i form av papirfakturaer vil være gjennom mobile plattformer, slik som BAHS Kapital nå har startet å ta i bruk. Vi skal være i forkant for denne utviklingen avslutter Giske.
Ønsker du nærmere informasjon om løsningen, ta kontakt med Tove Giske på mobil 930 63 099 eller send mail til tove.giske@bahs.no
Har du lest? - Tove Giske, i spissen for en ny, spennende aktør i inkasso-markedet
 
 
Foto: Fra venstre Trond Myhre (Conecto), Kari Laudani, Trude Christiansen, Jørgen Knap og Lill Iren Solberg (SiO).

Conecto: Oppdragende purreløp gir resultater

- Etter å ha satt ut og strømlinjeformet purreog inkassorutinene sine, opplevde Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus en enorm nedgang i antall førstegangspurringer.
– Vi pleide å ha 16-1700 førstegangspurringer hver eneste måned. Nå sender vi over i underkant av 500 saker til Conecto månedlig, forteller Trude Christiansen, Regnskapskonsulent ved SiO. SiO har vært kunde hos Conecto siden 2006, men har i de siste årene utvidet samarbeidet etter forhandlinger og i konkurranse med andre inkassobyråer. Det er hovedsakelig inndriving av krav relatert til 8000 studentboliger Conecto jobber med på oppdrag fra SiO. – Vi har hatt en grundig og profesjonell gjennomgang av purrerutiner med Conecto og har sammen lagd en ny purreløype tilpasset både organisasjonen vår og studentene, kommenterer Regnskapssjef Jørgen Knap.
Bratt læringskurve. - Nå kommer Conecto inn på banen mye tidligere i prosessen – fra første varsel om inkasso. Før det får studentene en sms og en e-post fra SiO som varsler om forfalt husleie. – Overgangen fra å håndtere dette internt til å la Conecto håndtere hele livsløpet til fordringen har gått smertefritt både for oss og studentene. Det har nok vært en bratt læringskurve for studentene, men det har vært overraskende positivt mottatt, forteller Kari Laudani, Utleiekonsulent hos SiO. Det er også en stor fordel at studentene nå forholder seg til én kontaktperson hos Conecto istedenfor en stor organisasjon som SiO. – Vi opplevde at studentene ringte rundt til flere avdelinger for å finne en person som var villig til å gi utsettelse eller tillatelse til gjeninnflytting etter utkastelse, kommenterer Laudani.
Antall utkastelser har også gått drastisk ned etter at Conecto overtok. – Det er gått ned med 70 prosent. Vi er ikke lenger den største kunden til namsfogden, smiler Christiansen. Elektronisk samarbeid Dette betyr at mye papirarbeid er spart, noe som frigjør viktig arbeidskapasitet i organisasjonen. En annen arbeidsbesparende faktor i samarbeidet er integrasjonen mellom datasystemene hos Conecto og SiO. Dette krevde hyppige samarbeidsmøter i starten, men gjør at det daglige samarbeidet går knirkefritt.
– Det var viktig for alle parter i starten at behov og rutiner ble grundig gjennomgått og diskutert før prosedyrer ble satt i drift. På den måten avdekket vi de behov som var viktig for SiO – og for studentene, sier Trond Myhre som har vært ansvarlig KAM for SiO siden 2009. – Studentene har tilgang til informasjon om inkassosaken sin via «Min side» på SiO sine hjemmesider. Her finner de beløp og status på saken sin, forteller regnskapskonsulent Lill Iren Solberg som har daglig kontakt med Conecto via kundeweb-løsningen, telefon eller e-post. – Vi har klart å kutte ned tidslinjen til pengekravet ganske kraftig. Før Conecto kom inn på hele prosessen kunne det ta 170 dager før Conecto tok over, legger hun til.
Dette innebærer at SiO har færre uønskede leietagere med den nye og tiltrengte innstrammingen av kredittpolicy og rutiner. – En stor studentmasse krever en viss firkantethet. Hvis noen «slipper unna» med betaling for sent går jungeltelegrafen fort. Det å forholde seg til en tredjepart som Conecto gjør nok at studentene tar saken mer alvorlig, avslutter Knap.
 
 
Foto: Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge.

Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling

SERGEL link lanserer en ny digital betalingsløsning for mail og sms, som gjør det enda enklere for skyldnere å betale sine inkassokrav. 3 tastetrykk er alt som skal til for å gjøre opp for seg.
Et robust og gjennomtestet betalingssystem. - Vi har jobbet med løsningen i lang tid, og har hatt stort fokus på å lage et system vi vet er gjennomtestet og robust, sier Ken Bøien, markedssjef i Sergel Norge. Det som er unikt med dette systemet, er at det har en stor fleksibilitet, noe vi vet er viktig for å kunne tilfredsstille våre kunders behov. Ingen kunder er like, og derfor har det vært viktig for oss at løsningen tar hensyn til dette. I tillegg er Sergel link et online-system, det betyr at betalingen synliggjøres straks den er betalt.
Nordmenn blir stadig latere. - At det i dagens samfunn blir stadig større krav til enkle prosesser, er et faktum. Vi er vant til at det meste kan ordnes fra sofaen, med noen få tastetrykk på mobilen. Er ting enkelt, er det større sannsynlighet for at det blir gjort, dette gjelder også ubetalte regninger. – Vi må følge med i tiden, det er helt klart, sier markedssjefen. - Kundene har forventninger til oss og våre løsninger, det betyr at vi hele tiden må fornye oss. Bøien røper at i tillegg til Sergel link, har de flere andre spennende løsninger på gang.
Optimalt for begge parter. - Sergel link er betalingssystem som øker sannsynligheten for at begge parter blir fornøyde, sier Bøien. - Skylderne får en vennlig betalingspåminnelse, og kan raskt og enkelt få saken ut av verden. Bedriften på sin side, får pengene sine raskere, og løsningsgraden øker.
I Sergel har det alltid vært et mål å tilby uslåelig kundeservice. - Vår kundeservice, fleksibilitet og tilgjengelighet er selvfølgelig som før. Vi ønsker til enhver å tilby kundene våre det aller beste, innen både rådgivning og tekniske løsninger. Sergel link er et nytt ledd i vår kundeservice. Vi er stolte av å kunne tilby en løsning hvor folk raskt og enkelt kan gjøre opp for seg, og samtidig sitte igjen med en følelse av god kundeservice.
Vil du vite mer? Ta kontakt med KEN H. BØIEN, MARKEDSSJEF, SERGEL NORGE AS. Mob: + 47 907 50 400 Dir: +47 33 45 60 08 E-mail: kenb@sergel.no
Les mer - Sergel link - 3 enkle steg til raskere betaling
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News