Credit News Konkurser

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

4.557 konkursar i 2017

SSB: I 4. kvartal 2017 vart det registrert 1 226 konkursar. Dette er ein auke på 195 konkursar i høve til same perioden i 2016
For heile 2017 var det ein liten oppgang i talet på konkursar sett i høve til året før, viser statistikken over konkursar. Totalt vart det registrert 4 557 konkursar i 2017. Dette er ein auke på 0,3 prosent frå 2016. Størst auke i absolutte tal var det i Rogaland og Sør-Trøndelag med høvesvis 34 og 56 fleire konkursar. Kilde: ssb.no
Les mer
21.02.18
 

Finland: Bankruptcies

Updated: 21.2.2018
Next update: 21.3.2018. Bankruptcies by month 1986-2018. Kilde: findicator.fi
Les mer
21.02.18
 

What Is Chapter 7 Bankruptcy?

Are you having difficulty keeping up with your bills?
Are you thinking how liberating it would feel if you could just call up a magic genie from a bottle and wish for no debt?
Unfortunately, it's not quite that easy. But there are some federal laws that can help you manage or eliminate that debt.
No doubt you clicked on this article because you've seen references to Chapter 7 or Chapter 13, and you have no idea what either is, much less how they're different.
Hopefully we can demystify some of that. Kilde: thebalance.com
Les mer
20.02.18
 

Huskeliste for konkurs-begjæring

- utarbeidet av Konkursrådet
Konkursbegjæring må fremsettes for rett tingrett, jf kkl § 146 første ledd, ellers vil den normalt bli avvist, jf kkl § 147, og ikke videresendt annen domstol, jf NOU:20 side 229 sp 2 og side 227 sp 2.
Les mer
20.02.18
 

Firma som hjelper hørselshemmede, er gått konkurs

AudioPlus
AudioPlus har gått konkurs, opplyser Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo.
Det konkursrammede firmaet har flere avdelinger, og deriblant på Støren og i Melhus sentrum. De har også avdelinger på Hitra, Steinkjer, Hemne, Stjørdal og Trondheim.
Advokat Frode Kvernrød sier at alle avdelingene er konkurs, og at samtlige ansatte er sagt opp. Kilde: tronderbladet.no
Les mer
19.02.18
 

Butikkjeden Tilbords er konkurs

Butikkjeden Tilbords begjærer oppbud, kun tre måneder etter at eierne av Kitch'n tok over driften
Daglig leder i Kitch'n, Odd Sverre Arnøy, sier det økonomiske tapet i forbindelse med overtakelsen ble større enn ventet. De spådde et tap på 20 til 40 millioner kroner i 2017. Kilde: sa.no
Les mer
19.02.18
 

Gitarlegenden trues av konkurs etter 116 år

Gibson Guitar er nedtynget i gjeld
En av verdens største og mest kjente gitarprodusenter, Gibson Guitar, står nå i fare for å gå konkurs, ifølge Digital Music News.
Gitarene har blitt flittig brukt av en rekke kjente musikere, blant andre Guns N’ Roses-gitarist Slash, Bob Marley, Eric Clapton, Sex Pistols-gitarist Steve Jones, Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page og Aerosmith-gitarist Joe Perry. Kilde: dagbladet.no
Les mer
19.02.18
 

Hele 112 konkurser sist uke

- her er oversikten
112 konkurser ble kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke. Kilde: hegnar.no
Les mer
19.02.18
 

Moelv-restaurant konkurs

Restauranten Lunica i Moelv er slått konkurs
Kemneren i Ringsaker har et krav på 75.000 kroner for ubetalte skatt og avgift. Kilde: h-a.no
Les mer
13.02.18
 

Konkurs etter hyttekrangel

Kjøp av tomtefeste endte med konkurs
Det var en 63 år gammel mann fra Sandnes som fredag ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var en annen mann (saksøkeren) hadde begjært ham konkurs i forbindelse med kjøp av et tomtefeste i Sirdal.
Vedkommende har jobbet med fritidseiendommer og har også vært involvert i flere konkurser i forbindelse med dette. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
13.02.18
 
 

Entreprenørfirma slått konkurs av arbeidstaker

Mandag gikk et entreprenørfirma i distriktet konkurs
Det var en tidligere arbeidstaker i Sandnes-firmaet Tf Totalentreprenør AS som begjærte at selskapet ble tatt under rettens behandling som konkursbo. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
31.01.17
 
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News