Credit News Konkurser

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurser og røde tall fortsetter å prege selskapene som driver med mat på nett

- men matkasseleverandøren Godtlevertgruppen (tidl. Brandhub) mener de har funnet oppskriften på å tjene penger, selv om omsetningen fortsetter å synke
Regnskapet for 2018 viser at omsetningen krympet til 581 millioner kroner, fra 643 millioner i 2017, ifølge selskapet. Driftsresultat (ebitda) endte på 10,9 millioner kroner. Kilde: e24.no
Les mer
26.06.19
 

Skyldneren innfridde krav kort tid før rettsmøte i tingretten for behandling av konkurs-begjæring

Konkursrekvirenten trakk begjæringen, og påsto saken hevet
Frostating lagmannsrett – Kjennelse. LF-2019-36555.
Rekvirenten krevde under henvisning til tvisteloven § 20-4 bokstav b å få dekket sine sakskostnader. Kilde: lovdata.no
Les mer
26.06.19
 

Dolphin Drilling konkurs

- ble ikke enige med kreditorene
Ifølge en børsmelding mandag kveld ville Dolphin Drilling, tidligere Fred. Olsen Energy, begjære selskapet konkurs med mindre det kom til enighet med kreditorene om refinansieringen av selskapet innen tirsdag 25. juni klokken 14:00. Kilde: hegnar.no
Les mer
26.06.19
 

Hovefestivalen er konkurs

- ni dager før festivalstart
Hovefestivalen i Arendal har begjært seg selv konkurs kun ni dager før festivalen skulle startet. Kilde: hegnar.no
Les mer
26.06.19
 

WR Entertainment konkurs

- etter flere mislykkede forsøk på å hente penger til videre drift
elskapet som skulle lage film om Western-helten Morgan Kane begjærer seg konkurs. Kilde: hegnar.no
Les mert
26.06.19
 

Konkursrett, kort forklart

- gir en innføring i hva konkurs og konkursbehandling er
Både konkursloven og dekningsloven behandles. Konkursloven gir prosessuelle regler om konkursbehandling. I dekningsloven finnes reglene om hvordan boets eiendeler fordeles mellom fordringshaverne. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
26.06.19
 

Finland: Bankruptcies

Updated: 19 Jun 2019
Bankruptcies by month. Next update: 16 Jul 2019.
Les mer
26.06.19
 

19 konkurser på mandag

Mandag 17 juni, ble 19 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund.
Her er oversikten. Kilde: hegnar.no
19.06.19
 

Trillebår-eventyr over etter 78 år

- norsk eksportsuksess er konkurs
Trillebår-selskapet Trallnor på Jæren er konkurs. Et norsk industrieventyr er over på grunn av et ubetalt momskrav. Kilde: dagbladet.no
Les mer
16.06.19
 

Krigssenter truga av konkurs

– under eitt år etter opninga
Måløyraidsenteret er teknisk konkurs, styret sparka og offentlege instansar held attende pengestøtte. Senteret heidrar krigshelten Martin Linge, men sidan opninga i fjor har det meste gått gale.
– Vi har per i dag ikkje motteke eit rekneskap for 2018 som er godkjent av revisor. Vi har heller ikkje motteke dei månadlege rapportane vi skal ha frå Måløyraidsenteret. Difor har vi ikkje betalt ut tilskotet på 600.000 kroner for i år, seier administrerande direktør for Musea i Sogn og Fjordane, Kjartan Aa Berge. Kilde: nrk.no
Les mer
14.06.19
 
 

Entreprenørfirma slått konkurs av arbeidstaker

Mandag gikk et entreprenørfirma i distriktet konkurs
Det var en tidligere arbeidstaker i Sandnes-firmaet Tf Totalentreprenør AS som begjærte at selskapet ble tatt under rettens behandling som konkursbo. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
31.01.17
 
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News