Credit News Kreditt

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Du skal selv kunne logge inn i gjeldsregisteret

- når gjeldsregisteret kommer kan du selv logge inn og til enhver tid få full oversikt over dine kredittkort, forbrukslån og handlekontoer
Jeg dro til IT-selskapet Evry som er en av tre selskap som har fått konsesjon til å lage gjeldsregister. De forteller at du som privatperson kan logge inn i registeret og få oppdatert saldo på all din usikret gjeld.
Innloggingen med BankID er kostnadsfri for deg som privatperson. Kilde: nettavisen.no
Les mer
17.12.18
 

Fastholder kredittrating på Protector

- A.M. Best beholder sin rating av Protector Forsikring
Kredittratingen er BBB+ med stabile utsikter. Kilde: hegnar.no
Les mer
17.12.18
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

Desember 2018
NORSK KREDITTFORUM: For info om foreningen og aktivitetene, vennligst se kredittforum.no Har du ikke meldt deg inn i foreningen ? Credit News anbefaler at du gjør det. Husk også Kredittfaglig utdanning.
VIRKE INKASSO (ex. NIF): Regjeringen har nå offentliggjort arbeidsgruppen som skal evaluere viktige sider ved dagens inkassolovgivning: https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/arbeidsgruppe-ny-inkassolov-er-oppnevnt GJELDSREGISTER: Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 01.11.2017. Planen var at ordningen skulle være i gang i 2018. Blir 2019. Følg med videre i Credit News. Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. Dette- og mer til, på vår temaside Konkurser. KREDITT: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Experian og Evry. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 30.11.18: 130 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. 16.10.18: Som nevnt ovenfor, arbeidsgruppe ny inkassolov er oppnevnt. Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: - behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Ny lov, høring om utkast. Høringsfristen var 19. mars. Status: Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet ventes fremlagt for Stortinget i desember. Følg med.
Finansdept. har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere om det bør etableres et sentralt Kredittregister i Norge. Gruppen skal ha avgitt en rapport innen 17. september 2018. Følg med. For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med undervisning i personlig økonomi i skolen. Ingen tvil: Økonomiopplæring til ungdom bør være et satsningsområde ! Mange ledige stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Desember, i egen sak.
14.12.18
 

Gjeldsregister-nytt: Frist for levering

- departementet har satt en siste frist den 1. juli 2019 for når finansforetakene må levere
Onsdag ettermiddag, dagen etter møtet i Finansdepartementet, ble den formelle tillatelsen til å opprette gjeldsregistre formelt sendt ut til de tre foretakene som har fått konsesjon, opplyser Barne- og likestillingsdepartementet til DN. Kilde: dn.no
Les mer
14.12.18
 

Er du under 23 år bør du ikke få tilbud om forbrukslån

- i følge DNB
Regjeringen har innkalt bankene til møte om den sterke veksten i forbrukslån. DNBs personmarkedssjef Ingjerd Blekeli Spiten har valgt bort aggressiv markedsføring og agentavtaler, og mener bransjen må ta samfunnsansvaret sitt på alvor.
– Det er stadig flere som sliter med betalingsproblemer, og altfor mange av dem er unge. Å starte voksenlivet med minus på konto er et veldig krevende utgangspunkt. Vi har blant annet sluttet å tilby forbrukslån til alle under 23 år, sier banksjefen. Kilde: dnbnyheter.no
Les mer
11.12.18
 

Gjeldsregister-nytt

- vil få på plass gjeldsregister før nyttår
Myndighetene skal nå få på plass et gjeldsregister så fort som mulig.
Barne- og likestillings- og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland sier myndighetene prøver å få på plass gjeldsregisteret før nyttår, og i alle tilfeller så fort som mulig, melder TDN Direkt. Kilde: hegnar.no
Les mer
11.12.18
 

Vil ha betre kreditt-vurderingar

- Forbrukartilsynet
Grundige kredittvurderingar er etter vårt syn eitt av dei viktigaste tiltaka for å førebyggje gjeldsproblem og den voksande andelen kredittkortgjeld i norske heim.
Det er eitt av innspela Forbrukartilsynet har gitt i vårt høyringssvar til den nye forskrifta om forsvarleg utlånspraksis for forbrukslån.
Forbrukartilsynet har sett fleire døme på at finansføretaka ikkje hentar inn gode nok opplysningar om kundens inntekt og relevante utgiftar. I mange tilfelle blir det brukt ei forenkla kredittvurdering før det gis kreditt. Kilde: forbrukertilsynet.no
Les mer
10.12.18
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Desember 2018
Feire jul i utlandet i år ? Husk å si nei takk til å betale i NOK i utlandet. Velg alltid lokal valuta når du får spørsmål om du vil betale i norsk eller lokal valuta.
Fikk du med deg denne?: På tide å oppdatere kredittsperren? Les mer her: https://www.datatilsynet.no/aktuelt/2017/pa-tide-a-oppdatere-kredittsperren/
Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (det burde du være): Les mer på vår temaside Konkurser.
Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris. Prisen for et årsabonnement på Credit News (som gir full tilgang til absolutt alt, inkl. historikk og faglig sparring) vil være den samme, også i 2019: Kr. 960,-, eks mva.
Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
10.12.18
 

Kredittkjøps-kalkulatoren

- regn ut hva den effektive renten blir når du kjøper noe på kreditt
Forklaring på de forskjellige punktene i kalkulatoren finner du ved å klikke på spørsmålstegnene. Kilde: dinside.no
Les mer
10.12.18
 

Nesten én fjerdedel vil slite med høyere rentekostnader

- 22 prosent av nordmenn vil slite med en renteøkning på ett prosentpoeng, ifølge en ny undersøkelse gjennomført av Userneeds, for kreditthåndteringsselskapet Lowell
Funnene er overraskende, for bankene legger som kjent inn stresstester av din økonomi når de gir deg lån, der de ser om økonomien din vil tåle en relativt stor renteøkning, sier kommunikasjonssjef, Sjur Kvamme, i Lowell. Kilde: e24.no
Les mer
05.12.18
 

Nå lanseres Creditsafe i Norge

Verdens mest brukte leverandør av kreditt- og foretaksinformasjon, Creditsafe, kommer hjem til Norge – 20 år etter oppstarten
Creditsafes brukervennlige og fleksible tjenester for kredittopplysninger blir nå tilgjengelig for det norske markedet.
Med over 90 000 kunder og 18 internasjonale kontor, har norske Creditsafe vokst kraftig siden oppstarten i Oslo i 1997. Allerede året etter flyttet virksomheten til Sverige og den geografiske ekspansjonen startet. Nå, 20 år senere, er vi tilbake i Norge som en komplett leverandør av kredittopplysninger.
Norske bedrifter vil fra i dag kunne kredittsjekke både norske foretak og personer, samt overvåke foretak for å få informasjon om viktige endringer. Creditsafe satser stort på å være tilstede internasjonalt og har i dag verdens største foretaksdatabase. Det innebærer at kunder kan hente ut opplysninger om utenlandske foretak i 68 land. Alt er tilgjengelig online gjennom en felles portal.
- Det er spennende at vi endelig er tilbake i Norge, hvor vi har våre røtter og der alt startet, sier daglig leder i Creditsafe Norge, Per Fjærestad.
Les mer
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News