Credit News Kreditt

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Sbanken mener svartelister er fulle av feil

- listene over høyrisikopersoner som bankene bruker er fulle av feil, mener antihvitvaskingssjef Julie Jensen-Svendsrud i Sbanken
Titusenvis av nordmenn er utpekt som risikopersoner i den globale databasen World-Check som brukes av verdens banker. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
21.08.18
 

Stadig flere sliter økonomisk

- i Møre og Romsdal
Den misligholdte gjelda til folk i Møre og Romsdal øker kraftig.
På ett år har den økt med 33,5 prosent til nesten to milliarder kroner, viser tall fra inkassobyrået Lindorff.
Banksjef for personmarked i Sparebanken Møre, Elisabeth Blomvik, sier de merker at flere sliter med spillegjeld. Hun er urolig over utviklingen. Kilde: nrk.no
Les mer
20.08.18
 

Endrer Tyrkias kredittvurdering

Ratingbyråene Standard & Poor's og Moody`s
Har nedjustert Tyrkias kredittvurdering for andre gang på fire måneder. Kilde: nrk.no
Les mer
20.08.18
 

Norske barn på bankenes svarteliste

- tusenvis av nordmenn, inklusive barn, er på bankenes svarteliste
Sjef for antihvitvasking i Sbanken, Julie Jensen-Svendsrud, er ikke imponert over kvaliteten på listene over høyrisikopersoner som bankene bruker. Kilde: nettavisen.no
Les mer
20.08.18
 

Stora Enso bytter ut ratingbyrå

- får bedre rating
Målet er å være en "investment grade"-utsteder av gjeld. Dermed bytter selskapet ut et kredittratingbyrå med et annet som er litt mer positivt stilt. Kilde: hegnar.no
Les mer
13.08.18
 

Bekymrings-melding om unges pengebruk

- mange unge lever på forbrukslån
Nesten én av ti unge mellom 19 og 29 år oppgir at de delvis forsørger seg selv ved hjelp av kortsiktig kreditt eller forbrukslån. Inkassosjef advarer.
Det er i en måling som YouGov har foretatt for Nordea blant nesten tusen personer at trenden vises. I alt 8 prosent av de spurte mellom 19 og 29 år oppgir at de dels «forsørger» seg selv med kortsiktig gjeld. Bankens egen forbrukerøkonom, Elin Reitan, sier til E24 at funnet er bekymringsfull. Kilde: msn.com
Les mer
13.08.18
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

August 2018
NORSK KREDITTFORUM: For informasjon om foreningen og aktivitetene, vennligst se http://www.kredittforum.no Har du ikke meldt deg inn i foreningen ? Credit News anbefaler at du gjør det. VIRKE INKASSO (ex. NIF): Neste fagdag blir avholdt 1 november. Leder Iman Winkelman går til Finans Norge i høst.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. Flere konkurser i år enn i finanskriseåret 2009? - antall konkurser og tvangsavviklinger vil i år trolig passere rekorden fra finanskriseåret 2009. Alt på vår temaside Konkurser.
Så vidt Datatilsynet kjenner til, kan følgende fire aktører kredittvurdere privatpersoner: Bisnode, Creditsafe, Experian og Evry. Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.07.18: 97 stk. Har vært stabilt antall lenge nå.
GJELDSREGISTER: Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 01.11.2017. Følg med videre i Credit News. Finans Norge og Evry har begge søkt- og fått konsesjon. Se sakene på vår temaside Kreditt: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=10832 http://www.creditnews.no/News.php?recordID=10833 Forsinkelsesrente, les mer på vår temaside Inkasso: http://creditnews.no/DemoSider/Inkasso.php Dagbladet offentliggjør konkursrytterne. Les mer på vår temaside Konkurs.
Kreditt-opplysnings-virksomhet: - behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Ny lov, høring om utkast. Høringsfristen var 19. mars. Status: under behandling. Følg med. Finansdept. har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere om det bør etableres et sentralt kredittregister i Norge. Gruppen skal avgi en rapport innen 17. september 2018. Følg med. Mange ledige stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for August, i egen sak.
13.08.18
 

Equinors kredittrating

- oljekjempen får løftet kredittratingen med et hakk
Ytterligere oppgraderinger skal imidlertid mye til. Kilde: hegnar.no
Les mer
11.08.18
 

Vietnams kredittrating

- Moody's oppgraderer
Et kraftig fall i verdenshandelen som følge av konflikten mellom Kina og USA, kan imidlertid sende den rett ned igjen. Kilde: hegnar.no
Les mer
11.08.18
 

Owe Ruds kreditt-tips

August 2018
Abonnement er i vinden som aldri før: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris. Les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Abonnement_Betingelser_Priser.php
Jeg gjentar gjerne denne. Det er mye god kreditt/inkasso-fornuft i denne artikkelen: “Top ten debt recovery myths”: https://www.creditman.co.uk/news/top-ten-debt-recovery-myths/
Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum. Sjekk også ut Bodil Sandviks initiativ: http://creditnews.no/News.php?recordID=10834
Én av fem nordmenn vurderer å ta opp forbrukslån - i følge ny undersøkelse. Les mer her: http://creditnews.no/News.php?recordID=10862
11.08.18
 

Nå lanseres Creditsafe i Norge

Verdens mest brukte leverandør av kreditt- og foretaksinformasjon, Creditsafe, kommer hjem til Norge – 20 år etter oppstarten
Creditsafes brukervennlige og fleksible tjenester for kredittopplysninger blir nå tilgjengelig for det norske markedet.
Med over 90 000 kunder og 18 internasjonale kontor, har norske Creditsafe vokst kraftig siden oppstarten i Oslo i 1997. Allerede året etter flyttet virksomheten til Sverige og den geografiske ekspansjonen startet. Nå, 20 år senere, er vi tilbake i Norge som en komplett leverandør av kredittopplysninger.
Norske bedrifter vil fra i dag kunne kredittsjekke både norske foretak og personer, samt overvåke foretak for å få informasjon om viktige endringer. Creditsafe satser stort på å være tilstede internasjonalt og har i dag verdens største foretaksdatabase. Det innebærer at kunder kan hente ut opplysninger om utenlandske foretak i 68 land. Alt er tilgjengelig online gjennom en felles portal.
- Det er spennende at vi endelig er tilbake i Norge, hvor vi har våre røtter og der alt startet, sier daglig leder i Creditsafe Norge, Per Fjærestad.
Les mer
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News