Credit News Kreditt

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- August 2019
NORSK KREDITTFORUM (kredittforum.no): Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøter: Agenda er ikke helt klar enda, men sett av 5. september og 5. desember til frokostmøter med solide tema og en god frokost. VIRKE INKASSO: Virke arbeider for at bransjen skal ha rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor både fordringshaver og skyldner.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.294 konkurser i annet kvartal i 2019, en nedgang på 5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.07.19.
Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet var ventet fremlagt for Stortinget i Juni 2019. Status: Følg med i Credit News fremover.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.07.19: 119 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i deler av media i våres, spesielt vedr. småkravs-innfordring. Arbeidsgruppe ny inkassolov ble oppnevnt høsten 2018. Gruppens arbeid blir meget spennende å følge. Et omfattende arbeid. GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Fom 1. juli 2019 måtte finansforetakene levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for August, i egen sak.
19.08.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- August 2019
På denne tiden av året er det betimelig å minne om denne saken: Unngå kredittfella etter ferien: http://creditnews.no/News.php?recordID=11990
Fikk du med deg denne interessante saken ?: Hva kan Gjeldsregisteret bety for deg?: http://creditnews.no/News.php?recordID=11997
Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det). Følg med på vår temaside Konkurser : http://creditnews.no/DemoSider/Konkurser.php
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
13.08.19
 

Milliarder i forbrukslån kan være brukt på boligkjøp

– overraskende og skremmende, sier meglertopp
I underkant av en tredjedel (30 prosent) av veksten i forbrukslån siden 2015 kan ha gått til kjøp av bolig, skriver E24.
Det er modell og analysesjef Anders Lund i Eiendomsverdi som står bak beregningen. Dermed kan flere boligkjøp enn først antatt ha blitt finansiert av boligkjøp. Kilde: abcnyheter/msn.com
Les mer
12.08.19
 

Må forby rabatter og fordeler på kredittkort

- like lenge som det har vært handel mellom mennesker har det funnes lokketilbud
De utrolige tilbudene som får deg til å stoppe opp, men som fører til at du kjøper med deg noe du egentlig ikke ønsket eller trengte. Kilde: dn.no
Les mer
12.08.19
 

Hva kan Gjeldsregisteret bety for deg?

- nordmenn har totalt over 110 milliarder kroner i forbrukslån, hvor ca halvparten er kredittkortgjeld
Den 1. juli 2019 utløp finansforetakenes frist til å påbegynne rapporteringen av gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret.
I Regjeringens høringsnotat om Gjeldsregisteret, står det at “formålet med loven er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger, for å bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer”. Kilde: halvorsenco.no
Les mer
06.08.19
 

Unngå kredittfella etter ferien

Ferien er over, og det kostet mer enn du planla. Ikke fall for fristelsen til å bruke kredittkort eller forbrukslån fordi du har lyst på noe du egentlig ikke trenger!
Den årlige gjeldsveksten for husholdningene er på 5,2 prosent i juni 2019 viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I Finanstilsynets rapport Finansielt utsyn fra juni 2019 fremgår det i innledningen at gjeldsveksten blant husholdningene i flere år har vært høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang.
I dag er nordmenns forbruksgjeld på 117 milliarder. Mange husholdninger har meget høy gjeldsbelastning og begrensede finansielle buffere. Samtidig øker omfanget av mislighold og tap. Det er en risiko for at sårbare husholdninger tar opp forbrukslån med høy rente som de senere ikke vil være i stand til å betjene sier rapporten. Kilde: huseierne.no
Les mer
02.08.19
 

Sliter du økonomisk?

- du kan få én nødløsning i løpet av livet
Nordmenn tar fremdeles opp store forbrukslån. Gjelden kan bli så vanskelig å betjene at det ikke finnes håp. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
19.07.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- Juli 2019
NORSK KREDITTFORUM (kredittforum.no): Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøte var 09. mai. Neste møte tba. VIRKE INKASSO Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i arbeidsgruppe ny inkassolov (som ble oppnevnt høsten 2018). Arbeidsgruppens arbeid blir meget spennende å følge.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.333 konkurser i første kvartal i 2019, en oppgang på 2,5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 30.06.19. Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019. Resultat ikke kjent i skrivende stund.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 30.06.19: 119 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i media i det siste, spesielt vedr. småkravs-innfordring. GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Fom 1. juli 2019 måtte finansforetakene levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen.
Mange ledige kreditt/inkasso-stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Juli, i egen sak.
16.07.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Juli 2019
Riktig kredittscoring er en viktig komponent i verdikjeden din: http://creditnews.no/News.php?recordID=11904
Høy betalingsevne – økende antall saker og inkassogjeld Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad, kommenterer tallene: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11869
Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det). Følg med på vår temaside Konkurser : http://creditnews.no/DemoSider/Konkurser.php
Fikk du med deg denne interessante saken?: Folk svetter over økt rente - her er grepet du bør ta. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11739
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris. PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
16.07.19
 

Nå bør du kvitte deg med kredittkort du ikke bruker

Fra 1. juli vil bankene få bedre oversikt over dine kjøpskreditter, kredittkort og forbrukslån i nytt gjeldsregister
Nordmenns samlede forbrukslån økte fra 39 milliarder kroner i 2008 til 100 milliarder kroner i 2017. Forbruksgjelden fortsetter å øke og har nå passert 117 milliarder kroner, viser en fersk rapport fra Finanstilsynet.
Mandag 1. juli skal gjeldsregisteret etter planen være på plass, etter flere års ventetid. Kilde: aftenposten.no
Les mer
01.07.19
 

Nå lanseres Creditsafe i Norge

Verdens mest brukte leverandør av kreditt- og foretaksinformasjon, Creditsafe, kommer hjem til Norge – 20 år etter oppstarten
Creditsafes brukervennlige og fleksible tjenester for kredittopplysninger blir nå tilgjengelig for det norske markedet.
Med over 90 000 kunder og 18 internasjonale kontor, har norske Creditsafe vokst kraftig siden oppstarten i Oslo i 1997. Allerede året etter flyttet virksomheten til Sverige og den geografiske ekspansjonen startet. Nå, 20 år senere, er vi tilbake i Norge som en komplett leverandør av kredittopplysninger.
Norske bedrifter vil fra i dag kunne kredittsjekke både norske foretak og personer, samt overvåke foretak for å få informasjon om viktige endringer. Creditsafe satser stort på å være tilstede internasjonalt og har i dag verdens største foretaksdatabase. Det innebærer at kunder kan hente ut opplysninger om utenlandske foretak i 68 land. Alt er tilgjengelig online gjennom en felles portal.
- Det er spennende at vi endelig er tilbake i Norge, hvor vi har våre røtter og der alt startet, sier daglig leder i Creditsafe Norge, Per Fjærestad.
Les mer
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News