Credit News Økonomisk Kriminalitet

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Udokumenterte påstander om revisor og arbeidskrim

- i en kronikk i DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer»
Det er en alvorlig påstand som må dokumenteres, mener Revisorforeningen.
Les mer
11.02.19
 

Er det så nøye?

- det går på tilliten løs
Vi er et ærlig og rettskaffent folkeferd hvor tillitsbaserte systemer fungerer godt. Bønder har selvbetjente butikker med egg og grønnsaker om sommeren, hvor vi som kunder selv regner ut hva vi skal betale og vippser beløpet.
På trikken er det kun sporadisk billettkontroll og vi stoler på folk vi møter helt til de har bevist det motsatte.
Dette glansbildet forstyrres av oppslag om svart arbeid, leiligheter i Dubai som nordmenn eier via stråmenn for å unngå skatt, forsikringssvindel, og til og med stortingsrepresentanter som leverer fiktive reiseregninger eller regninger for reiser som har et litt vel privat tilsnitt, selv om de antagelig er innenfor regelverket. Kilde: revregn.no
Les mer
05.02.19
 

Oslo kemnerkontor avdekker juks i 8 av 10 kontroller

- Oslo kemnerkontors har høy uttelling de siste fem årene, der deres kontrollører har avdekket lønnsjuks for over 1,5 milliarder kroner
Dette skriver Dagsavisen.
Siden 2014 har kontoret, som er landets største skatteinnkrever, gjennomført 2.171 kontroller. I 8 av 10 kontroller ble det avslørt juks, skriver avisen. Kilde: e24.no
Les mer
30.01.19
 

Trygdesvindel

- Nav anmeldte nesten tusen personer for trygdesvindel i fjor
I fjor ble 968 personer anmeldt av Nav for trygdesvindel av totalt 166 millioner kroner. Kilde: dagbladet.no
Les mer
29.01.19
 

Nasjonalt cyberkrimsenter har åpnet

- Politiets senter for bekjempelse av datakriminalitet, Nasjonalt cyberkrimsenter, åpnet nylig
Det skal bli en spydspiss for politiet inn i det digitale rom.
Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) er en ny avdeling på Kripos, som er en del av regjeringens nye nasjonale strategi for digital sikkerhet. Kilde: cw.no
Les mer
29.01.19
 

Ungdommar tatt på ny for nettsvindel

- fleire tenåringsgutar frå midtre Nordfjord er mistenkte for å vere sentrale aktørar i ei sak som handlar om nettsvindel
Nokre av dei har tidlegare vore involverte i svindel med kredittkort. Kilde: nrk.no
Les mer
28.01.19
 

Unndro millioner - jobben gikk konkurs

- en 55 år gammel mann er tiltalt for grov økonomisk utroskap i Jæren tingrett
Mannen skal ha unndratt 3,6 millioner kroner. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
25.01.19
 

Kjendislege utsatt for omfattende kortsvindel

- svindlet for titusener av kroner
Kjendislegen Wasim Zahid, kjent fra blant annet NRK-serien Hva feiler det deg, gikk onsdag formiddag ut på Facebook og fortalte om episoden. Kilde: nettavisen.no
Les mer
23.01.19
 

Bølge av bonussvindel

- i flybransjen
Kunder opplever at bonuspoeng er blitt stjålet. SAS mener det er snakk om organisert internasjonal kriminalitet. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
22.01.19
 

Advokat tiltalt for underslag

- en advokat må møte for Sarpsborg tingrett i mars
En advokat må møte for Sarpsborg tingrett i mars, tiltalt for å ha underslått over 900.000 kroner fra flere konkursbo, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.
Mannen fikk tilbakekalt advokatbevillingen for tre år siden. Kilde: nrk.no
Les mer
21.01.19
 

Hvorfor beskyttes konkurs-gjengangerne?

Owe Rud: Som noen vil huske ble saken om å kreve offentliggjøring av konkurskarantenene behandlet i Stortinget i desember 2017. Det var vel Dagbladets såkalte «Skyggemaleren»-avsløring som utløste dette
Konkursregisteret, er jo i praksis lukket for allmennheten. Brønnøysundregistrene har jo naturligvis oversikten over hvem som har aktiv konkurskarantene. Det er i prinsippet er en offentlig opplysning. Men man kan bare få innsyn på forespørsel. Og da får man et ja/nei, vel å merke bare dersom man oversender personens fødsels- og personnummer. Dette gjør at informasjonen i praksis er hemmelig for de fleste.
Den 15. desember 2017 ble altså saken behandlet i Stortinget. Der endte det med enstemmig flertall for å vedta følgende forslag fra Arbeiderpartiet: «Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig».
Siden den gang har tilsynelatende lite, eller intet, skjedd. Saken ligger i dag i Justisdepartementet. For øvrig, allerede i 2003 foreslo Konkursrådet et åpent register over karantener på nett.
Siste: I årets første spørretime på Stortinget vil Arbeiderpartiet kreve at regjeringen svarer på hva den akter å gjøre for å stoppe bandittene. Da får vi forhåpentlig tydeligere svar enn vi har fått i brevs form til nå, sier Arild Grande, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Kilde: dagbladet.no
21.01.19
 

Regjeringen svekker kampen mot økonomisk kriminalitet

- i følge Revisorforeningen
Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er et økende problem i Norge. I regjeringserklæringen svares det med å svekke forebygging og uavhengig kontroll. Urovekkende, mener Revisorforeningen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
21.01.19
 

Kraftig nedgang i svindel med kort

- prognosen for svindel og tap med kort i Norge for 2018 viser en nedgang i 2018 med 35 prosent, sammenlignet med året før
Bits, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap har fulgt utviklingen gjennom mange år og ser nå en markant reduksjon i antall svindler med bankkunders kort i og utenfor Norge.
Sett i et litt lengre perspektiv er utviklingen gledelig, sammenlignet med for eksempel årene 2015 og 2016. Kilde: finansnorge.no
Les mer
15.01.19
 

Mange henvendelser om ID-tyveri

- NorSIS mottar mange henvendelser fra personer som har fått egen identitet eller sin organisasjons identitet misbrukt i svindel
Dette er et stort problem som kan få store konsekvenser. Men hva er egentlig et ID-tyveri og hvordan skjer det?
Et ID-tyveri kan skje på ulike måter, men fellestrekket er at ID-tyven får tilgang til offerets personopplysninger eller ID. Henvendelsene vi får viser at identiteter brukes i en rekke forskjellige typer svindel. Fellesnevneren er misbruk av fødselsnummer, organisasjonsnummer, falske e-postadresser og bruk av telefonabonnement i stjålne identiteters navn eller kontantkort som er navnløse. Kilde: norsis.no
Les mer
14.01.19
 

Konkurs-gjengangerne

- krever strakstiltak
For ett år siden krevde stortingsflertallet offentliggjøring av dem som har konkurskarantene. Men registeret er ennå ikke på plass. Kilde: dagbladet.no
Les mer
08.01.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News