Linker Credit News

Bank/Finans - Bøker/Publikasjoner - Forskjellig - Inkasso/Fordringsadministrasjon - Interesseorganisasjoner - Jobbmarked - Jus - Kreditt - Offentlig - Utdannelse - Valuta

Kreditt:

ACREF www.acref.com CreditInformLogo
Asia Credit www.asiacredit.com CreditInformLogo
Asiakastieto www.asiakastieto.fi CreditInformLogo
Atradius www.atradius.com CreditInformLogo
Basisnet www.basisnet.com CreditInformLogo
Bisnode www.bisnode.no CreditInformLogo
BradyNet www.bradynet.com CreditInformLogo
BusinessCreditFacts www.businesscreditfacts.com CreditInformLogo
Callcredit www.callcredit.co.uk CreditInformLogo
CCTA www.ccta.co.uk CreditInformLogo
cforia www.cforia.com CreditInformLogo
Coface www.coface.com CreditInformLogo
Credcons www.credcons.com CreditInformLogo
CREDIT REPORT LATIN AMERICAN S.A.C. www.crlacorp.com/esp/ingles/en_index.html CreditInformLogo
Credit Research Foundation www.crfonline.org CreditInformLogo
CreditForum www.creditforum.se CreditInformLogo
Creditinfo Group www.creditinfo.com CreditInformLogo
Creditinsurance.co.uk www.creditinsurance.co.uk CreditInformLogo
CreditPointe www.creditpointe.com CreditInformLogo
Creditsafe www.creditsafe.com CreditInformLogo
Creditto Consulting www.creditto.no CreditInformLogo
Creditworthy www.creditworthy.com CreditInformLogo
CSA www.csa-uk.com CreditInformLogo
Dun & Bradstreet www.dnb.com CreditInformLogo
Equifax www.equifax.com CreditInformLogo
Euler Hermes www.eulerhermes.com CreditInformLogo
European Payment (Intrum Justitia) www.europeanpayment.com CreditInformLogo
Experian www.experian.no CreditInformLogo
FECMA www.fecma.eu CreditInformLogo
First Collect International www.FirstCollect.co.uk CreditInformLogo
Fitch Ratings www.fitchratings.com CreditInformLogo
Folkia www.folkia.no CreditInformLogo
Forbrukslånet www.forbrukslånet.no CreditInformLogo
Global Commercial Credit www.gccrisk.com CreditInformLogo
Graydon www.graydon.co.uk CreditInformLogo
ICM www.icm.org.uk CreditInformLogo
IECA www.ieca.net CreditInformLogo
Infotorg www.infotorg.no CreditInformLogo
INRA www.inra.co.th CreditInformLogo
Inter-Credit www.inter-credit.net CreditInformLogo
Kredittkortet www.kredittkortet.com CreditInformLogo
Kredittopplysningen www.kredittopplysningen.no CreditInformLogo
Lindorff Decision www.lindorff.no/services/service/51970/Kredittinformasjon CreditInformLogo
Lån og kreditt www.lankreditt.no CreditInformLogo
Meridian Finance Group www.meridianfinance.com CreditInformLogo
Moody`s www.moodys.com CreditInformLogo
Nettverkskreditt www.nettverkskreditt.no CreditInformLogo
Norsk Kredittforum www.kredittforum.no CreditInformLogo
Nykredit www.nykredit.dk CreditInformLogo
Orient Credit www.orientcredit.com CreditInformLogo
Proff Forvalt www.forvalt.no CreditInformLogo
SeaFax www.seafax.com CreditInformLogo
Standard & Poors www.standardandpoors.com CreditInformLogo
The Credit Research Centre www.crc.man.ed.ac.uk CreditInformLogo
UC www.uc.se CreditInformLogo

Inkasso/Fordringsadministrasjon:

Alliance Maritime Intelligence www.alliancemaritime.com
Alpha Aksepta www.alpha-aksepta.no
arvato www.finance.arvato.com
BAHS Kapital www.bahs.no/
Bankruptcyvisuals www.bankruptcyvisuals.com
Basisnet www.basisnet.com
CCSG www.ccsg.uk.com
cforia www.cforia.com
Conecto www.conecto.no
Credica www.credica.co.uk
Credit Base International www.creditbase.it
ECA www.ecass.com
Europe-recouvrement www.europe-recouvrement.com/uk/index.htm
European Payment (Intrum Justitia) www.europeanpayment.com
Faiir www.faiir.com
FENCA www.fenca.com
First Collect International www.FirstCollect.co.uk
India Debt Recovery www.indiadebtrecovery.com
Inkassoklagenemda klagenemda.inkasso.no
Inkassotjenester www.inkassotjenester.no
Inter-Credit www.inter-credit.net
Intrum Justitia www.intrum.no
Kredinor www.kredinor.no
KredittGjenvinning www.kredittgjenvinning.no
League International for Creditors (LIC) www.lic-international.com
Lindorff www.lindorff.no
Lysander www.lysander.co.uk
Marginalen www.marginalen.se
Norske Inkassobyråers Forening www.inkasso.no
PayEx www.payex.no
PRA Group www.pragroup.no
SeaFax www.seafax.com
Sergel Norge www.sergel.no
SkanKred www.skankred.no
Skylde Penger www.skyldepenger.no
Statens Innkrevingssentral www.sismo.no
Svea Finans www.svea.com/no/nor/
TCMGroup www.tcmgroup.com
Totalkapital AS www.totalkapital.no/home.html
Trygdeetatens Innkrevingssentral www.trygdeetaten.no

Bank/Finans:

Atradius www.atradius.com
Bank2 www.bank2.no
CBF www.cbfb.co.uk
Cultura Bank www.cultura.no
De Lage Landen www.delagelanden.com
DNB www.dnb.no
DnB NOR Finans www.dnbnorfinans.no
eFaktura www.efaktura.no
Eksportfinans www.eksportfinans.no
Euler Hermes www.eulerhermes.com
Finansieringsselskapenes Forening www.finfo.no
Finansnæringens Hovedorganisasjon www.fnh.no
Folkia www.folkia.no
Forvaltningsgruppen www.forvaltningsgruppen.com
Handelsbanken www.handelsbanken.no
Kiva www.kiva.org
Kommunalbanken www.kommunalbanken.no
Nets www.nets.eu
Nordea www.nordea.com
Norges Bank www.norges-bank.no/stat/valutakurser/
Nykredit www.nykredit.dk
SG Finans www.sgfinans.no
Sparebanken Hedmark www.sparebanken-hedmark.no
Verdibanken www.verdibanken.no
Visual Banking www.visualbanking.net
yA Bank www.ya.no

Utdannelse:

Bisnode www.bisnode.no
Creditworthy www.creditworthy.com
DnB NOR www.deltaker.no
Equifax www.equifax.com
Fagskolen Gjøvik www.fagskolen.gjovik.no
FCIB www.fcibglobal.com
Grunderskolen www.grunderskolen.no
Kredinor www.kredinor.no
Lindorff www.lindorff.no
NACM www.nacm.org
NKI www.nki.no
Norsk Kredittforum www.kredittforum.no
Norske Inkassobyråers Forening www.inkasso.no
Source Media www.sourcemedia.com
Styrelederskolen www.styrelederskolen.no
UC Business School www.foretagsuniversitetet.se

Jobbmarked:

Careers in Credit www.nacm.org
HAYS www.hays.com
ICM www.icm.org.uk
JobbPort www.jobb.dep.no
Jobs in Credit jobsincredit.com
Ledger Leaders www.ledgerleaders.com
Mature Credit Managers www.maturecreditmanagers.com
Robert Half www.roberthalf.com
Star Credit Recruitment www.starcreditrecruitment.co.uk
Styrekandidater www.styrekandidater.no

Offentlig:

ALTINN www.altinn.no
Brønnøysundregistrene www.brreg.no
Connecto Bedriftsmegling www.connecto.no
Datatilsynet www.datatilsynet.no
Domstolene www.domstol.no
Enklere regler www.enklereregler.no
Forbund for komm. øk. forvalt. og skatteinnfordr. www.nkkf.no
Forliksråd www.forliksradet.no
GIEK www.giek.no
Hvitvasking (Økokrim/Kredittilsynet) www.hvitvasking.no
Kommunalbanken www.kommunalbanken.no
Kommunekreditt www.kommunekreditt.no
Konfliktrådet www.konfliktraadet.no
Konkursrådet www.konkursradet.no
Nasjonal sikkerhetsmyndighet www.nsm.stat.no
Norge.no www.norge.no
Norsk Lysningsblad www.norsk.lysningsblad.no
Norsk Senter for Informasjonssikring www.norsis.no
ODIN odin.dep.no
Regelhjelp www.regelhjelp.no
Senter for statlig økonomistyring www.sfso.no
Skatteetaten www.skatteetaten.no
Statens Innkrevingssentral www.sismo.no
Statens Kartverk (tinglysning av fast eiendom) www.statkart.no
Statistisk Sentralbyrå ssb.no
UDs Landsider www.landsider.no
Økokrim www.okokrim.no

Bøker/Publikasjoner:

Amazon www.amazon.com
CCR Magazine www.ccrmagazine.co.uk
CCR World www.CCRworld.net
Credit Today www.credittoday.co.uk
Trade Finance Magazine www.tradefinancemagazine.com
Ukeavisen Ledelse www.ukeavisenledelse.no

Interesseorganisasjoner:

ACA International www.acainternational.org
Credit Research Foundation www.crfonline.org
ECA www.ecass.com
Europa www.europa.eu
Fattignorge www.fattignorge.no
FCIB www.fcibglobal.com
FECMA www.fecma.eu
FENCA www.fenca.com
Finansforbundet www.finansforbundet.no
Finansieringsselskapenes Forening www.finfo.no
Finansnæringens Hovedorganisasjon www.fnh.no
Forbund for komm. øk. forvalt. og skatteinnfordr. www.nkkf.no
Gjeldsoffer Alliansen www.gjeldsoffer-alliansen.no
ICC Norge www.iccnorge.no
ICM www.icm.org.uk
IECA www.ieca.net
MEKON www.mekon.no
NACM www.nacm.org
NARF www.narf.no
NFKR www.nfkr.no
NIMA www.nima.no
Norsk Egeninkassoforening www.egeninkassoforeningen.no
Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet www.nfes.no
Norsk Investor Relations Forening www.nirf.no
Norsk Kredittforum www.kredittforum.no
Norsk Regnskapsstiftelse www.regnskapsstiftelsen.no
Norske Inkassobyråers Forening www.inkasso.no
Næringslivets Hovedorganisasjon www.nho.no
Revisorforeningen www.revisorforeningen.no
Skattebetalerforeningen www.skatt.no

Valuta:

Calc www.calc.no
Norges Bank www.norges-bank.no/stat/valutakurser/
The Universal Currency Converter www.xe.com/ucc
Western Union www.westernunion.com
xe www.xe.net

Jus:

Advokaten hjelper deg www.advokatenhjelperdeg.no
AdvokatOnLine www.advokatonline.no
Codex www.codex.no
Hague Conf. on Private Int. Law www.hcch.net
Jurad www.jurad.no
Jussystemer www.jussys.no
Legaliz www.legaliz.no
Lovdata www.lovdata.no
Paragrafen www.paragrafen.no
Praktisk Juss www.praktiskjuss.no
Simonsen Advokatfirma www.simonsenlaw.no

Forskjellig:

ACM www.acmeft.net
Aksjeservice www.aksjeservice.no
Alliance Maritime Intelligence www.alliancemaritime.com
Alpha Aksepta www.alpha-aksepta.no
b2b Salg www.b2bsalg.no
Bankruptcyvisuals www.bankruptcyvisuals.com
BDO Noraudit www.bdonoraudit.no
Bedriftsmegler 1 www.bmegler1.no
Bedriftsøket www.bedriftsoket.no
Bryn Aarflot www.baa.no
CBF www.cbfb.co.uk
Clean Your Card www.cleanyourcard.com
Contopronto/LUUP www.luup.com
Credica www.credica.co.uk
Credit Show www.creditshow.co.uk
Creditto Consulting www.creditto.no
Crisis Dynamics www.crisisdynamics.com
DebtWatcher www.debtwatcher.com
Deloitte www.deloitte.no
DnB NOR www.deltaker.no
E24.no www.E24.no
eBoks.no www.e-boks.no
eFaktura www.efaktura.no
Ernst & Young www.ey.no
Europa www.europa.eu
Europe Innova www.europe-innova.org
European Business Register www.ebr.org
Eurostat epp.eurostat.ec.europa.eu
Finansportalen www.finansportalen.no
Generasjons- og EierSkifte Senter www.gess.no
Gjeldsforhandlinger www.gjeldsforhandlinger.no
Grant Thornton www.grant.thornton.no
Grunderskolen www.grunderskolen.no
Handle hvitt www.handlehvitt.no
ICC Norge www.iccnorge.no
ID-tyveri www.idtyveri.info
Innovasjonstjenester www.innovasjonstjenester.no
Insero www.insero.no
Intrafish www.intrafish.no
Kiva www.kiva.org
KonkursBørsen www.kborsen.no
Konkursrådet www.konkursradet.no
KPMG www.kpmg.no
Mature Credit Managers www.maturecreditmanagers.com
MIGA www.pri-center.com
NA24.no www.NA24.no
NLP Leadership www.nlpleadership.no
Nordisk Garanti www.nordiskgaranti.no
Nordnet www.nordnet.no
Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet www.nfes.no
Norsk Senter for Informasjonssikring www.norsis.no
Norstella www.norstella.no
NUES www.nues.no
Ocra www.ocra.com
PricewaterhouseCoopers www.pwc.com
Regelhjelp www.regelhjelp.no
Regjeringen www.regjeringen.no
Retur Moms Norge AS www.returmoms.no
Riksmekleren www.riksmekleren.no
SMB Verdivurdering www.smbverdivurdering.com
Statistisk Sentralbyrå ssb.no
Sticos www.sticos.no
StockLink www.stocklink.no
StockTalk www.stocktalk.no
Styrekandidater www.styrekandidater.no
Styrelederskolen www.styrelederskolen.no
Styrevervregisteret www.styrevervregisteret.no
The European Payments Council (EPC) www.europeanpaymentscouncil.eu
The Insolvency Service www.bis.gov.uk/insolvency
Tinglysing www.tinglysing.no
UDs Landsider www.landsider.no
Ung.no www.ung.no
Varslingslisten www.varslingslisten.no
Visma Services www.vismaservices.no
Visual Banking www.visualbanking.net
Your Proof www.yourproof.no