Credit News Konkurser

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurser uke 29, inkl. Marken Gjestehus AS, Mana Glass AS og Jeløy Pizza AS

Det ble åpnet 27 konkurser i uke 29, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 1 tvangsavvikling. Kilde: brreg.no
Les mer
26.07.21
 

Finland: bankruptcies

Bankruptcies by month. Updated: 21. July 2021. Next update: 18. August 2021.
Les mer
26.07.21
 

Konkurser uke 28, inkl. Catwalk Street AS, Royal Elektro AS og Nilsen Kulde AS

Det ble åpnet 42 konkurser i uke 28, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 3 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no
Les mer
19.07.21
 

Foreldelse av krav på omstøtelse når borevisor har mottatt relevant informasjon

Høyesterett har avgjort at konkursboets krav på omstøtelse kan bli foreldet hvis borevisor på et tidlig tidspunkt har mottatt informasjon som gjør det mulig å ta stilling til omstøtelse. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.07.21
 

Konkurser uke 27, inkl. AD Entreprenør AS, Superwash AS og Vinje Spiseri AS

Det ble åpnet 49 konkurser i uke 27, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 1 tvangsavvikling. Kilde: brreg.no
Les mer
10.07.21
 

Regler om grenseoverskridende konkurs trer i kraft 1. juli 2021

Konkursrådet har i flere år jobbet for at reglene i konkursloven om internasjonale konkurser skal tre i kraft. I statsråd 28. mai 2021 ble det besluttet at enkelte av reglene i konkursloven om grenseoverskridende insolvensbehandling trer i kraft 1. juli 2021.
Ifølge regjeringens nettsider vil det skje en delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 55 om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling). Endringsloven trer i kraft med unntak for del II om endringer i tvisteloven § 4-4 fjerde ledd, som foreløpig ikke trer i kraft. Kilde: konkursradet.no
Les mer
06.07.21
 

Danmark: konkurser

Konkurser juni 2021: Der var 164 erklærede/kundgjorte konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving.
Det er 4,8 pct. flere end i maj. Konkurserne medførte 431 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 41,2 pct. færre end i maj. Kilde: dst.dk
Les mer
06.07.21
 

Konkurstall pr. bransje pr. juni 2021

- Sjekk din bransje nå !
04.07.21
 

Sverige: konkurser

Konkurserna tar åter fart - ökar inom byggindustrin och detaljhandeln.
Konkurserna har minskat stadigt under våren och juni månad visar en minskning på 3 procent jämfört med samma period i fjol, enligt färsk statistik från UC. Undantag är byggbranschen och detaljhandeln - där konkurserna ökat med 21 respektive 16 procent. Kilde: uc.se
Les mer
04.07.21
 

Konkurser uke 26, inkl Pizzabakeri Partner AS, Vormsund Auto AS og Fritidseiendom AS

Det ble åpnet 76 konkurser i uke 26, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 2 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no
Les mer
03.07.21
 
 

Entreprenørfirma slått konkurs av arbeidstaker

Mandag gikk et entreprenørfirma i distriktet konkurs
Det var en tidligere arbeidstaker i Sandnes-firmaet Tf Totalentreprenør AS som begjærte at selskapet ble tatt under rettens behandling som konkursbo. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
31.01.17
 
 
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News