Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 31.07.2021

Gulating lagmannsrett - Kjennelse ifm klage over utleggsforretning

Saken gjaldt klage over utleggsforretning, hvor tvangsgrunnlag var en rettskraftig fraværsdom fra forliksrådet.

Det ble anført at fraværsdommen måtte anses som en nullitet fordi ankende part ikke var lovlig innkalt til møtet i forliksrådet. Kilde: lovdata.no

Les mer

25.05.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA