Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 23.06.2021

Norges Banks regionale nettverk: Kraftig fall i aktiviteten

Koronautbruddet og tiltakene for å begrense smitte har ifølge bedriftene i Regionalt nettverk ført til at den økonomiske aktiviteten har falt kraftig denne våren. Oljeprisfallet har bidratt til å forsterke nedgangen.

Bedriftene ser for seg om lag uendret aktivitetsnivå det neste halve året. Bedriftene har kuttet kraftig i investeringsplaner, og de venter betydelig lavere lønnsvekst enn de gjorde før pandemiutbruddet. Kilde: Norges-bank.no

Les mer

10.06.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA