Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 23.06.2021

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm manglende betaling av rettsgebyr

Lagmannsretten hadde avsagt kjennelse om avvisning på grunn av manglende betaling av rettsgebyr.

Ankeutvalget viste til at slik avvisningskjennelse bare kan ankes når begjæring om oppfriskning samtidig blir forkastet, jf. tvl. § 16-11 første og andre ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer

10.07.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA