Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 23.06.2021

Frostating lagmannsrett – Kjennelse ifm konkurs-karantene

Saken gjaldt anke fra et konkursbo over tingrettens avgjørelse om ikke å ilegge konkurskarantene.

Den sentrale problemstillingen for lagmannsretten gjaldt spørsmålet om det etter en totalvurdering var rimelig å ilegge konkurskarantene, jf. konkursloven § 142 annet ledd. Lagmannsretten kom til at tingrettens helhetsvurdering ikke var tilstrekkelig bred. Konkurskarantene ble ilagt etter en konkret vurdering. Kilde: lovdata.no

Les mer

20.07.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA