Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 31.07.2021

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm mangel

Saken gjaldt spørsmål om mangel. Selger var kjent med sprekkdannelse i huset men hadde ikke opplyst om det i egenerklæringen ved salget.

Kjøper burde ha sett noen av sprekkene før kjøpet. Selger ble likevel dømt til å betale et prisavslag. Kilde: lovdata.no

Les mer

02.10.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA