Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 31.07.2021

Eidsivating lagmannsrett – Dom ifm krav om heving og erstatning, subsidiært utmåling av prisavslag

Saken gjelder krav om heving og erstatning, subisidært utmåling av prisavslag. Hevingskravet førte ikke frem. Utbedringskostnadene utgjorde kun 7,2 % av kjøpesummen og gjaldt samlet sett forhold av mindre alvorlig betydning.

At det var gitt uriktige opplysninger om enkelte forhold, endret ikke vurderingen. Prisavslag, som alternativ til heving, ble ansett som en tilstrekkelig reaksjon på det kontraktsbruddet som forelå. Kilde: lovdata.no

Les mer

12.10.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA