Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 31.07.2021

Nye arveregler får betydning for forskudd på arv og bruk av testament

Den nye arveloven trer i kraft ved årsskiftet og gir nye regler for forskudd på arv som både arvelater og arvinger gjør klokt i å sette seg inn i. Kilde: abcnyheter.no

Les mer

15.12.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA