Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 31.07.2021

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangssalg av fast eiendom

Anke over tingrettens stadfestelseskjennelse etter tvangssalg.

Lagmannsretten utsatte først fullbyrdelsen som følge av søksmål om tvangsgrunnlaget, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-11 andre ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer

06.04.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA