Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 31.07.2021

Endring av regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringene i regnskapsloven for å gjennomføre EU-direktiver.

Stortinget har ved tredje gangs behandling vedtatt endringer i regnskapsloven. Stortingets vedtak skal nå sanksjoneres i Statsråd før endringene formelt er vedtatt som ny lov. Så skal det også bestemmes når endringene trer i kraft. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

19.04.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA