Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 23.06.2021

Finanstilsynet: Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig systemrisiko

Finansielt utsyn: Et sjokk i form av kraftig internasjonal renteoppgang og økte risikopremier kan derfor ramme norsk økonomi hardt.

Det er viktig at bankene er godt rustet til å bære betydelige utlånstap som kan følge av en uventet utvikling i finansmarkedene og realøkonomien. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer

02.06.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA