Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 23.06.2021

Norges Bank - Regionalt nettverk: Gjenåpning gir økt optimisme

Aktiviteten i næringslivet har økt de siste månedene, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Bedriftene har tro på at lettelser i smitteverntiltakene gjennom sommeren vil gi betydelig vekst fremover. Offentlige bygg- og anleggsprosjekter vil forsterke veksten.

Det samlede aktivitetsnivået de siste tre månedene har økt. Veksten var sterkest innenfor industrien og næringsrettet tjenesteyting. Samtidig har omsetningen i varehandelen og bygg- og anleggsnæringen falt. I de øvrige næringene har aktivitetsnivået endret seg lite fra februar. Kilde: Norges-bank.no

Les mer

08.06.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA