Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 07.10.2022

Agder lagmannsrett – Kjennelse ifm tvungen gjeldsordning

Anke over stadfestelse av forslag til tvungen gjeldsordning førte frem. Forslaget bygget på at utleggspant sikret innenfor 110 % av boligens verdi skulle rentebetjenes med en fastrente på 5 % uavhengig av hva som var avtalt rente. Kilde: lovdata.no

Les mer

02.08.21
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA