Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Den store hodepinen: Likviditets-problemer i norske småbedrifter

MODHI: Likviditetsproblemer er en stor hodepine for mange norske bedrifter. Har du merket smerter selv? Eller kanskje er du i gang med et firma og sliter med å få hodet over vannet?

Du er ikke alene. Undersøkelser viser at små norske firmaer sliter med likviditeten i oppstarten. Hver tredje norske bedrift har hatt problemer med likviditeten det siste året. Verst er det for de små, viser en undersøkelse fra noen år tilbake: •37 prosent av bedrifter med 1-4 ansatte. •33 prosent av bedrifter med 5-19 ansatte.

Det å ha god kontroll på bedriftens likviditet er ekstremt viktig. Likviditet er et uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter som regninger, lønn, utviklingskostnader, skatt m.m. For små og mellomstore bedrifter kan det være avgjørende å ha tilgang på penger når man trenger det.

Det kan være muligheter man ønsker å være med på eller uforutsette utgifter som dukker opp. Kilde: Petter Adde, Industry Lead / Strategic Sales i Modhi / samarterebetaling.no

Les mer

16.08.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA