Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2021

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm fraværsdom i forliksrådet

Saken gjaldt spørsmål om oppfriskning av søksmålsfrist for overprøving av fraværsdom i forliksrådet.

Tingretten hadde avvist stevningen under henvisning til at den var fremsatt etter utløpet av søksmålsfristen, og forkastet samtidig en begjæring om oppfriskning av søksmålsfristen. Anken over tingrettens kjennelse ble tatt til følge. Kilde: lovdata.no

Les mer

17.08.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA