Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2021

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm begjæring om omgjøring av ankeutvalgets beslutning

En part i en sivil sak begjærte omgjøring av ankeutvalgets beslutning om å nekte anke fremmet etter tvl. § 30-5.

Ankeutvalget uttalte at det er sikker rett at slike avgjørelser ikke kan omgjøres med hjemmel i tvl. § 19-10. Dette var parten uttrykkelig gjort kjent med ved tre tidligere omgjøringsbegjæringer i saken. Kilde: lovdata.no

Les mer

31.08.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA