Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2021

Nye oppgaver til Norges Bank

Regjeringen har gitt Norges Bank i oppgave å fastsette kravet til motsyklisk kapitalbuffer for bankene. Norges Bank skal dessuten regelmessig gi Finansdepartementet råd om bankenes systemrisikobuffer. Kilde: norges-bank.no

Les mer

06.09.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA