Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.10.2021

Modhi: Alltid oppdatert saldo i kundereskontroen med gode integrasjons-løsninger

Løsninger som kobler regnskapsbyråets ERP-system sammen med inkassoselskapets fagsystem på en god måte, sørger for at saldoen alltid er oppdatert i begge systemer. Helt automatisk. Det gjør straks regnskapsmedarbeiderens jobb mye enklere.

Til tross for gode avtaler og klare rutiner for fakturering, er det ikke alle kunder som gjør opp for seg i tide – dessverre. I slike tilfeller må regnskapsførere brette opp ermene og gjøre det de kan for å få inn det de har utestående hos kundene sine. Denne prosessen er sjelden veldig givende, ettersom den hjemsøkes av en rekke manuelle arbeidsoppgaver og flere lover og regler som må hensyntas.

Ikke minst er risikoen for feil og menneskelig svikt betydelig, når både purreprosessen og oppdateringen av kundereskontroene er preget av mye manuelle prosesser og tidkrevende arbeid

Heldigvis finnes det innovative og digitale integrasjonsløsninger på markedet, som automatiserer disse prosessene, reduserer risikoen for menneskelige feil og sørger for at saldoen alltid er oppdatert med riktige tall. Kilde: Petter Adde, Industry Lead/Strategic Sales i Modhi / smarterebetaling.no

Les mer

13.09.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA