Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.10.2021

Helikopterfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Fonnafly Sjø AS som var i Haugesund tinghus og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

13.09.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA