Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.10.2021

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm krav om erstatning etter Aksjeloven

Saken gjaldt krav om erstatning etter aksjeloven § 17-1.

Lagmannsretten ga et selskap medhold i krav om erstatning fra et styremedlem som uten at dette var besluttet av selskapet, hadde overført et beløp fra selskapets konto til et annet selskap der styremedlemmet var eneeier. Kilde: lovdata.no

Les mer

20.09.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA