Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 28.01.2022
Foto: adm. dir. i Modhi Norge, Terje Kvitrud

Modhi: Inkassoutviklingen i Norge

På Modhi Forum Bank Finans og Modhi Forum Faktura orienterte adm. dir. i Modhi Norge, Terje Kvitrud, om inkassoutviklingen i Norge.

Spørsmålet er jo: Hvordan står det egentlig til, etter pandemi og økonomisk krise? Økonomien har normalisert seg fra og med Juni måned. Når det gjelder boligprisene har den sterke veksten avtatt. Gjeldsbelastningen vil øke fremover. Betydelig mindre beløp til inkasso. Nivået faktisk under det det var før pandemien. Boomen kom aldri.

Noe økning i antall saker i første halvår men noe usikkerhet rundt tallene, i følge Finanstilsynet. 2-delt mislighold: Annen sammensetning av kravene. Flere har betalt gammel gjeld under pandemien. Halvering av inkassosalær. Usikkert hva den nye inkassoloven vil innebære. Vi har spart mere og hatt mindre forbruk. Privatøkonomien faktisk styrket under krisen.

Vi ser for oss: Endret forbrukeradferd, mange vil nok fortsatt ha litt «bremsene på» fremover. Det vil trolig, i økende grad, være «ut» å ha overforbruk. Noe koronaeffekt må påregnes , mest på grunn av internasjonale forhold. Større forskjell på fattige og rike.

Trolig vil det bli noe økning i konkurser, på grunn av at utsatt betaling av skatt og avgifter snart forfaller + økte strømpriser.

26.10.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA