Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Rengjøringsfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Øko Renhold AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.694.670 kroner og at selskapets aktiva er anslått til liten eller ingen verdi. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

09.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA