Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Kan arbeidsgiver gi bort utstyr og driftsmidler skattefritt til ansatte?

Kan arbeidsgiver kjøpe alle typer utstyr skattefritt til ansatte, så lenge hovedformålet er å bruke det i jobben? Spørsmålet er aktuelt etter en prinsipputtalelse om kontorutstyr under pandemien. Kilde: simployer.no

Les mer

15.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA