Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Kan arbeidsgiver gi bort utstyr og driftsmidler skattefritt til ansatte?

Kan arbeidsgiver kjøpe alle typer utstyr skattefritt til ansatte, så lenge hovedformålet er å bruke det i jobben? Spørsmålet er aktuelt etter en prinsipputtalelse om kontorutstyr under pandemien. Kilde: simployer.no

Les mer

15.11.21
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA