Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Norske foretak pålegges nye tunge byrder

Skatteetatens forslag om å innføre opplysningsplikt for salgs- og kjøpsmeldinger kan komme til å bli både byrdefullt og kostbart for norske virksomheter, mener Revisorforeningen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

29.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA