Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Nå blir eFaktura enda enklere

Fra og med 1. desember innføres ny eFaktura-løsning som vil forenkle behandling av faktura for både forbruker og utsteder.

Med den nye løsningen vil fakturautstedere kunne sende fakturakrav elektronisk til nettbanken med én gang slik at kunder slipper å motta første faktura på papir. Kilde: finansnorge.no

Les mer

06.12.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA