Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Kraftselskap gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Dalbygda Kraftsenter AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

14.12.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA