Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2022

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2022.

Rentesatsen skal være 8,5 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 390 kroner. Kilde: regjeringen.no

Les mer

21.12.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA