Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Sverige: konkurser

Lägsta konkursnivåerna på fyra år.

En global pandemi till trots var 2021 ett år av kraftig tillväxt i Sverige. Antalet konkurser i landet minskade med totalt 12 procent i jämförelse med 2020 och inom flera konkursutsatta branscher har antalet nystartade bolag ökat, enligt UCs årliga sammanställning.

Hög tillväxt, vaccin och stödåtgärder har hjälpt småföretagen igenom pandemin och många konkurser har undvikits. Kilde: uc.se

Les mer

03.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA