Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Disse regelendringene gjelder fra nyttår

1. januar 2022 kom flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. Her har våre jurister oppsummert det viktigste. Kilde: simployer.no

Les mer

07.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA