Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Konkurser uke 1, inkl. Trøndelag Taxi AS, Brygga Mathus AS og Trebygg Sør AS

Det ble åpnet 76 konkurser i uke 1, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 5 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

08.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA