Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022
Fra venstre Sigmund M. Grønland, Headit og Henrik Bjørgo, Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet: Samarbeider om sikkerhet og tilgjengelig compliance-data

Høy sikkerhet og samsvar med reglene er et absolutt krav. Dun & Bradstreet og Headit har etablert et samarbeid for å gjøre AML-løsninger mer tilgjengelig for flere selskaper.

Ikke alle selskaper har et tech-miljø eller kompetansen som kreves for å knytte seg til gode løsninger innen AML (anti-money laundering) og KYC (know your customer). Det ville Headit og Dun & Bradstreet gjøre noe med.

God erfaring med fagområdene AML, KYC og compliance har gitt oss i Dun & Bradstreet økt innsikt i gode løsninger for å identifisere og forhindre farer innen risiko og kreditt.

Gode samarbeidspartnere er en viktig del av vår satsing på fagområdene, som blir stadig mer aktuelle. I samarbeid med Headit har vi sikret oss styrket kompetanse og gode løsninger.

Vi har god innsikt i løsninger som kan understøtte effektivt arbeid med AML, KYC og compliance. Vi har samtidig gode medarbeidere med på laget, som har vært med på store implementeringsprosjekter av våre compliance-løsninger ute hos kunde. Kilde: Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications/dnb.com

Les mer

11.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA