Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Egge gård begjært konkurs av staten

Det dreier seg om betaling av skatter og avgifter på over en halv millioner kroner. Men daglig leder føler seg trygg på å lande på beina. Kilde: e24.no

Les mer

11.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA