Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 17.05.2022

Gjeldsordningen bør være forbeholdt de med alvorlige gjeldsproblemer

Alle må i utgangspunktet ta ansvar for å nedbetale sin egen gjeld. Andre løsninger vil stride med pliktfølelsen om å gjøre opp for seg og virke støtende for skyldnere som gjør opp egne låneopptak til tross for stram og vanskelig økonomi.

Det skriver Finans Norge i høringssvar til Barne- og familiedepartementet om deres endringsforslag i gjeldsordningsloven. Kilde: finansnorge.no

Les mer

17.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA