Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 17.05.2022

Mange endringer i Folkeregisteret grunnet inaktivering av d-nummer

I 2017 ble det innført en bestemmelse i Folkeregisterforskriften (§2-2-2, tredje ledd) som gjør at et d-nummer i Folkeregisteret automatisk settes som inaktivt fem år etter det ble tildelt en person.

I januar 2022 er det fem år siden bestemmelsen ble innført. Derfor vil den automatiske inaktiveringen av d-nummer etter planen begynne 1. februar 2022 og deretter skje løpende. Kilde: infotorg.no

Les mer

21.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA