Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 17.05.2022

DNB: Stor økning i antall svindelforsøk under pandemien

Utviklingen i antall svindelsaker har økt kraftig de siste årene. Ifølge DNB er problemet mangedoblet de siste årene. Kilde: dn.no

Les mer

24.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA