Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022
Foto: Brit Elise Melhus Analytiker, Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet: Kvinnelige styreledere i større virksomheter leverer bedre resultater

Kvinnelige styreledere leverer betydelig bedre økonomiske resultater enn mannlige styreledere i bedrifter med mer enn 150 millioner kroner i omsetning.

Også egenkapitalandelen i alle bedrifter med kvinnelig styreleder er jevnt høyere. Dette viser en fersk analyse vi har utført.

Vi har analysert tall fra alle AS og ASA med innlevert regnskap for gjeldende regnskapsår 2016-2020 og med omsetning på over en million kroner. I analysen går vi nærmere inn på kjønnsfordelingen i styrer og av styreleder.

Tallene går fem år tilbake i tid for å et bedre innblikk i trender og hvor konsekvente resultatene er over tid. Kilde: Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications/dnb.com

Les mer

09.03.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA