Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022
Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kraftig inkasso-økning blant småbedrifter

Små og mellomstore bedrifter sliter med å betale regningene sine. I årets første fire måneder er økning i inkasso mot foretak opp hele 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Kredinor.

– Norsk økonomi kom seg bra gjennom pandemien. Statlige støtteordninger kombinert med oppgang i norske næringer som olje, fiskeri og teknologi gjorde at vi kom ut av pandemien med den laveste arbeidsledigheten på 15 år.

Samtidig viser våre siste inkassotall en bekymringsfull utvikling. Mens inkassovolumet for privatpersoner faller med drøyt 5 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret, er det en oppgang på over 40 prosent for foretak.

Det er altså foretak som i større grad enn privatpersoner opplever utfordringer med å betale regninger, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, og tallene er derfor en god indikator på utviklingen i norsk økonomi. Kilde: kommunikasjon.ntb.no

Les mer

06.05.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA