Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Nå strømmer nordmenn til Sverige for å handle igjen

Dyrere mat kan gi mer svenskehandel. DNB tror på rekordår i 2023.

– Det er markant økning i svenskehandelen utover andre kvartal 2022. De siste tallene viser at vi nesten er tilbake på normale nivåer, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB. Kilde: aftenposten.no

Les mer

09.05.22
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA