Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2022

Borgarting lagmannsrett: Dom ifm skifte

Mannen hadde mens ekteskapet besto opptatt flere aksjonærlån.

På skiftet krevet han fradrag for lånene og for skatten som i medhold av skatteloven § 10-11 fjerde ledd var påløpt som en følge av lånene. Kilde: lovdata.no

Les mer

30.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA