Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2022

Før ansettelse - bakgrunns-undersøkelser

I rekrutteringsprosessen kan arbeidsgiveren ha behov for å undersøke arbeidssøkerne nærmere ved å samle inn mer informasjon om dem enn det som står i søknadene.

Slik informasjon handler om de enkelte kandidatene og regnes som personopplysninger. Kilde: datatilsynet.no

Les mer

31.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA