Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Oslo-institusjon er slått konkurs

– kun ett år etter nyåpning.

Restauranten Olympen på Grønland er konkurs. Pandemien skal være hovedårsaken, ifølge eierne. Kilde: aftenposten.no

Les mer

02.06.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA