Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 07.10.2022

Disse nøkkeltallene må du ha kontroll på som styremedlem

Å løpende vurdere selskapets økonomi er en av styrets viktigste oppgaver.

Nøkkeltall er viktige indikatorer som raskt gir deg et overblikk over utviklingen. De kan fort bli din beste venn i styre og ledelse.

Styret har ansvar for å påse at det er forsvarlig egenkapital og likviditet i bedriften. Det bør ha dette på agendaen i alle styremøter, og som styremedlem bør du vite hva du skal se etter, både av faresignaler og godværstegn. Da er nøkkeltall fine å ha. Kilde: styreforeningen.no

Les mer

07.06.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA