Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 07.10.2022

Har din virksomhet tatt i bruk det moderniserte Folkeregisteret?

Nå er det enkelt å sjekke om din virksomhet er blitt overført fra Det Sentrale Folkeregisteret (DSF) til det nye moderniserte Folkeregisteret (FREG) på infotorg. Kilde: infotorg.no

Les mer

09.06.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA