Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Datatilsynet har oppdatert sin gjennomgang av reglene for kredittvurdering

Kredittvurdering eller kredittsjekk kan gjerast dersom ei verksemd treng å vite om har betalingsevne (har kredittevne).

Verksemda kan berre be om kredittsjekk dersom det er sakleg grunn for det. Her er ein gjennomgang av reglane.

Dersom du gjer ein avtale som inneber at du får kreditt, for eksempel når du kjøper ei vare du skal betale med faktura, kan det vere at dei du kjøper av har ein slik sakleg grunn for å sjekke om du kan betale.

Ei verksemd kan ikkje gjere ein kredittsjekk av deg dersom du betaler kontant for vara du kjøper. Kilde: datatilsynet.no

Les mer

18.06.22
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA