Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 07.10.2022

Mange misforstår reglene om hovedferie-perioden

Ansatte har rett til tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden.

Det betyr ikke at ferien må legges til denne perioden. Kilde: simployer.no

Les mer

18.06.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA